ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise MFP, HP OfficeJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP - ทำสำเนาบนทั้งสองด้าน (การพิมพ์สองด้าน)

ดูวิธีทำสำเนาเอกสารสองด้านโดยใช้อุปกรณ์ป้อนกระดาษหรือสแกนเนอร์บนเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 3

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 3

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 4

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 4

ค้นหาประเภทแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ในตัวเลือกด้านล่าง และทำตามขั้นตอนเพื่อทำสำเนาเอกสารที่มีสองด้านประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย