ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

PC เดสก์ทอป HP - คอมพิวเตอร์ไม่เริ่มทำงาน และไฟ LED ติดสว่างหรือมีสัญญาณเสียงเตือน

สิ่งแรกๆ ที่คอมพิวเตอร์ทำเมื่อเปิดเครื่องขึ้นคือ การทำการทดสอบฮาร์ดแวร์เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างถูกต้อง หากเดสก์ท็อปพบข้อผิดพลาด คอมพิวเตอร์ก็อาจไม่เริ่มทำงานและไฟ LED ติดกะพริบหรือคอมพิวเตอร์จะส่งเสียงเตือน

ทำการรีเซ็ตระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ

ทำการรีเซ็ตระบบ (หรือฮาร์ดรีเซ็ต) เพื่อล้างข้อมูลจากหน่วยความจำคอมพิวเตอร์โดยไม่ลบข้อมูลส่วนบุคคล

การเปิด/ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปของคุณ

ทำการเปิด/ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปของคุณ

 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

 2. ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงและสายไฟออก

 3. เมื่อถอดสายไฟออกแล้ว ให้กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) ค้างไว้ประมาณ 15 นาที

 4. หลังจากที่คุณใช้พลังงานของตัวเก็บประจุหมดแล้ว ให้เสียบสายไฟ ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงออกไว้

 5. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

ระบุไฟ LED หรือสัญญาณเสียงเตือนของเดสก์ทอป

รูปแบบการกระพริบยาวและสั้นของไฟ LED หรือเสียงปี๊บสั้นๆ สามารถช่วยระบุปัญหาได้หลากหลาย

หมายเหตุ:

มีไฟวินิจฉัยและสัญญาณเสียงเตือนในคอมพิวเตอร์บางรุ่น

อ่านทบทวนข้อมูลต่อไปนี้เพื่ออ้างอิงการกะพริบของไฟ LED หรือลำดับเสียงเตือนของคอมพิวเตอร์

 • LED สีแดงติดกะพริบเพื่อแจ้งข้อผิดพลาดที่สำคัญ (กะพริบยาว)

 • LED สีขาวติดกะพริบเพื่อแจ้งข้อผิดพลาดเล็กน้อย (กะพริบสั้น)

 • หยุดชั่วคราวหนึ่ง (1) วินาทีหลังจากการกะพริบแจ้งข้อผิดพลาดสำคัญครั้งล่าสุด

 • หยุดชั่วคราวสอง (2) วินาทีหลังจากการกะพริบแจ้งข้อผิดพลาดเล็กน้อยครั้งล่าสุด

 • ลำดับการกะพริบของรหัสข้อผิดพลาดจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์หรือกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

 • ลำดับการกะพริบของรหัสข้อผิดพลาดจะกะพริบเป็นชุดซ้ำๆ ห้า (5) ครั้ง จากนั้นจึงหยุดลง

ไฟสีแดงกะพริบ 2 ครั้ง และไฟสีขาวกะพริบสั้นๆ 2 ครั้ง

สถานะนี้ระบุว่าส่วนพื้นที่หลัก (DXE) ของ BIOS เสียหาย และไม่มีข้อมูลจำลองไบนารีสำหรับกู้คืน และยังอาจเกิดขึ้นเมื่อทำการอัพเดต BIOS ได้ด้วย

 1. ปล่อยให้ระบบอัพเดตและปรับปรุงให้เสร็จสิ้น

 2. พยายามทำการกู้คืน Sure Start หากอัพเดตไม่ได้รับการติดตั้งตามที่คาดหวัง

ไฟสีแดงกะพริบ 2 ครั้ง และไฟสีขาวกะพริบสั้นๆ 3 ครั้ง

สถานะนี้ระบุว่าคุณต้องพิมพ์ชุดปุ่มในนโยบายชุดควบคุมสำเร็จรูป

 1. ทำตามข้อความแจ้ง

 2. พยายามทำการกู้คืน Sure Start หากยังคงพบปัญหาอยู่

ไฟสีแดงกะพริบ 2 ครั้ง และไฟสีขาวกะพริบสั้นๆ 4 ครั้ง

สถานะนี้ระบุว่าชุดควบคุมสำเร็จรูปกำลังตรวจสอบหรือกู้คืนบล็อคบู๊ต

 1. ปล่อยให้ระบบทำการกู้ีคืน BIOS

 2. พยายามทำการกู้คืน Sure Start หากยังคงพบปัญหาอยู่หลังผ่านไปหลายนาที

ไฟสีแดงกะพริบ 3 ครั้ง และไฟสีขาวสั้นกะพริบ 2 ครั้ง

สถานะนี้ระบุว่าอาจเกิดข้อผิดพลาดกับหน่วยความจำ

ทดสอบหน่วยความจำคอมพิวเตอร์

ใช้ยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS เพื่อทำการทดสอบหน่วยความจำ

 1. สายไฟจะต้องเสียบอยู่กับคอมพิวเตอร์

 2. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เสียบสายไฟไว้

 3. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นกดปุ่ม F10 ซ้ำๆ กันทันทีจนกว่าเมนูตั้งค่า BIOS จะเปิดขึ้นมา

 4. ในยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS ให้ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก Diagnostics (การวินิจฉัย) แล้วเลือก Memory Test (ทดสอบหน่วยความจำ)

 5. กด Enter แล้วเลือก Yes (ใช่)

 6. รอให้การทดสอบเสร็จสิ้น

 7. หลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น ให้จดบันทึกผลลัพธ์ไว้ จากนั้นกด F10 เพื่อ บันทึกและออก

 8. กด Enter เพื่อ ออกโดยที่บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำใหม่

ถอดโมดูลหน่วยความจำออกจากคอมพิวเตอร์

ข้อควรระวัง:

ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบที่อาจชำรุดเสียหายได้จากการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) HP แนะนำให้ใช้สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตและทำงานบนพื้นที่ไม่ได้ปูพรมที่มีแผ่นโฟมนำไฟฟ้าเพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้า (ESD)

 1. ปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นถอดสายไฟและสายอื่นๆ ออก

 2. ถอดแผงช่องเปิดด้านข้าง

  การถอดแผงช่องเปิดด้านข้างบนตัวคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป
 3. หาโมดูลหน่วยความจำ

  หากต้องการหาโมดูลหน่วยความจำ ให้ไปที่ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP แล้วเปิด คู่มือการบำรุงรักษาและบริการ เพื่อดูข้อมูลของหน่วยความจำที่ติดตั้งไว้สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 4. กราวด์กระแสไฟฟ้าในตัวเพื่อคายประจุไฟฟ้าสถิตที่มีโดยวางมือบนเคสคอมพิวเตอร์และให้มืออีกข้างสัมผัสพื้นผิวโลหะหรือวัตถุที่ลงกราวด์ เช่น ชิ้นส่วนโลหะหรือหลอดไฟ

 5. ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์เข้าไปใหม่ โดยปรับตำแหน่งรอยหยักที่โมดูลให้ตรงกับแถบในช่องหน่วยความจำ กดโมดูลหน่วยความจำลงเพื่อล็อคเข้าที่

 6. ใส่แผงช่องเปิดด้านข้างแล้วเสียบสายไฟ

 7. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

 8. ยืนยันว่าคอมพิวเตอร์สามารถเริ่มการทำงานและทำงานในระบบปฏิบัติการ Windows ได้ตามปกติ

  ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP หากคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานและเข้าสู่ Windows

เปลี่ยนส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง หากยังคงพบปัญหาอยู่หลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระบบจะนำทางคุณไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

ไฟสีแดงกะพริบ 3 ครั้ง และไฟสีขาวกะพริบสั้นๆ 3 ครั้ง

สถานะนี้ระบุว่าอาจเกิดข้อผิดพลาดกับชิปกราฟิก

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ไฟสีแดงกะพริบ 3 ครั้ง และไฟสีขาวกะพริบสั้นๆ 4 ครั้ง

สถานะนี้ระบุว่าอาจมีความล้มเหลวเกิดกับระบบพลังงาน

 1. ลดส่วนประกอบในระบบให้อยู่ในเกณฑ์เบื้องต้น (CPU, เมนบอร์ด, PSU, หน่วยความจำ 1 DIMM) และแยกส่วนประกอบที่มีปัญหาออก

 2. ลดส่วนประกอบต่าง ๆ ไปเรื่อย ๆ หากยังพบปัญหาอยู่

 3. ทดสอบระบบของคุณโดยใช้ PSU ที่ใช้งานได้ปกติ

 4. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วน เมนบอร์ด หน่วยประมวลผล (CPU) หรือ PSU หากยังพบปัญหาอยู่

ไฟสีแดงกะพริบ 3 ครั้ง และไฟสีขาวสั้นกะพริบ 5 ครั้ง

สถานะนี้ระบุว่าคอมพิวเตอร์ไม่พบโปรเซสเซอร์ (CPU)

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อส่งซ่อมเนื่องจากมีปัญหากับเมนบอร์ดหรือ CPU

ไฟสีแดงกะพริบ 3 ครั้ง และไฟสีขาวกะพริบสั้นๆ 6 ครั้ง

สถานะนี้ระบุว่าโปรเซสเซอร์ไม่รองรับคุณสมบัติการทำงานที่เปิดใช้

ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์จากเดสก์ทอปของคุณ

ค้นหาชื่อ หมายเลขผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียลอุปกรณ์ของคุณได้จากคอมพิวเตอร์หรือที่กล่องบรรจุภัณฑ์

 • ด้านข้างของเคส

  ค้นหาป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ที่ด้านข้างของเคส
 • ด้านบนหรือด้านหลังของเคส

  ค้นหาป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ที่ด้านบนหรือด้านหลังของเคส
 • ด้านหน้าและด้านข้างของเคส

  ค้นหาป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ที่ด้านหน้าและด้านข้างของเคส
 • บนกล่องบรรจุภัณฑ์ที่จัดส่งคอมพิวเตอร์

  ค้นหาป้ายฉลากผลิตภัณฑ์

รีเซ็ต CMOS

รีเซ็ตข้อมูล Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อควรระวัง:

ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบที่อาจชำรุดเสียหายได้จากการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) HP แนะนำให้ใช้สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตและทำงานบนพื้นที่ไม่ได้ปูพรมที่มีแผ่นโฟมนำไฟฟ้าเพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้า (ESD)

 1. ปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นถอดสายไฟหรือสายอื่น ๆ ออกจากด้านหลังคอมพิวเตอร์

 2. ตรวจสอบว่ามีหมายเลขรุ่นสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ฝ่ายบริการลูกค้าของ HPจากนั้นไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. เปิดเอกสารข้อมูลจำเพาะหรือคู่มือให้บริการเพื่อดูข้อมูลเมนบอร์ด จากนั้นจึงค้นหาขั้นตอนในการรีเซ็ต CMOS

  ขั้นตอนในการรีเซ็ต CMOS อาจมีชื่อว่า การเคลียร์ CMOS หรือชื่ออื่นที่คล้ายคลึงกัน

  • หากคู่มือระบุขั้นตอนการรีเซ็ต CMOS: ทำตามคำแนะนำ

  • หากคู่มือไม่ระบุขั้นตอนการรีเซ็ต CMOS: ดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนต่อไปนี้

 4. เมื่อปิดคอมพิวเตอร์แล้ว ให้กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) สิบ (10) ครั้งเพื่อคายประจุไฟฟ้าออกจากระบบให้หมด

 5. กราวด์กระแสไฟฟ้าในตัวเพื่อคายประจุไฟฟ้าสถิตที่มีโดยวางมือบนเคสคอมพิวเตอร์และให้มืออีกข้างสัมผัสพื้นผิวโลหะหรือวัตถุที่ลงกราวด์ เช่น ชิ้นส่วนโลหะหรือหลอดไฟ

 6. เปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงเมนบอร์ด

 7. ถอดแบตเตอรี่ CMOS ออกจากเมนบอร์ด

  ตัวอย่างแบตเตอรี่ประเภทต่างๆ ของ CMOS
 8. ตรวจสอบว่าถอดแหล่งจ่ายไฟรวมถึงแบตเตอรี่ CMOS ออกจากคอมพิวเตอร์แล้ว

 9. กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เป็นเวลาอย่างน้อย 60 วินาทีเพื่อใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์ให้หมดและรีเซ็ตค่า CMOS บนเมนบอร์ด

 10. เชื่อมต่อหรือติดตั้งแบตเตอรี่ CMOS ใหม่ จากนั้นจึงปิดคอมพิวเตอร์

 11. เสียบสายไฟเข้ากับเดสก์ทอป แล้วเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

  ข้อความจะแสดงขึ้นเพื่อยืนยันการรีเซ็ต CMOS ข้อความดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามรุ่น

  ตัวอย่างข้อความที่แสดงขึ้นเพื่อแจ้งการรีเซ็ต CMOS
 12. ยืนยันว่าตั้งค่าเวลาใน BIOS เป็น 00.00

  หากไม่เป็นไปตามนี้ ให้ทำซ้ำขั้นตอนการรีเซ็ต CMOS แต่กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) ค้างไว้ 120 วินาทีขณะที่ใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์ให้หมด

เปลี่ยนส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง หากยังคงพบปัญหาอยู่หลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระบบจะนำทางคุณไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

ไฟสีแดงกะพริบ 4 ครั้ง และไฟสีขาวกะพริบสั้นๆ 2 ครั้ง

สถานะนี้ระบุว่าโปรเซสเซอร์ (CPU) อาจมีความร้อนสูงเกินไป

ตรวจสอบว่าพัดลมทำงานได้อย่างถูกต้อง

ตรวจสอบพัดลมด้านในคอมพิวเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าพัดลมเหล่านั้นทำงานตามที่คาดหวัง

ข้อควรระวัง:

หากพัดลมทำงานผิดปกติ ให้หยุดใช้งานคอมพิวเตอร์ การโดนอุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ชิ้นส่วนภายในเสียหายได้

 1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

 2. หาพัดลมในเคส ตำแหน่งอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของคอมพิวเตอร์

  ข้อควรระวัง:

  คุณสามารถใช้ไฟฉายเพื่อช่วยหาพัดลมแต่ละตัวแต่ได้ แต่ให้ หลีกเลี่ยงการใช้ไฟฉายด้านในคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนภายในเสียหาย

  การหาพัดลมสำหรับเดสก์ทอป HP และคอมพิวเตอร์ Slimline

  ประเภทของพัดลม

  1.

  พัดลมตัวจ่ายไฟ

  2.

  พัดลมการ์ดกราฟิก

  3.

  พัดลมโพรเซสเซอร์

  4.

  ช่องระบายอากาศของพัดลมแหล่งจ่ายไฟ

  5.

  ช่องระบายอากาศของพัดลมเคส

  6.

  พัดลมเคส

 3. สังเกตดูพัดลมที่อาจไม่ทำงานหรือส่งเสียงดัง

ทำความสะอาดช่องระบายอากาศเดสก์ทอป

ทำความสะอาดช่องระบายอากาศเดสก์ทอปเพื่อกำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกที่อาจหมักหมมในและรอบๆ ช่องระบายอากาศเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งเป็นการปิดกั้นการถ่ายเทของอากาศ และทำให้พัดลมทำงานหนักกว่าปกติในการระบายความร้อน

 1. ปิดคอมพิวเตอร์ ถอดสายไฟและสายต่างๆ จากนั้นรอให้คอมพิวเตอร์เย็นลง

 2. ใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดช่องระบายอากาศภายนอกทั้งหมดโดยเฉพาะรอบๆ ช่องระบายอากาศของแหล่งจ่ายไฟ

  ข้อควรระวัง:

  เพื่อป้องกันความเสียหายต่อส่วนประกอบภายใน อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นภายในคอมพิวเตอร์

  ค้นหาช่องระบายอากาศด้านหลังของคอมพิวเตอร์
 3. ถอดแผงด้านข้างที่ด้านหลังออกจากคอมพิวเตอร์

  การถอดแผงด้านข้างออกจากคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป
 4. ใช้ลมอัดกระป๋องเพื่อทำความสะอาดพัดลมและส่วนประกอบภายในคอมพิวเตอร์

 5. เปลี่ยนแผงด้านข้าง เสียบปลั๊กไฟ และเปิดคอมพิวเตอร์

ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์จากเดสก์ทอปของคุณ

ค้นหาชื่อ หมายเลขผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียลอุปกรณ์ของคุณได้จากคอมพิวเตอร์หรือที่กล่องบรรจุภัณฑ์

 • ด้านข้างของเคส

  ค้นหาป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ที่ด้านข้างของเคส
 • ด้านบนหรือด้านหลังของเคส

  ค้นหาป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ที่ด้านบนหรือด้านหลังของเคส
 • ด้านหน้าและด้านข้างของเคส

  ค้นหาป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ที่ด้านหน้าและด้านข้างของเคส
 • บนกล่องบรรจุภัณฑ์ที่จัดส่งคอมพิวเตอร์

  ค้นหาป้ายฉลากผลิตภัณฑ์

รีเซ็ต CMOS

รีเซ็ตข้อมูล Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อควรระวัง:

ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบที่อาจชำรุดเสียหายได้จากการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) HP แนะนำให้ใช้สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตและทำงานบนพื้นที่ไม่ได้ปูพรมที่มีแผ่นโฟมนำไฟฟ้าเพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้า (ESD)

 1. ปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นถอดสายไฟหรือสายอื่น ๆ ออกจากด้านหลังคอมพิวเตอร์

 2. ตรวจสอบว่ามีหมายเลขรุ่นสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ฝ่ายบริการลูกค้าของ HPจากนั้นไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. เปิดเอกสารข้อมูลจำเพาะหรือคู่มือให้บริการเพื่อดูข้อมูลเมนบอร์ด จากนั้นจึงค้นหาขั้นตอนในการรีเซ็ต CMOS

  ขั้นตอนในการรีเซ็ต CMOS อาจมีชื่อว่า การเคลียร์ CMOS หรือชื่ออื่นที่คล้ายคลึงกัน

  • หากคู่มือระบุขั้นตอนการรีเซ็ต CMOS: ทำตามคำแนะนำ

  • หากคู่มือไม่ระบุขั้นตอนการรีเซ็ต CMOS: ดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนต่อไปนี้

 4. เมื่อปิดคอมพิวเตอร์แล้ว ให้กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) สิบ (10) ครั้งเพื่อคายประจุไฟฟ้าออกจากระบบให้หมด

 5. กราวด์กระแสไฟฟ้าในตัวเพื่อคายประจุไฟฟ้าสถิตที่มีโดยวางมือบนเคสคอมพิวเตอร์และให้มืออีกข้างสัมผัสพื้นผิวโลหะหรือวัตถุที่ลงกราวด์ เช่น ชิ้นส่วนโลหะหรือหลอดไฟ

 6. เปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงเมนบอร์ด

 7. ถอดแบตเตอรี่ CMOS ออกจากเมนบอร์ด

  ตัวอย่างแบตเตอรี่ประเภทต่างๆ ของ CMOS
 8. ตรวจสอบว่าถอดแหล่งจ่ายไฟรวมถึงแบตเตอรี่ CMOS ออกจากคอมพิวเตอร์แล้ว

 9. กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เป็นเวลาอย่างน้อย 60 วินาทีเพื่อใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์ให้หมดและรีเซ็ตค่า CMOS บนเมนบอร์ด

 10. เชื่อมต่อหรือติดตั้งแบตเตอรี่ CMOS ใหม่ จากนั้นจึงปิดคอมพิวเตอร์

 11. เสียบสายไฟเข้ากับเดสก์ทอป แล้วเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

  ข้อความจะแสดงขึ้นเพื่อยืนยันการรีเซ็ต CMOS ข้อความดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามรุ่น

  ตัวอย่างข้อความที่แสดงขึ้นเพื่อแจ้งการรีเซ็ต CMOS
 12. ยืนยันว่าตั้งค่าเวลาใน BIOS เป็น 00.00

  หากไม่เป็นไปตามนี้ ให้ทำซ้ำขั้นตอนการรีเซ็ต CMOS แต่กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) ค้างไว้ 120 วินาทีขณะที่ใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์ให้หมด

เตรียมความพร้อมสำหรับการใส่ชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์กับเข้าตำแหน่ง

เตรียมความพร้อมสำหรับการใส่ชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์กับเข้าตำแหน่งโดยตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ และพื้นที่ทำงานของคุณพร้อมทำงานแล้ว

 1. ปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นรอให้ส่วนประกอบต่างๆ เย็นลง

 2. ปลดสายไฟและสายเคเบิลทั้งหมดออกจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์ จากนั้นปลดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก สายพ่วง หรือหรือปลั๊กพ่วง

 3. ย้ายคอมพิวเตอร์ไปยังพื้นผิวทำงานที่มั่นคง ราบเรียบ ไม่มีสิ่งกีดขวางบนพื้นที่ไม่ได้ปูพรมที่มีแผ่นโฟมนำไฟฟ้าปูรองเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากประจุไฟฟ้าสถติ (ESD) HP ขอแนะนำให้ใช้สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต

 4. เก็บชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบต่างๆ ไว้ในบรรจุภัณฑ์ป้องกันดั้งเดิมจนกว่าจะพร้อมทำการติดตั้ง

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีไขควงฟิลลิปส์หรือไขควงหัวแบนขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ

เปลี่ยนซิลิโคนบนโปรเซสเซอร์

ซิลิโคนอาจแห้งและแตกเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งจะทำให้พัดลมในคอมพิวเตอร์และโปรเซสเซอร์ทำงานหนักขึ้น เปลี่ยนซิลิโคนระหว่างฮีตซิงก์และโปรเซสเซอร์เพื่อช่วยคอมพิวเตอร์รักษาอุณหภูมิภายในที่เหมาะสมที่สุดไว้

 1. ปิดคอมพิวเตอร์ ถอดสายไฟและสายอื่นๆ ออก แล้วรอให้ส่วนประกอบต่างๆ เย็นลง

 2. จัดเตรียมวัสดุต่อไปนี้:

  • ซิลิโคน

  • ไขควงปากแบนหรือไขควง TR15

  • ไม้พันสำลีหรือผ้าไมโครไฟเบอร์

  • สายรัดข้อมือกันไฟฟ้าสถิต (ESD) หรือแผ่นโฟมนำไฟฟ้าสำหรับกราวด์กระแสไฟฟ้า

  • น้ำยาทำความสะอาด เช่น ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาทำความสะอาดซิลิโคน

   ข้อควรระวัง:

   หลีกเลี่ยงการเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70% เนื่องจากอาจไปกัดกร่อนและทำให้ชิ้นส่วนภายในเสียหายได้

 3. ถอดสายไฟและสายอื่นๆ ออกจากคอมพิวเตอร์

 4. เลื่อนแผงด้านข้างไปด้านหลังและถอดออกจากคอมพิวเตอร์ จากนั้นวางแผงแยกไว้

  คำเตือน:

  ขอบของแผงโลหะอาจบาดผิวหนังได้ โปรดระมัดระวังอย่าให้ผิวหนังสัมผัสถูกขอบโลหะด้านในของคอมพิวเตอร์

 5. ค่อยๆ วางเดสก์ทอปลงด้านข้าง เพื่อให้เมนบอร์ดขนานกับพื้นโต๊ะ

 6. กราวด์กระแสไฟฟ้าในตัวเพื่อคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) ก่อนเอื้อมเข้าด้านในคอมพิวเตอร์

  ข้อควรระวัง:

  ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบที่อาจชำรุดเสียหายได้จากการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) HP แนะนำให้ใช้สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตและทำงานบนพื้นที่ไม่ได้ปูพรมที่มีแผ่นโฟมนำไฟฟ้าเพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้า (ESD)

 7. ถอดสายไฟของพัดลมโปรเซสเซอร์ออกจากเมนบอร์ด

  การถอดสายไฟของพัดลมโปรเซสเซอร์ออกจากเมนบอร์ด
 8. ถอดสกรู 4 สี่ตัวรอบๆ พัดลมโปรเซสเซอร์ออกตามแบบรูปดาวแทนแบบตามเข็มนาฬิกา เพื่อหลีกเลี่ยงการออกแรงกดที่ไม่จำเป็นบนเมนบอร์ด

  ถอดสกรู 4 สี่ตัวออกตามแบบรูปดาว
 9. ดึงพัดลมขึ้นจากเมนบอร์ด จากนั้นวางพัดลมหันหน้าลงบนพื้นผิวเรียบ

 10. ใช้ไม้พันสำลีหรือผ้าไมโครไฟเบอร์ชุบน้ำยาทำความสะอาด เช่น ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ แล้วบิดให้หมาด

  ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ชุบน้ำยาทำความสะอาดแล้วบิดให้หมาด
 11. หาตำแหน่งซิลิโคนบนโปรเซสเซอร์

  การหาตำแหน่งซิลิโคนบนโปรเซสเซอร์

  1.

  ฮีตซิงก์

  2.

  โปรเซสเซอร์

 12. ค่อยๆ ทำความสะอาดพื้นผิวของโปรเซสเซอร์จนซิลิโคนออกหมด

  ข้อควรระวัง:

  อย่าถอดโปรเซสเซอร์ออกจากซ็อกเก็ต เพราะขาโปรเซสเซอร์ละเอียดอ่อนและเสียหายได้ง่าย

  ทำความสะอาดซิลิโคนออกจากโปรเซสเซอร์ให้หมด
 13. ทำความสะอาดพื้นผิวของฮีตซิงก์จนซิลิโคนออกหมด

  ทำความสะอาดซิลิโคนออกจากฮีตซิงก์ให้หมด
 14. ตรวจสอบขอบฮีตซิงก์และโปรเซสเซอร์ว่ามีซิลิโคนเหลืออยู่หรือไม่ และทำความสะอาดซิลิโคนที่เหลืออยู่ออก

 15. บีบซิลิโคนขนาดประมาณเท่าเม็ดถั่วลงบนตรงกลางโปรเซสเซอร์

  บีบซิลิโคนขนาดประมาณเท่าเม็ดถั่ว
 16. จัดวางฮีตซิงก์ไว้ตรงกลางเหนือโปรเซสเซอร์ จากนั้นจัดสกรูให้ตรงกับช่องบนเมนบอร์ด

  จัดวางฮีตซิงก์ไว้ตรงกลางเหนือโปรเซสเซอร์
 17. ขันสกรูให้แน่นตามแบบรูปดาวจนสกรูมีแรงต้าน

  ข้อควรระวัง:

  อย่าขันสกรูแน่นเกินไป การขันสกรูแน่นเกินไปอาจทำให้ซ็อกเก็ตโปรเซสเซอร์เสียหายหรือเมนบอร์ดแตกได้

  ยึดฮีตซิงก์ให้เข้าที่
 18. ต่อสายไฟพัดลมกับช่องเสียบบนเมนบอร์ดอีกครั้ง

 19. ใส่ฝาด้านข้างกลับเข้าไป

 20. เสียบสายไฟอีกครั้ง แล้วเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

เปลี่ยนส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง หากยังคงพบปัญหาอยู่หลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระบบจะนำทางคุณไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

ไฟสีแดงกะพริบ 4 ครั้ง และไฟสีขาวกะพริบสั้นๆ 3 ครั้ง

สถานะนี้ระบุว่าอุณหภูมิของคอมพิวเตอร์สูงเกินไป

ตรวจสอบว่าพัดลมทำงานได้อย่างถูกต้อง

ตรวจสอบพัดลมด้านในคอมพิวเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าพัดลมเหล่านั้นทำงานตามที่คาดหวัง

ข้อควรระวัง:

หากพัดลมทำงานผิดปกติ ให้หยุดใช้งานคอมพิวเตอร์ การโดนอุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ชิ้นส่วนภายในเสียหายได้

 1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

 2. หาพัดลมในเคส ตำแหน่งอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของคอมพิวเตอร์

  ข้อควรระวัง:

  คุณสามารถใช้ไฟฉายเพื่อช่วยหาพัดลมแต่ละตัวแต่ได้ แต่ให้ หลีกเลี่ยงการใช้ไฟฉายด้านในคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนภายในเสียหาย

  การหาพัดลมสำหรับเดสก์ทอป HP และคอมพิวเตอร์ Slimline

  ประเภทของพัดลม

  1.

  พัดลมตัวจ่ายไฟ

  2.

  พัดลมการ์ดกราฟิก

  3.

  พัดลมโพรเซสเซอร์

  4.

  ช่องระบายอากาศของพัดลมแหล่งจ่ายไฟ

  5.

  ช่องระบายอากาศของพัดลมเคส

  6.

  พัดลมเคส

 3. สังเกตดูพัดลมที่อาจไม่ทำงานหรือส่งเสียงดัง

ทำความสะอาดช่องระบายอากาศเดสก์ทอป

ทำความสะอาดช่องระบายอากาศเดสก์ทอปเพื่อกำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกที่อาจหมักหมมในและรอบๆ ช่องระบายอากาศเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งเป็นการปิดกั้นการถ่ายเทของอากาศ และทำให้พัดลมทำงานหนักกว่าปกติในการระบายความร้อน

 1. ปิดคอมพิวเตอร์ ถอดสายไฟและสายต่างๆ จากนั้นรอให้คอมพิวเตอร์เย็นลง

 2. ใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดช่องระบายอากาศภายนอกทั้งหมดโดยเฉพาะรอบๆ ช่องระบายอากาศของแหล่งจ่ายไฟ

  ข้อควรระวัง:

  เพื่อป้องกันความเสียหายต่อส่วนประกอบภายใน อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นภายในคอมพิวเตอร์

  ค้นหาช่องระบายอากาศด้านหลังของคอมพิวเตอร์
 3. ถอดแผงด้านข้างที่ด้านหลังออกจากคอมพิวเตอร์

  การถอดแผงด้านข้างออกจากคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป
 4. ใช้ลมอัดกระป๋องเพื่อทำความสะอาดพัดลมและส่วนประกอบภายในคอมพิวเตอร์

 5. เปลี่ยนแผงด้านข้าง เสียบปลั๊กไฟ และเปิดคอมพิวเตอร์

ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์จากเดสก์ทอปของคุณ

ค้นหาชื่อ หมายเลขผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียลอุปกรณ์ของคุณได้จากคอมพิวเตอร์หรือที่กล่องบรรจุภัณฑ์

 • ด้านข้างของเคส

  ค้นหาป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ที่ด้านข้างของเคส
 • ด้านบนหรือด้านหลังของเคส

  ค้นหาป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ที่ด้านบนหรือด้านหลังของเคส
 • ด้านหน้าและด้านข้างของเคส

  ค้นหาป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ที่ด้านหน้าและด้านข้างของเคส
 • บนกล่องบรรจุภัณฑ์ที่จัดส่งคอมพิวเตอร์

  ค้นหาป้ายฉลากผลิตภัณฑ์

รีเซ็ต CMOS

รีเซ็ตข้อมูล Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อควรระวัง:

ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบที่อาจชำรุดเสียหายได้จากการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) HP แนะนำให้ใช้สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตและทำงานบนพื้นที่ไม่ได้ปูพรมที่มีแผ่นโฟมนำไฟฟ้าเพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้า (ESD)

 1. ปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นถอดสายไฟหรือสายอื่น ๆ ออกจากด้านหลังคอมพิวเตอร์

 2. ตรวจสอบว่ามีหมายเลขรุ่นสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ฝ่ายบริการลูกค้าของ HPจากนั้นไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. เปิดเอกสารข้อมูลจำเพาะหรือคู่มือให้บริการเพื่อดูข้อมูลเมนบอร์ด จากนั้นจึงค้นหาขั้นตอนในการรีเซ็ต CMOS

  ขั้นตอนในการรีเซ็ต CMOS อาจมีชื่อว่า การเคลียร์ CMOS หรือชื่ออื่นที่คล้ายคลึงกัน

  • หากคู่มือระบุขั้นตอนการรีเซ็ต CMOS: ทำตามคำแนะนำ

  • หากคู่มือไม่ระบุขั้นตอนการรีเซ็ต CMOS: ดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนต่อไปนี้

 4. เมื่อปิดคอมพิวเตอร์แล้ว ให้กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) สิบ (10) ครั้งเพื่อคายประจุไฟฟ้าออกจากระบบให้หมด

 5. กราวด์กระแสไฟฟ้าในตัวเพื่อคายประจุไฟฟ้าสถิตที่มีโดยวางมือบนเคสคอมพิวเตอร์และให้มืออีกข้างสัมผัสพื้นผิวโลหะหรือวัตถุที่ลงกราวด์ เช่น ชิ้นส่วนโลหะหรือหลอดไฟ

 6. เปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงเมนบอร์ด

 7. ถอดแบตเตอรี่ CMOS ออกจากเมนบอร์ด

  ตัวอย่างแบตเตอรี่ประเภทต่างๆ ของ CMOS
 8. ตรวจสอบว่าถอดแหล่งจ่ายไฟรวมถึงแบตเตอรี่ CMOS ออกจากคอมพิวเตอร์แล้ว

 9. กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เป็นเวลาอย่างน้อย 60 วินาทีเพื่อใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์ให้หมดและรีเซ็ตค่า CMOS บนเมนบอร์ด

 10. เชื่อมต่อหรือติดตั้งแบตเตอรี่ CMOS ใหม่ จากนั้นจึงปิดคอมพิวเตอร์

 11. เสียบสายไฟเข้ากับเดสก์ทอป แล้วเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

  ข้อความจะแสดงขึ้นเพื่อยืนยันการรีเซ็ต CMOS ข้อความดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามรุ่น

  ตัวอย่างข้อความที่แสดงขึ้นเพื่อแจ้งการรีเซ็ต CMOS
 12. ยืนยันว่าตั้งค่าเวลาใน BIOS เป็น 00.00

  หากไม่เป็นไปตามนี้ ให้ทำซ้ำขั้นตอนการรีเซ็ต CMOS แต่กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) ค้างไว้ 120 วินาทีขณะที่ใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์ให้หมด

เปลี่ยนส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง หากยังคงพบปัญหาอยู่หลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระบบจะนำทางคุณไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

ไฟสีแดงกะพริบ 4 ครั้ง และไฟสีขาวกะพริบสั้นๆ 4 ครั้ง

สถานะนี้ระบุว่าอุณหภูมิของกราฟิกการ์ด MXM สูงเกินไป

ตรวจสอบว่าพัดลมทำงานได้อย่างถูกต้อง

ตรวจสอบพัดลมด้านในคอมพิวเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าพัดลมเหล่านั้นทำงานตามที่คาดหวัง

ข้อควรระวัง:

หากพัดลมทำงานผิดปกติ ให้หยุดใช้งานคอมพิวเตอร์ การโดนอุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ชิ้นส่วนภายในเสียหายได้

 1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

 2. หาพัดลมในเคส ตำแหน่งอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของคอมพิวเตอร์

  ข้อควรระวัง:

  คุณสามารถใช้ไฟฉายเพื่อช่วยหาพัดลมแต่ละตัวแต่ได้ แต่ให้ หลีกเลี่ยงการใช้ไฟฉายด้านในคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนภายในเสียหาย

  การหาพัดลมสำหรับเดสก์ทอป HP และคอมพิวเตอร์ Slimline

  ประเภทของพัดลม

  1.

  พัดลมตัวจ่ายไฟ

  2.

  พัดลมการ์ดกราฟิก

  3.

  พัดลมโพรเซสเซอร์

  4.

  ช่องระบายอากาศของพัดลมแหล่งจ่ายไฟ

  5.

  ช่องระบายอากาศของพัดลมเคส

  6.

  พัดลมเคส

 3. สังเกตดูพัดลมที่อาจไม่ทำงานหรือส่งเสียงดัง

ทำความสะอาดช่องระบายอากาศเดสก์ทอป

ทำความสะอาดช่องระบายอากาศเดสก์ทอปเพื่อกำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกที่อาจหมักหมมในและรอบๆ ช่องระบายอากาศเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งเป็นการปิดกั้นการถ่ายเทของอากาศ และทำให้พัดลมทำงานหนักกว่าปกติในการระบายความร้อน

 1. ปิดคอมพิวเตอร์ ถอดสายไฟและสายต่างๆ จากนั้นรอให้คอมพิวเตอร์เย็นลง

 2. ใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดช่องระบายอากาศภายนอกทั้งหมดโดยเฉพาะรอบๆ ช่องระบายอากาศของแหล่งจ่ายไฟ

  ข้อควรระวัง:

  เพื่อป้องกันความเสียหายต่อส่วนประกอบภายใน อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นภายในคอมพิวเตอร์

  ค้นหาช่องระบายอากาศด้านหลังของคอมพิวเตอร์
 3. ถอดแผงด้านข้างที่ด้านหลังออกจากคอมพิวเตอร์

  การถอดแผงด้านข้างออกจากคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป
 4. ใช้ลมอัดกระป๋องเพื่อทำความสะอาดพัดลมและส่วนประกอบภายในคอมพิวเตอร์

 5. เปลี่ยนแผงด้านข้าง เสียบปลั๊กไฟ และเปิดคอมพิวเตอร์

ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์จากเดสก์ทอปของคุณ

ค้นหาชื่อ หมายเลขผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียลอุปกรณ์ของคุณได้จากคอมพิวเตอร์หรือที่กล่องบรรจุภัณฑ์

 • ด้านข้างของเคส

  ค้นหาป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ที่ด้านข้างของเคส
 • ด้านบนหรือด้านหลังของเคส

  ค้นหาป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ที่ด้านบนหรือด้านหลังของเคส
 • ด้านหน้าและด้านข้างของเคส

  ค้นหาป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ที่ด้านหน้าและด้านข้างของเคส
 • บนกล่องบรรจุภัณฑ์ที่จัดส่งคอมพิวเตอร์

  ค้นหาป้ายฉลากผลิตภัณฑ์

รีเซ็ต CMOS

รีเซ็ตข้อมูล Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อควรระวัง:

ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบที่อาจชำรุดเสียหายได้จากการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) HP แนะนำให้ใช้สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตและทำงานบนพื้นที่ไม่ได้ปูพรมที่มีแผ่นโฟมนำไฟฟ้าเพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้า (ESD)

 1. ปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นถอดสายไฟหรือสายอื่น ๆ ออกจากด้านหลังคอมพิวเตอร์

 2. ตรวจสอบว่ามีหมายเลขรุ่นสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ฝ่ายบริการลูกค้าของ HPจากนั้นไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. เปิดเอกสารข้อมูลจำเพาะหรือคู่มือให้บริการเพื่อดูข้อมูลเมนบอร์ด จากนั้นจึงค้นหาขั้นตอนในการรีเซ็ต CMOS

  ขั้นตอนในการรีเซ็ต CMOS อาจมีชื่อว่า การเคลียร์ CMOS หรือชื่ออื่นที่คล้ายคลึงกัน

  • หากคู่มือระบุขั้นตอนการรีเซ็ต CMOS: ทำตามคำแนะนำ

  • หากคู่มือไม่ระบุขั้นตอนการรีเซ็ต CMOS: ดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนต่อไปนี้

 4. เมื่อปิดคอมพิวเตอร์แล้ว ให้กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) สิบ (10) ครั้งเพื่อคายประจุไฟฟ้าออกจากระบบให้หมด

 5. กราวด์กระแสไฟฟ้าในตัวเพื่อคายประจุไฟฟ้าสถิตที่มีโดยวางมือบนเคสคอมพิวเตอร์และให้มืออีกข้างสัมผัสพื้นผิวโลหะหรือวัตถุที่ลงกราวด์ เช่น ชิ้นส่วนโลหะหรือหลอดไฟ

 6. เปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงเมนบอร์ด

 7. ถอดแบตเตอรี่ CMOS ออกจากเมนบอร์ด

  ตัวอย่างแบตเตอรี่ประเภทต่างๆ ของ CMOS
 8. ตรวจสอบว่าถอดแหล่งจ่ายไฟรวมถึงแบตเตอรี่ CMOS ออกจากคอมพิวเตอร์แล้ว

 9. กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เป็นเวลาอย่างน้อย 60 วินาทีเพื่อใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์ให้หมดและรีเซ็ตค่า CMOS บนเมนบอร์ด

 10. เชื่อมต่อหรือติดตั้งแบตเตอรี่ CMOS ใหม่ จากนั้นจึงปิดคอมพิวเตอร์

 11. เสียบสายไฟเข้ากับเดสก์ทอป แล้วเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

  ข้อความจะแสดงขึ้นเพื่อยืนยันการรีเซ็ต CMOS ข้อความดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามรุ่น

  ตัวอย่างข้อความที่แสดงขึ้นเพื่อแจ้งการรีเซ็ต CMOS
 12. ยืนยันว่าตั้งค่าเวลาใน BIOS เป็น 00.00

  หากไม่เป็นไปตามนี้ ให้ทำซ้ำขั้นตอนการรีเซ็ต CMOS แต่กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) ค้างไว้ 120 วินาทีขณะที่ใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์ให้หมด

เปลี่ยนส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง หากยังคงพบปัญหาอยู่หลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระบบจะนำทางคุณไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

ไฟสีแดงกะพริบ 5 ครั้ง และไฟสีขาวกะพริบสั้นๆ 2 ครั้ง

สถานะนี้ระบุว่าชุดควบคุมสำเร็จรูปไม่มีเฟิร์มแวร์ที่ใช้งานได้

ถอดฮาร์ดแวร์ที่เพิ่งติดตั้งเข้าไปใหม่ออก

ถอดฮาร์ดแวร์ที่เพิ่งติดตั้งเข้าไปใหม่ออก หากคอมพิวเตอร์ไม่ทำงานตามที่คาดหวัง

 1. ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของคุณว่ามีฮาร์ดแวร์ที่เพิ่งติดตั้งเข้าไปใหม่หรือไม่

 2. ถอดฮาร์ดแวร์ที่เพิ่งติดตั้งเข้าไปใหม่ออก

ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์จากเดสก์ทอปของคุณ

ค้นหาชื่อ หมายเลขผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียลอุปกรณ์ของคุณได้จากคอมพิวเตอร์หรือที่กล่องบรรจุภัณฑ์

 • ด้านข้างของเคส

  ค้นหาป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ที่ด้านข้างของเคส
 • ด้านบนหรือด้านหลังของเคส

  ค้นหาป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ที่ด้านบนหรือด้านหลังของเคส
 • ด้านหน้าและด้านข้างของเคส

  ค้นหาป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ที่ด้านหน้าและด้านข้างของเคส
 • บนกล่องบรรจุภัณฑ์ที่จัดส่งคอมพิวเตอร์

  ค้นหาป้ายฉลากผลิตภัณฑ์

รีเซ็ต CMOS

รีเซ็ตข้อมูล Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อควรระวัง:

ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบที่อาจชำรุดเสียหายได้จากการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) HP แนะนำให้ใช้สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตและทำงานบนพื้นที่ไม่ได้ปูพรมที่มีแผ่นโฟมนำไฟฟ้าเพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้า (ESD)

 1. ปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นถอดสายไฟหรือสายอื่น ๆ ออกจากด้านหลังคอมพิวเตอร์

 2. ตรวจสอบว่ามีหมายเลขรุ่นสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ฝ่ายบริการลูกค้าของ HPจากนั้นไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. เปิดเอกสารข้อมูลจำเพาะหรือคู่มือให้บริการเพื่อดูข้อมูลเมนบอร์ด จากนั้นจึงค้นหาขั้นตอนในการรีเซ็ต CMOS

  ขั้นตอนในการรีเซ็ต CMOS อาจมีชื่อว่า การเคลียร์ CMOS หรือชื่ออื่นที่คล้ายคลึงกัน

  • หากคู่มือระบุขั้นตอนการรีเซ็ต CMOS: ทำตามคำแนะนำ

  • หากคู่มือไม่ระบุขั้นตอนการรีเซ็ต CMOS: ดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนต่อไปนี้

 4. เมื่อปิดคอมพิวเตอร์แล้ว ให้กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) สิบ (10) ครั้งเพื่อคายประจุไฟฟ้าออกจากระบบให้หมด

 5. กราวด์กระแสไฟฟ้าในตัวเพื่อคายประจุไฟฟ้าสถิตที่มีโดยวางมือบนเคสคอมพิวเตอร์และให้มืออีกข้างสัมผัสพื้นผิวโลหะหรือวัตถุที่ลงกราวด์ เช่น ชิ้นส่วนโลหะหรือหลอดไฟ

 6. เปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงเมนบอร์ด

 7. ถอดแบตเตอรี่ CMOS ออกจากเมนบอร์ด

  ตัวอย่างแบตเตอรี่ประเภทต่างๆ ของ CMOS
 8. ตรวจสอบว่าถอดแหล่งจ่ายไฟรวมถึงแบตเตอรี่ CMOS ออกจากคอมพิวเตอร์แล้ว

 9. กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เป็นเวลาอย่างน้อย 60 วินาทีเพื่อใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์ให้หมดและรีเซ็ตค่า CMOS บนเมนบอร์ด

 10. เชื่อมต่อหรือติดตั้งแบตเตอรี่ CMOS ใหม่ จากนั้นจึงปิดคอมพิวเตอร์

 11. เสียบสายไฟเข้ากับเดสก์ทอป แล้วเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

  ข้อความจะแสดงขึ้นเพื่อยืนยันการรีเซ็ต CMOS ข้อความดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามรุ่น

  ตัวอย่างข้อความที่แสดงขึ้นเพื่อแจ้งการรีเซ็ต CMOS
 12. ยืนยันว่าตั้งค่าเวลาใน BIOS เป็น 00.00

  หากไม่เป็นไปตามนี้ ให้ทำซ้ำขั้นตอนการรีเซ็ต CMOS แต่กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) ค้างไว้ 120 วินาทีขณะที่ใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์ให้หมด

อัพเดต PC โดยใช้ HP Support Assistant

ใช้ HP Support Assistant เพื่อค้นหาและติดตั้งข้อมูลอัพเดตรวมทั้งข้อมูลอัพเดต BIOS สำหรับคอมพิวเตอร์ระบบ Windows ของคุณ

 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด HP Support Assistant หรือคลิกที่ไอคอนแอพใน ทาสก์บาร์

  หากไม่ได้ติดตั้งแอพในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดจากเว็บไซต์ HP Support Assistant
 2. จากแท็บ My devices (อุปกรณ์ของฉัน) ค้นหาคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นคลิก Update (อัพเดต)

 3. คลิก Check for updates and messages (ตรวจหาข้อมูลอัพเดตและข้อความ) เพื่อสืบค้นข้อมูลอัพเดตล่าสุด

 4. รอให้ HP Support Assistant วิเคราะห์ระบบ

 5. หลังจากวิเคราะห์เสร็จสิ้น ให้เลือกข้อมูลอัพเดตที่ปรากฏขึ้น จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลอัพเดตและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

 6. เมื่อได้รับแจ้งให้ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ จากนั้นปิดเครื่องมือ

เปลี่ยนส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง หากยังคงพบปัญหาอยู่หลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระบบจะนำทางคุณไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

ไฟสีแดงกะพริบ 5 ครั้ง และไฟสีขาวกะพริบสั้นๆ 3 ครั้ง

สถานะนี้ระบุว่า BIOS ไม่สามารถเข้าถึงส่วนประกอบภายในเวลาที่กำหนดไว้ได้

 1. ติดตั้งส่วนประกอบใหม่

 2. ทดสอบระบบของคุณโดยใช้ส่วนประกอบที่ใช้งานได้ปกติ

 3. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนส่วนประกอบหรือเมนบอร์ด หากยังพบปัญหาอยู่

ไฟสีแดงกะพริบ 5 ครั้ง และไฟสีขาวกะพริบสั้นๆ 4 ครั้ง

สถานะนี้ระบุว่าเมนบอร์ดเริ่มทำงานไม่ทันส่วนประกอบ

 1. ตรวจสอบว่าใช้แหล่งจ่ายไฟที่ถูกต้องสำหรับคอมพิวเตอร์

 2. รีเซ็ต CMOS

 3. ติดตั้งส่วนประกอบใหม่

 4. ทดสอบระบบของคุณโดยใช้ส่วนประกอบที่ใช้งานได้ปกติ

 5. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีปัญหาที่พบ

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมหากปัญหายังคงอยู่

 1. ไปที่ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP - การติดต่อ

 2. ป้อนหมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อดูสถานะการรับประกัน และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของคุณตามความเหมาะสม

 3. เลือกตัวเลือกบริการสนับสนุน ตัวเลือกการช่วยเหลืออาจแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาคประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย