ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise MFP, HP OfficeJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP - ทำสำเนา

ดูวิธีทำสำเนาและปรับการตั้งค่าของสำเนาโดยใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 3

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 3

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 4

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 4

ค้นหาประเภทแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ในตัวเลือกด้านล่าง และทำตามขั้นตอนเพื่อทำสำเนาประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย