ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

พิมพ์เอกสารทั้งสองด้านของกระดาษผ่านเครื่องพิมพ์ HP Laser

ตั้งค่าการพิมพ์สองด้าน (ดูเพล็กซ์) ด้วยเครื่องพิมพ์ HP Laser โดยใช้การตั้งค่าในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย