ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - พิมพ์จากแฟลชไดร์ฟ USB

เรียนรู้วิธีใช้คุณสมบัติการพิมพ์ผ่าน USB ที่เข้าถึงง่ายเพื่อพิมพ์ไฟล์อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องส่งจากคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ยอมรับแฟลชไดรฟ์ USB มาตรฐานในพอร์ต USB ที่เข้าถึงง่ายและอยู่ในบริเวณแผงควบคุม

รองรับไฟล์ประเภทต่อไปนี้เมื่อพิมพ์จากแฟลชไดร์ฟ USB:

  • .pdf

  • .prn

  • .pcl

  • .ps

  • .cht

ขั้นตอนในการพิมพ์จากแฟลชไดร์ฟ USB จะแตกต่างกันตามประเภทของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

แผงควบคุม FutureSmart 3

แผงควบคุม FutureSmart 3

แผงควบคุม FutureSmart 4

แผงควบคุม FutureSmart 4

ดูที่ส่วนด้านล่างสำหรับประเภทแผงควบคุม จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้เพื่อพิมพ์จากแฟลชไดร์ฟ USBประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย