ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 8010, Pro 8020 และ 8030 - การใส่กระดาษ, ซองจดหมาย

วิธีการใส่กระดาษธรรมดาและกระดาษ Legal ซองจดหมายและกระดาษภาพถ่าย

ข้อควรระวัง:

อย่าใส่กระดาษหลายประเภทลงในถาดป้อนกระดาษพร้อมกัน และอย่าใส่กระดาษขณะเครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย