ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์ด้านบน

ใส่ฮาร์ดไดรฟ์ที่ด้านบนเข้าไปในถาดฮาร์ดไดรฟ์ จากนั้นเสียบเข้าที่ด้านบนของคอมพิวเตอร์

 1. ตรวจสอบถาดฮาร์ดไดรฟ์ให้แน่ใจว่าแต่ละรูมียาง Grommet หากหลุมใดไม่มียาง Grommet ให้ใส่ยาง Grommet ที่ขาดหาย

  การตรวจสอบยาง Grommet ในถาด
 2. นำฮาร์ดไดรฟ์เปลี่ยนแทนออกจากบรรจุภัณฑ์

 3. เสียบฮาร์ดไดรฟ์เปลี่ยนแทนในถาด โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดตำแหน่งรูบนฮาร์ดไดรฟ์กับรูบนถาดแล้ว

  ใส่ฮาร์ดไดรฟ์เข้าไปในถาด กำหนดตำแหน่งรูที่ด้านข้าง
 4. ใช้ไขควงหัวแฉกเพื่อยึดฮาร์ดไดรฟ์ด้วยสกรูตามตำแหน่งที่คุณกำหนดไว้

 5. เสียบฮาร์ดไดรฟ์ลงในฝาครอบ จากนั้นล็อคฮาร์ดไดรฟ์ให้เข้าที่

  เสียบฮาร์ดไดรฟ์ด้านบนเข้าที่ฝาครอบด้านบน
 6. ปิดฝาฮาร์ดไดรฟ์ที่ด้านบนของคอมพิวเตอร์

  การปิดฝาครอบฮาร์ดไดรฟ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย