ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP (Apple AirPrint สำหรับ Mac)

AirPrint คือระบบการพิมพ์ในตัวสำหรับคอมพิวเตอร์ Mac คุณสามารถพิมพ์จากแอปส่วนใหญ่ที่มีคุณสมบัติการพิมพ์

หมายเหตุ:

หากต้องการเข้าถึงคุณสมบัติการทำงานของเครื่องพิมพ์เพิ่มเติม เช่น การสแกนและชุดเครื่องมือของเครื่องพิมพ์ HP ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง HP Smart - Mac App Store (ภาษาอังกฤษ)

เพิ่มเครื่องพิมพ์ใน macOS ผ่าน AirPrint

สำหรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP ผ่าน AirPrint ให้เพิ่มเครื่องพิมพ์ไปยังคิวพิมพ์ในค่าปรับตั้งระบบ

 1. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง Mac หรือกับเครือข่าย Wi-Fi เครือข่ายเดียวกับที่เชื่อมต่อกับเครื่อง Mac

  • เชื่อมต่อผ่าน USB: ต่อสายเข้าที่พอร์ต USB ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ และเข้ากับพอร์ตที่ใช้ได้บนเครื่อง Mac

  • การเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีเมนูบนแผงควบคุม: จากเครื่องพิมพ์ เลือกเมนู Setup (ตั้งค่า), Network (เครือข่าย) หรือ Wireless (เครือข่ายไร้สาย) เลือก Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์

  • การเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ไม่มีเมนูบนแผงควบคุม: กดปุ่ม Wi-Fi ค้างไว้เป็นเวลาสามวินาทีจนกระทั่งไฟสถานะ Wi-Fi ติดกะพริบ กดปุ่ม WPS ที่เราเตอร์ และรอให้เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย

   หากเราเตอร์ของคุณไม่มีปุ่ม WPS ให้ดาวน์โหลดแอพ HP Smart บนเครื่อง Mac หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ จากนั้นทำตามคำแนะนำในแอพเพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณบนเครือข่าย Wi-Fi

  • การเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านสาย (Ethernet): ต่อสายเครือข่ายเข้าที่พอร์ต Ethernet ของเครื่องพิมพ์ และพอร์ตที่ใช้ได้บนเราเตอร์หรืออุปกรณ์จุดเชื่อมต่อ ที่พอร์ตเครื่องพิมพ์ ไฟสีเขียวควรติดคงที่และไฟแสดงการทำงานสีส้มควรติดกะพริบ

 2. เปิดเมนู Apple คลิกเลือก System Preferences (ค่าปรับตั้งระบบ) จากนั้นคลิกที่ Print & Scan (พิมพ์และสแกน) หรือ Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์)

 3. มองหาเครื่องพิมพ์ของคุณในรายการ Printers (เครื่องพิมพ์)

  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณอยู่ในรายการ ให้ลบเครื่องพิมพ์ออกก่อนเพิ่มเข้าไปโดยใช้ AirPrint คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ คลิก เครื่องหมายลบ จากนั้นคลิก Delete printer (ลบเครื่องพิมพ์) จากนั้นคลิกที่เครื่องหมายบวก เพื่อเปิดหน้าต่าง Add (เพิ่ม)

  • หากเครื่องพิมพ์ไม่อยู่ในรายการ ให้คลิกที่เครื่องหมายบวก

 4. จากหน้าต่าง Add (เพิ่ม) เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นเลือก AirPrint หรือ Secure Airprint ในช่อง Use (ใช้)

  การเพิ่มเครื่องพิมพ์ไปยังค่าปรับตั้งระบบโดยใช้ AirPrint
 5. คลิก Add (เพิ่ม) เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

 6. ส่งงานพิมพ์เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ประสบความสำเร็จ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ยังมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ ค้นหาคำตอบและวิธีใช้เพิ่มเติม

จะใช้ฟังก์ชันการทำงานและการตั้งค่าของเครื่องพิมพ์ผ่าน AirPrint ได้อย่างไร

Apple รองรับฟังก์ชันการพิมพ์และสแกนมาตรฐานทั้งหมดผ่าน AirPrint

 • การตั้งค่างานพิมพ์และค่าปรับตั้ง: คลิก File (ไฟล์) > Print (พิมพ์) สำหรับแอพ Photos เลือกเค้าโครงแล้วคลิก Print (พิมพ์) คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) เพื่อดูตัวเลือกและค่าปรับตั้งทั้งหมด

 • สแกนเอกสารและภาพถ่าย: คลิกที่เมนู Apple คลิกเลือก System Preferences (ค่าปรับแต่งระบบ) จากนั้นคลิกที่ Print & Scan (พิมพ์และสแกน) หรือ Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์) คลิก Scan (สแกน) คลิก Open Scanner (เปิดสแกนเนอร์) จากนั้นคลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) เพื่อดูตัวเลือกและค่าปรับตั้งทั้งหมด

  การเปลี่ยนค่าปรับตั้งการสแกนในหน้าต่าง Scan (สแกน)

  ตัวเลือกการสแกนเพิ่มเติม:

  • แอพ HP Easy Scan: ไปที่ 123.hp.com เพื่อติดตั้งไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ HP ตัวเต็ม หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ Applications (แอพพลิเคชัน) เพื่อค้นหาและเปิด HP Easy Scan แอพนี้รองรับการสแกนจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ไปยังคอมพิวเตอร์หรือไปยังบัญชีผู้ใช้อีเมล การพิมพ์แบบสองด้าน (ดูเพล็กซ์) และการสร้างไฟล์สแกนที่สามารถแก้ไขได้ ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ

  • แอพ HP Smart: ติดตั้ง HP Smart - Mac App Store (ภาษาอังกฤษ) เปิดแอพ จากนั้นคลิกที่เครื่องหมายบวก เพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณ คลิกที่แถบรายการ Scan (สแกน) จากหน้าจอหลักเพื่อดูตัวเลือกการสแกนจากเครื่องพิมพ์ นำเข้าไฟล์ที่มีอยู่ หรือใช้กล้องของคอมพิวเตอร์หรือเว็บแคมเพื่อบันทึกภาพและแก้ไขภาพถ่ายหรือเอกสาร

  • Apple Image Capture: เปิด Image Capture จากรายการ Applications (แอพพลิเคชัน) คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณในรายการ Devices (อุปกรณ์) หรือ Shared (แชร์) จากนั้นคลิก Show Details (แสดงรายละเอียด) เพื่อดูตัวเลือกและค่าปรับตั้งทั้งหมด

 • ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ: ดูสัญลักษณ์แจ้งระดับหมึกที่แผงควบคุม ถ้ามี หรือพิมพ์หน้าทดสอบหรือรายงานสถานะเครื่องพิมพ์

 • เข้าไปที่โฮมเพจของเครื่องพิมพ์ (เครื่องพิมพ์เครือข่าย): เปิดหน้าต่าง Print & Scan (พิมพ์และสแกน) หรือr Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์) เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ คลิกที่ Options & Supplies (ตัวเลือกและวัสดุสิ้นเปลือง) จากนั้นคลิก Show Printer Webpage (แสดงเว็บเพจเครื่องพิมพ์)

  การคลิก Show Printer Webpage (แสดงเว็บเพจเครื่องพิมพ์)
 • รับส่งแฟกซ์: ใช้ปุ่มและเมนูที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

จะทำอย่างไรหากเครื่อง Mac ไม่พบเครื่องพิมพ์ของฉัน

ลองทำตามคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้หากเครื่อง Mac ไม่พบเครื่องพิมพ์ AirPrint

 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบเมนู Wireless (ไร้สาย) หรือ Settings (ค่าปรับตั้ง) จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือพิมพ์หน้ากำหนดค่าเครือข่าย จากนั้นตรวจสอบให้แน่ว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สาย

 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ จากเครื่อง Mac คลิกที่ไอคอน Network (เครือข่าย) จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่อง Mac เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สาย

 • ตรวจหาข้อมูลอัพเดตสำหรับ Mac เปิดเมนู Apple คลิก About This Mac (เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้) จากนั้นคลิก Software update (อัพเดตซอฟต์แวร์) เพื่ออัพเดตเครื่อง Mac ของคุณ

 • อัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ ไปที่ การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของ HP เพื่อค้นหาและดาวน์โหลดข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

 • รีสตาร์ทเราเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ Mac ถอดปลั๊กเราเตอร์ ปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นปิดโปรแกรมทั้งหมดบนเครื่อง Mac และปิดเครื่อง เปิดเราเตอร์ รอให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเสร็จสิ้น แล้วเปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นเปิดเครื่อง Mac

 • รีเซ็ตระบบการพิมพ์ เปิดเมนู Apple คลิกเลือก System Preferences (ค่าปรับตั้งระบบ) จากนั้นคลิกที่ Print & Scan (พิมพ์และสแกน) หรือ Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์) คลิกขวาหรือกดปุ่ม Ctrl + คลิกที่ใดก็ได้จากรายการ Printers (เครื่องพิมพ์) จากนั้นคลิก Reset Printing System (รีเซ็ตระบบการพิมพ์) รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์ จากนั้นเพิ่มเครื่องพิมพ์เข้าไปในรายการประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย