ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - ตั้งค่า ติดตั้ง และกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect 2900nw

ดูวิธีการตั้งค่า ติดตั้ง และกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect 2900nw เพื่อพิมพ์แบบไร้สายไปยังเครื่องพิมพ์ HP ที่รองรับ

เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect และอุปกรณ์เสริมไร้สายช่วยเพิ่มการพิมพ์แบบไร้สายกับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise, HP OfficeJet Enterprise และ HP PageWide Enterprise ที่รองรับ เพื่อรับงานพิมพ์จากแลปท็อป เครื่องค้นหา หรือแท็บเล็ตที่ใช้งานแบบไร้สายได้ เอกสารนี้ใช้ได้กับ เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect 2900nw เท่านั้น

หากต้องการดูรายการเครื่องพิมพ์ HP ที่รองรับ ให้ไปที่ HP LaserJet Enterprise, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - เครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect และ NFC/อุปกรณ์เสริมไร้สายได้

ปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารนี้เพื่อตั้งค่าและติดตั้ง เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect 2900nw เพื่อกำหนดค่าการพิมพ์แบบไร้สายในเครื่องพิมพ์ และกำหนดค่าเครือข่ายที่กำหนดเองให้กับเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

นอกเหนือจากคำแนะนำด้านล่างแล้ว คุณสามารถดูวิดีโอต่อไปนี้สำหรับการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect 2900nw:

ขั้นตอนที่หนึ่ง: อัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์

เพื่อให้แน่ใจในความเข้ากันได้ของเครื่องพิมพ์และเพื่อรักษาให้เครื่องพิมพ์เป็นไปตามข้อบังคับ ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ก่อนเป็นอันดับแรก

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการถอดอุปกรณ์เสริม HP Jetdirect ออกจากเครื่องพิมพ์แล้ว

 2. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 3.6 หรือใหม่กว่าติดตั้งอยู่ หากไม่มี ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

 3. ไปที่ www.hp.com/go/FutureSmart และเลือก อัปเกรดเดี๋ยวนี้

 4. ค้นหาเครื่องพิมพ์ในรายการแล้วคลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้องในคอลัมน์ ลิงค์ไปยังข้อมูลดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์

  หน้าใหม่จะแสดงพร้อมกับรายการดาวน์โหลดไดรเวอร์และเฟิร์มแวร์ที่มีสำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ

 5. ขยายส่วน เฟิร์มแวร์ ค้นหา FutureSmart Bundle เวอร์ชันล่าสุด และจากนั้นคลิกที่ ดาวน์โหลด

  หากต้องการคำแนะนำในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ให้ไปที่ HP LaserJet Enterprise, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - อัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่สอง: ตั้งค่า HP Jetdirect

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อยึดอุปกรณ์เสริม HP Jetdirect บนเครื่องพิมพ์หรือใกล้เครื่องพิมพ์โดยใช้แถบตัวยึดที่รวมอยู่ในกล่องกับอุปกรณ์เสริม

 1. ปิดเครื่องพิมพ์ แล้วถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบไฟ

 2. ระบุที่ตั้งของอุปกรณ์เสริม HP Jetdirect พิจารณาตัวเลือกต่อไปนี้:

  • เพื่อให้ได้ความแรงของสัญญาณไร้สายที่ดีที่สุด ให้เชื่อมต่อ HP Jetdirect บนผนังที่ไม่ใช่โลหะใกล้กับเครื่องพิมพ์

  • เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย ให้เชื่อมต่อ HP Jetdirect กับเครื่องพิมพ์โดยตรง

 3. ดึงเทปออกจากแผ่นกาวบนแถบของตัวยึดที่ให้มา และติดแถบตัวยึดกับข้างใต้ของ HP Jetdirect (ด้านตรงข้ามกับพอร์ตเครือข่าย)

 4. ติดแถบยึดอื่นบนผนังที่ไม่ใช่โลหะที่มีพื้นผิวที่เรียบ (ไม่ใช่ผ้า) ใกล้กับเครื่องพิมพ์ หรือบนเครื่องพิมพ์โดยตรง ขึ้นอยู่กับที่ตั้งที่ต้องการ

 5. ต่อ HP Jetdirect เข้ากับแถบตัวยึดที่คุณวางบนหรือใกล้เครื่องพิมพ์ โดยกดแถบยึดสองแถบเข้าด้วยกันให้แน่น

ขั้นตอนที่สาม: เชื่อมต่อ HP Jetdirect กับเครื่องพิมพ์

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม HP Jetdirect กับเครื่องพิมพ์

 1. เชื่อมต่อปลายสาย USB Type-B (แบบกลม) กับพอร์ต USB ที่ด้านหลังของ HP Jetdirect

 2. เชื่อมต่อปลายสาย USB Type-A (แบบแบน) เข้ากับพอร์ต USB ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อไร้สาย

 3. ทางเลือก: ในการเพิ่มการเชื่อมต่อแบบใช้สาย (Ethernet) เพื่อให้ใช้ได้ทั้งระบบไร้สาย และ Ethernet ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

  หมายเหตุ:

  เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบใช้สาย แบบไร้สาย หรือทั้งสองอย่าง การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สายช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายย่อยแบบใช้สายได้

  1. เชื่อมต่อสาย Ethernet (ไม่ได้ให้มา) เข้ากับพอร์ต Ethernet ที่ด้านหลังของ HP Jetdirect

  2. ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสาย Ethernet เข้ากับอุปกรณ์เครือข่าย

 4. เชื่อมต่อสายไฟกับเต้าเสียบไฟ HP Jetdirect โดยตรง

 5. เสียบสายไฟระหว่างเครื่องพิมพ์และเต้าเสียบ AC ที่มีสายดินอีกครั้ง แล้วจึงเปิดเครื่อง

 6. รอจนกว่าเครื่องพิมพ์กลับสู่สถานะ พร้อม

  หมายเหตุ:

  หากข้อผิดพลาด USB แสดงขึ้นที่แผงควบคุม ให้กลับไปที่ขั้นตอนแรกเพื่อตรวจสอบว่าได้ติดตั้งเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ล่าสุดแล้ว

ขั้นตอนที่สี่: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง HP Jetdirect อย่างถูกต้องแล้ว

พิมพ์หน้าการกำหนดค่าจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อตรวจสอบว่าติดตั้งอุปกรณ์เสริม HP Jetdirect อย่างถูกต้อง

 1. พิมพ์หน้าการกำหนดค่าจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์:

  หมายเหตุ:

  ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

  แผงควบคุม FutureSmart 3

  แผงควบคุม FutureSmart 3

  แผงควบคุม FutureSmart 4

  แผงควบคุม FutureSmart 4
  • FutureSmart 3: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือกไอคอนไร้สาย ไอคอนไร้สาย แล้วเลือก พิมพ์ เพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่า

  • FutureSmart 4: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้แตะไอคอนข้อมูล ไอคอนข้อมูล เลือก ไร้สาย แล้วแตะไอคอนพิมพ์ เพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่า

 2. ตรวจสอบหน้าการกำหนดค่าเพื่อตรวจสอบว่าเชื่อมต่อ HP Jetdirect เรียบร้อยแล้ว

  หมายเหตุ:

  หากเชื่อมต่อ HP Jetdirect ไว้ เครื่องจะแสดงอยู่ในหน้าการกำหนดค่าในส่วน Personalities and Options ที่ติดตั้ง

  • หากมี HP Jetdirect 2900nw อยู่ในรายการและไอคอนเครือข่ายไร้สายปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ หมายความว่า HP Jetdirect ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว

  • หากไม่มี HP Jetdirect 2900nw อยู่ในรายการหรือไอคอนเครือข่ายไร้สายไม่ปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้ตรวจสอบว่าสายไฟและสาย USB เชื่อมต่อกับ HP Jetdirect และเครื่องพิมพ์เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ห้า: เปิดใช้งานการพิมพ์แบบไร้สาย

ในการเปิดใช้งานการพิมพ์แบบไร้สายบนเครื่องพิมพ์และ HP Jetdirect ให้เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้มา

ขั้นตอนที่หก: กำหนดค่าเครือข่ายขั้นสูง (เลือกหรือไม่ก็ได้)

มีตัวเลือกการตั้งค่าเพิ่มเติม (เลือกหรือไม่ก็ได้) ที่สามารถกำหนดค่าให้ HP Jetdirect ได้โดยใช้ Embedded Web Server (EWS) การตั้งค่าเสริมรวมถึงการเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์ การกำหนดการตั้งค่าเครือข่ายทั่วไป และการกำหนดการตั้งค่าเฉพาะเครือข่ายให้กับการเชื่อมต่อเครือข่าย HP Jetdirect แต่ละการเชื่อมต่อ (หากมี)

หมายเหตุ:

การตั้งค่าเหล่านี้มักจะใช้โดยผู้ดูแลระบบในสภาพแวดล้อมองค์กร ถ้าท่านไม่แน่ใจ ให้สอบถามจากผู้ดูแลระบบของท่าน

ในการเข้าใช้ Embedded Web Server (EWS) คุณต้องมี Wireless HP Jetdirect 2900nw หรือ IP แอดเดรส แบบในตัวของ HP Jetdirect

ค้นหา IP แอดเดรส Jetdirect บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ (ซึ่งใช้ได้กับประเภทแผงควบคุมของคุณ):

แผงควบคุม FutureSmart 3

แผงควบคุม FutureSmart 3

แผงควบคุม FutureSmart 4

แผงควบคุม FutureSmart 4
 • FutureSmart 3: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กดหรือแตะไอคอนไร้สาย ไอคอนไร้สาย รายการ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ที่เชื่อมโยงเข้ากับเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น

  ค้นหา Wireless HP Jetdirect 2900nw หรือ IP แอดเดรส แบบในตัวของ HP Jetdirect ในรายการ และจดไว้

 • FutureSmart 4: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้กดหรือแตะไอคอนข้อมูล ไอคอนข้อมูล แล้วเลือกไอคอนไร้สาย ไอคอนไร้สาย รายการ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ที่เชื่อมโยงเข้ากับเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น

  ค้นหา Wireless HP Jetdirect 2900nw หรือ IP แอดเดรส แบบในตัวของ HP Jetdirect ในรายการ และจดไว้

โปรดดูหัวข้อด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีกำหนดค่าการตั้งค่าเพิ่มเติมของ HP Jetdirect

เปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์มีชื่อสำหรับแต่ละอินเตอร์เฟซเครือข่าย อินเตอร์เฟซเครือข่ายแต่ละตัวจะมี IP แอดเดรสของตนเอง (IP แอดเดรสเครือข่าย) เครื่องพิมพ์อาจมีชื่อที่แตกต่างกันได้ถึงสี่ชื่อ โดยขึ้นอยู่กับจำนวนอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้ง

หากมี IP แอดเดรสเครือข่ายมากกว่าหนึ่งแอดเดรส คุณจะต้องเปิด Embedded Web Server (EWS) ของแต่ละอินสแตนซ์ของเครือข่ายโดยใช้ IP แอดเดรสแตกต่างกัน จากนั้นเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์ของแต่ละเครือข่าย

 1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิดเว็บเบราเซอร์ และในแถบที่อยู่ ให้พิมพ์ IP แอดเดรส Jetdirect หรือชื่อโฮสต์

  ตัวอย่างของ IP แอดเดรสในแถบที่อยู่เบราเซอร์

  ตัวอย่างของ IP แอดเดรสในแถบที่อยู่เบราเซอร์
 2. กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

  EWS จะเปิดขึ้น

 3. ในหน้าหลัก EWS ให้คลิกแท็บ เครือข่าย

 4. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้คลิก การตั้งค่า TCP/IP จากนั้นคลิกแท็บ การระบุเครือข่าย

 5. เลื่อนลงไปที่ส่วน Bonjour และในฟิลด์ข้อความ Bonjour Service Name ให้พิมพ์ชื่อใหม่ของเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  โทรศัพท์และแท็บเล็ตจะใช้ Bonjour เพื่อระบุเครื่องพิมพ์ ในการเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์ ท่านจะต้องเปลี่ยนชื่อบริการ Bonjour

 6. คลิกปุ่ม ใช้ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 7. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้กับ IP แอดเดรสเครือข่ายแต่ละแอดเดรส (หากใช้อินเตอร์เฟซเครือข่ายหลายตัว)

กำหนดค่าเครือข่ายทั่วไปสำหรับเครื่องพิมพ์

ใช้ Embedded Web Server (EWS) เพื่อกำหนดค่าเครือข่ายทั่วไปให้กับเครื่องพิมพ์ที่ใช้กับอินสแตนซ์เครือข่ายทั้งหมด

หมายเหตุ:

การตั้งค่าทั่วไปของเครื่องพิมพ์เหล่านี้มักใช้กับอินเตอร์เฟซเครือข่ายทั้งหมด หากเครื่องพิมพ์มีการกำหนดค่าเครือข่ายหลายค่า การตั้งค่าเหล่านี้จะมีผลกับอินสแตนซ์เครือข่าย HP Jetdirect ทั้งหมด และคุณไม่อาจกำหนดค่า IP แอดเดรสแต่ละแอดเดรส เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

 1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิดเว็บเบราเซอร์ และในแถบที่อยู่ ให้พิมพ์ IP แอดเดรส Jetdirect หรือชื่อโฮสต์

  ตัวอย่างของ IP แอดเดรสในแถบที่อยู่เบราเซอร์

  ตัวอย่างของ IP แอดเดรสในแถบที่อยู่เบราเซอร์
 2. กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

  EWS จะเปิดขึ้น

 3. ในหน้าหลัก EWS ให้คลิกแท็บ เครือข่าย

 4. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้ไปที่เมนูที่แสดงด้านล่าง กำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายทั่วไป แล้วคลิก ใช้ เพื่อบันทึกการตั้งค่าแต่ละรายการ

  • การกำหนดค่า

   หมายเหตุ:

   คุณยังสามารถเปิดหรือปิด WPA (Wi-Fi Protected Access) และตั้งรหัสผ่านโดยใช้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ โปรดดู วิธีที่สอง: เปิดใช้งานการพิมพ์ไร้สายจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ของเครื่องพิมพ์ในเอกสารนี้

   • การตั้งค่าความปลอดภัย สถานีไร้สาย > ตัวช่วยตั้งค่าระบบไร้สาย > WPA (WiFi Protected Access)

    หมายเหตุ:

    เครื่องพิมพ์ HP ที่มีอินเตอร์เฟซเครือข่ายมากกว่าสองเครื่องไม่สามารถบริดจ์ กำหนดเส้นทาง หรือสับเปลี่ยนข้อมูลได้

    • WPA: การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สายประเภทนี้เป็นประเภทที่ใช้ทั่วไป ผู้ใช้ทุกคนจะใช่กลุ่มคำรหัสผ่านเพียงรหัสเดียวร่วมกันเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

    • WPA – Enterprise (802.1x): ตัวเลือกนี้ให้ความปลอดภัยเครือข่ายขั้นสูงกว่า อุปกรณ์แต่ละเครื่องที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ไม่เหมือนกัน ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องตั้งค่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเฉพาะกับเครื่องพิมพ์นั้น และติดตั้งใบรับรองที่เซ็นชื่อโดย CA ในเครื่องพิมพ์

   • การตั้งค่า Wireless Direct

    หมายเหตุ:

    ไม่รองรับการพิมพ์ Wireless Direct บน HP Jetdirect 2900nw แต่จะสามารถใช้คุณสมบัตินี้หากติดตั้งเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์อื่นที่รองรับ (ในตัวหรือ Jetdirect 3000w NFC/อุปกรณ์เสริมเครือข่ายไร้สาย) ไว้ในเครื่องพิมพ์เครื่องเดียวกันด้วย หากไม่ได้ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ที่รองรับ ตัวเลือกนี้จะใช้ไม่ได้ใน EWS หากติดตั้งเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ที่สนับสนุน คุณสามารถกำหนดค่าชื่อ Wireless Direct ได้โดยใช้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

   • การตั้งค่าอื่นๆ

    หมายเหตุ:

    การตั้งค่า เครือข่ายเริ่มต้นสำหรับการเชื่อมต่อขาออก เป็น การตั้งค่าอื่น เพียงค่าเดียวที่ใช้กับอินสแตนซ์ของเครือข่ายทั้งหมด การตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมดจะต้องได้รับการกำหนดค่าสำหรับเครือข่าย HP Jetdirect แต่ละเครือข่าย โปรดดูที่ส่วน กำหนดการตั้งค่าเฉพาะเครือข่าย ในเอกสารนี้

    • เครือข่ายเริ่มต้นสำหรับการเชื่อมต่อขาออก (ช่องทำเครื่องหมายใต้คุณสมบัติที่ใช้)

   • การตั้งค่า TCP/IP

    • การตั้งค่า Syslog (การตั้งค่า TCP/IP > แท็บขั้นสูง)

     หมายเหตุ:

     การตั้งค่า Syslog เป็น การตั้งค่า TCP/IP เพียงค่าเดียวที่ใช้กับอินสแตนซ์ของเครือข่ายทั้งหมด การตั้งค่า TCP/IP อื่นๆ ทั้งหมดจะต้องได้รับการกำหนดค่าสำหรับเครือข่าย HP Jetdirect แต่ละเครือข่าย โปรดดูที่ส่วน กำหนดการตั้งค่าเฉพาะเครือข่าย ในเอกสารนี้

  • Google Cloud Print

   • การตั้งค่า

    หมายเหตุ:

    หากต้องการคำแนะนำในการตั้งค่าโดยละเอียด ให้ไปที่HP LaserJet, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - ตั้งค่า Google Cloud Print

    หมายเหตุ:

    ตัวเลือก การตั้งค่า เป็นการตั้งค่า Google Cloud Print เพียงค่าเดียวเท่านั้นที่ใช้กับอินสแตนซ์ของเครือข่ายทั้งหมด การตั้งค่า เว็บพร็อกซี จะต้องได้รับการกำหนดค่าให้กับเครือข่าย HP Jetdirect แต่ละเครือข่าย โปรดดูที่ส่วน กำหนดการตั้งค่าเฉพาะเครือข่าย ในเอกสารนี้

  • การรักษาความปลอดภัย

   • โปรโตคอลการจัดการ

    • เปิดใช้งาน FIPS-140 (ช่องทำเครื่องหมายใต้การกำหนดค่า FIPS)

     หมายเหตุ:

     การตั้งค่า FIPS-140 เป็น โปรโตคอลการจัดการ เพียงโปรโตคอลเดียวที่ใช้กับอินสแตนซ์ของเครือข่ายทั้งหมด จะต้องกำหนดการตั้งค่า โปรโตคอลการจัดการ อื่นๆ ทั้งหมดให้กับเครือข่าย HP Jetdirect แต่ละเครือข่าย โปรดดูที่ส่วน กำหนดการตั้งค่าเฉพาะเครือข่าย ในเอกสารนี้

 5. คลิกแท็บ HP Web Services กำหนดค่าการตั้งค่า HP ePrint ทั่วไป และคลิก ใช้ เพื่อบันทึกการตั้งค่า

  หมายเหตุ:

  หากต้องการคำแนะนำโดยละเอียด ให้ไปที่ HP LaserJet, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - ตั้งค่า HP ePrint ผ่านอีเมล

การกำหนดค่าเฉพาะเครือข่าย

การเชื่อมต่อเครือข่าย HP Jetdirect แต่ละการเชื่อมต่อจะมีอินสแตนซ์เฉพาะ อินสแตนซ์ HP Jetdirect แต่ละอินสแตนซ์มี IP แอดเดรสแยกซึ่งแยกออกจากกันเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข้ามช่วงโอนถ่ายข้อมูลในเครือข่ายระหว่างอินเตอร์เฟซต่างๆ (โดยทั่วไปจะเรียกว่า "การบริดจ์" หรือ "การกำหนดเส้นทาง") ซึ่งหมายความว่าเครื่องพิมพ์ HP มีอินเตอร์เฟซเครือข่ายมากกว่าสองอินเตอร์เฟซเพื่อบริดจ์ กำหนดเส้นทาง หรือสับเปลี่ยนข้อมูล ดังนั้น จะต้องกำหนดค่าแต่ละอินสแตนซ์ของเครือข่ายแยกต่างหาก

หมายเหตุ:

เมื่อติดตั้งเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect หรืออุปกรณ์เสริมไว้มากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณจะเห็นอินสแตนซ์หลายๆ ตัวของอินเตอร์เฟซเครือข่าย HP Jetdirect ที่แสดงอยู่บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์และหน้าการกำหนดค่า

ในการกำหนดค่าอินสแตนซ์เครือข่ายแต่ละตัว คุณสามารถใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือ Embedded Web Server (EWS) (โดยใช้ IP แอดเดรส ของ HP Jetdirect เฉพาะกับอินสแตนซ์เครือข่ายแต่ละตัว)

เลือกวิธีที่คุณต้องการด้านล่าง แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้มา

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ลิงก์ต่อไปนี้:ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย