ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP ที่รองรับการทำงานกับ macOS และ OS X

ค้นหาไดรเวอร์และแอพที่มีเพื่อใช้เครื่องพิมพ์ HP ของคุณกับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของ Mac

ค้นหาซอฟต์แวร์และไดรเวอร์การพิมพ์ของ HP สำหรับ Mac

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์ของคุณ เว็บไซต์ HP และฝ่ายสนับสนุนของ Apple มีซอฟต์แวร์หรือตัวเลือกอื่นๆ สำหรับการพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ HP และ Mac

 1. จาก Mac ของคุณให้ไปที่ 123.hp.com

 2. พิมพ์รุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณในช่องค้นหา จากนั้นตรวจสอบรายการดรอปดาวน์

  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณอยู่ในรายการ แสดงว่ามีไดรเวอร์หรือแอพ HP พร้อมดาวน์โหลด เลือกระบบเครื่องพิมพ์ของคุณ คลิก Next (ถัดไป) จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์

   เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์จากรายการดรอปดาวน์ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  • หากเครื่องพิมพ์ไม่อยู่ในรายการและปุ่ม Next (ถัดไป) ไม่สามารถใช้งานได้ แสดงว่าไม่มีเครื่องพิมพ์ของ HP คลิก My device is not listed (อุปกรณ์ของฉันไม่อยู่ในรายการ) หรือทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อค้นหาตัวเลือกอื่น

   คลิก My device is not listed (อุปกรณ์ของฉันไม่อยู่ในรายการ)
 3. หากไม่พบซอฟต์แวร์การพิมพ์จาก 123.hp.com ให้ใช้วิธีการอื่นประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย