ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล OMEN by HP 15 ce000, dc0000 - การเปลี่ยนหน่วยความจำ

หากโมดูลหน่วยความจำล้มเหลว ได้รับความเสียหาย หรือต้องการอัพเกรด คุณสามารถเปลี่ยนหน่วยความจำได้

ข้อควรระวัง:

ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบที่อาจชำรุดเสียหายได้จากการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) HP ขอแนะนำให้ใช้สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตและการทำงานบนพื้นที่ไม่ได้ปูพรมที่มีแผ่นโฟมนำไฟฟ้าปูรองเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากประจุไฟฟ้าสถิต (ESD)

การซ่อมบำรุงส่วนประกอบภายในจะทำให้ความเสี่ยงของการเกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของการรับประกัน ทำความเข้าใจความเสี่ยงและดูรายละเอียดการรับประกันของผลิตภัณฑ์ก่อนที่คุณจะพยายามซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

เตรียมความพร้อมสำหรับการใส่ชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์กับเข้าตำแหน่ง

เตรียมความพร้อมสำหรับการใส่ชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์กับเข้าตำแหน่งโดยตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ และพื้นที่ทำงานของคุณพร้อมทำงานแล้ว

 1. ปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นรอให้ส่วนประกอบต่างๆ เย็นลง

 2. ปลดสายไฟและสายเคเบิลทั้งหมดออกจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์ จากนั้นปลดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก สายพ่วง หรือหรือปลั๊กพ่วง

 3. ย้ายคอมพิวเตอร์ไปยังพื้นผิวทำงานที่มั่นคง ราบเรียบ ไม่มีสิ่งกีดขวางบนพื้นที่ไม่ได้ปูพรมที่มีแผ่นโฟมนำไฟฟ้าปูรองเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากประจุไฟฟ้าสถติ (ESD) HP ขอแนะนำให้ใช้สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต

 4. เก็บชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบต่างๆ ไว้ในบรรจุภัณฑ์ป้องกันดั้งเดิมจนกว่าจะพร้อมทำการติดตั้ง

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีไขควงฟิลลิปส์หรือไขควงหัวแบนขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถอดโมดูลหน่วยความจำออก

ถอดโมดูลหน่วยความจำออกจากคอมพิวเตอร์

 1. ถอดฝาครอบด้านบนออก

  การถอดฝาครอบด้านบนออก
 2. ใช้ไขควงหัวแฉกเพื่อถอดสกรูขนาด 5 มม. (0.19 นิ้ว) ที่ยึดแบตเตอรี่

  คำเตือน:

  เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของบุคคลและความเสียหายกับคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ความระมัดระวังสูงสุดโดยอย่าเจาะ บิด หรือทำให้แบตเตอรี่แตกหัก รอยเจาะภายในหรือรอยแตกที่แบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการลัดวงจรทางไฟฟ้า ซึ่งอาจทำให้เกิดเหตุการณ์ทางความร้อนได้

  การค้นหาตำแหน่งสกรูเพื่อถอดออก
 3. ใช้มือทั้งสองค่อยๆ ยกขอบด้านหลังของแบตเตอรี่ จากนั้นเลื่อนขอบด้านหน้าออกจากฝาปิดฐานเพื่อนำแบตเตอรี่ออก

  การถอดแบตเตอรี่
 4. ถอดฟิล์มโพลีเอสเทอร์ที่ปิดคลุมโมดูลหน่วยความจำออก จากนั้นวางไว้ด้านข้างสำหรับใช้งานในภายหลัง

  การถอดฟิล์มโพลีเอสเทอร์ที่ปิดคลุมโมดูลหน่วยความจำออก
 5. กดที่คันโยกทั้งสองพร้อมกันเพื่อปลดล็อคโมดูลหน่วยความจำ

  การกดที่คันโยกเพื่อปลดล็อคโมดูลหน่วยความจำ
 6. จับยึดที่ขอบของโมดูลหน่วยความจำ จากนั้นค่อยๆ นำออก

  การถอดโมดูลหน่วยความจำออก

ใส่โมดูลหน่วยความจำกลับเข้าไป

ใส่โมดูลหน่วยความจำกลับเข้าไป จากนั้นยึดเข้าตำแหน่งที่ด้านในของคอมพิวเตอร์

 1. จัดแนวรอยบากในโมดูลหน่วยความจำเปลี่ยนแทนกับแถบที่ช่องติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ จากนั้นใส่โมดูลที่มุมหนึ่งของช่องเสียบบนเมนบอร์ด

  การจัดแนวรอยบากเพื่อใส่โมดูลหน่วยความจำกลับเข้าไปในช่องติดตั้ง
 2. กดโมดูลหน่วยความจำลงเพื่อล็อคโมดูลเข้าที่

  คันโยกจะกลับไปที่ตำแหน่งเดิมหลังจากโมดูลหน่วยความจำลงล็อคเข้าที่

  การโมดูลหน่วยความจำลงเพื่อล็อคโมดูลเข้าที่
 3. ใส่ฟิล์มโพลีเอสเทอร์ที่ปิดคลุมโมดูลหน่วยความจำกลับเข้าไป คุณจะต้องกดที่ขอบของฟิล์มเพื่อยึดเข้าตำแหน่ง

  การใส่ฟิล์มโพลีเอสเทอร์กลับเข้าไป
 4. ใช้มือทั้งสองข้างเลื่อนขอบด้านหน้าของแบตเตอรี่เข้าไปในช่องติดตั้ง จากนั้นกดที่ขอบด้านหลังของช่องเสียบลงบนตัวเชื่อมต่อบนเมนบอร์ด

  การใส่แบตเตอรี่กลับเข้าที่
 5. ใช้ไขควงหัวแฉกเพื่อใส่สกรูขนาด 5 มม. (0.19 นิ้ว) ที่ยึดแบตเตอรี่กลับเข้าไป

  การค้นหาตำแหน่งสกรูเพื่อถอดออก
 6. ใส่ฝาครอบกลับเข้าไป

  การใส่ฝาครอบกลับเข้าไป


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย