ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 7720 - คำแนะนำในการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์

ก่อนส่งเครื่องพิมพ์ไปยัง HP เพื่อเปลี่ยนใหม่ คุณจะต้องจัดเตรียมสำหรับการจัดส่ง ถอดชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมที่สำคัญออกและจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยเพื่อไว้ใช้กับเครื่องพิมพ์ใหม่

นำตลับหมึกและหัวพิมพ์ออก

วิธีการนำตลับหมึกและหัวพิมพ์ออก

 1. เปิดเครื่องพิมพ์

 2. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก

  แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์

  การเปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 3. รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกพิมพ์หยุดนิ่งและไม่มีเสียงใดๆ ก่อนดำเนินการต่อ

 4. ยกขาล็อคที่แคร่ตลับหมึกพิมพ์

  การยกขาล็อคที่แคร่ตลับหมึกพิมพ์
 5. จับที่ด้านข้างของหัวพิมพ์ จากนั้นยกหัวพิมพ์ขึ้นแล้วดึงเข้าหาตัวเพื่อนำออก

  หมายเหตุ:

  อย่านำตลับหมึกออกจากหัวพิมพ์ คุณสามารถนำหัวพิมพ์ออกขณะติดตั้งตลับหมึกทั้งหมดไว้อยู่

  การถอดหัวพิมพ์
 6. ส่งรีไซเคิลชุดหัวพิมพ์และตลับหมึก

  หมายเหตุ:

  อย่าใช้ตลับหมึกหรือหัวพิมพ์เก่ากับเครื่องพิมพ์ใหม่ของคุณ เครื่องพิมพ์ใหม่จะจัดส่งมาพร้อมหัวพิมพ์และตลับหมึก SETUP ที่ติดตั้งมาสำเร็จ

 7. ปิดเครื่องพิมพ์

 8. ปลดสายไฟจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์และปลดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก สายพ่วง หรือหรือปลั๊กพ่วง

 9. ปลดสายเชื่อมต่อที่ต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์

จัดเตรียมส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับเครื่องพิมพ์เปลี่ยนไว้ด้านข้าง

รายการชิ้นส่วนที่จำเป็นต้องจัดเตรียมสำหรับเครื่องพิมพ์เปลี่ยนแทน

 1. สายไฟ

  ภาพ: สายไฟ
 2. สายโทรศัพท์

  ภาพ: สายโทรศัพท์
 3. สาย Ethernet

  ภาพ: สาย Ethernet
 4. สายเคเบิลยูนิเวอร์แซลซีเรียลบัส (USB)

  ภาพ: สายเคเบิลยูนิเวอร์แซลซีเรียลบัส (USB)
 5. คู่มือเครื่องพิมพ์

  ภาพ: คู่มือเครื่องพิมพ์
 6. แผ่นซีดีซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

  ภาพ: แผ่นซีดีซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เปลี่ยนแทน

ก่อนส่งเครื่องพิมพ์ของคุณไปยัง HP ให้ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปลี่ยนแทนได้รับการตั้งค่าและทำงานได้ถูกต้อง

 1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับแหล่งจ่ายไฟและเปิดเครื่อง

 2. ติดตั้งตลับหมึก Setup ที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องพิมพ์เปลี่ยนแทน จากนั้นทดสอบการทำงานทั้งหมดของเครื่องพิมพ์

หลังจากตั้งค่าเครื่องพิมพ์เปลี่ยนแทนแล้ว ให้ส่งคืนเครื่องพิมพ์ดั้งเดิมของคุณไปยัง HP โดยใช้คำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์เปลี่ยนแทนประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย