ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เดสก์ทอป HP 880 โดย OMEN - การเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์ด้านบน

คุณสามารถเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ด้านบน (HDD) ได้ หาก HDD ล้มเหลว เสียหาย หรือจำเป็นต้องอัพเกรด

ข้อควรระวัง:

ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบที่อาจชำรุดเสียหายได้จากการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) HP แนะนำให้ใช้สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตและทำงานบนพื้นที่ไม่ได้ปูพรมที่มีแผ่นโฟมนำไฟฟ้าเพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้า (ESD)

การซ่อมบำรุงส่วนประกอบภายในเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมการรับประกัน เข้าใจความเสี่ยงและดูรายละเอียดจากการรับประกันของผลิตภัณฑ์ก่อนที่คุณจะลองส่งซ่อมคอมพิวเตอร์

เตรียมความพร้อมสำหรับการใส่ชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์กับเข้าตำแหน่ง

เตรียมความพร้อมสำหรับการใส่ชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์กับเข้าตำแหน่งโดยตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ และพื้นที่ทำงานของคุณพร้อมทำงานแล้ว

 1. ปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นรอให้ส่วนประกอบต่างๆ เย็นลง

 2. ปลดสายไฟและสายเคเบิลทั้งหมดออกจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์ จากนั้นปลดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก สายพ่วง หรือหรือปลั๊กพ่วง

 3. ย้ายคอมพิวเตอร์ไปยังพื้นผิวทำงานที่มั่นคง ราบเรียบ ไม่มีสิ่งกีดขวางบนพื้นที่ไม่ได้ปูพรมที่มีแผ่นโฟมนำไฟฟ้าปูรองเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากประจุไฟฟ้าสถติ (ESD) HP ขอแนะนำให้ใช้สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต

 4. เก็บชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบต่างๆ ไว้ในบรรจุภัณฑ์ป้องกันดั้งเดิมจนกว่าจะพร้อมทำการติดตั้ง

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีไขควงฟิลลิปส์หรือไขควงหัวแบนขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ

นำฮาร์ดไดรฟ์ที่ด้านบนออก

นำฮาร์ดไดรฟ์ออกจากฝาครอบด้านบนของคอมพิวเตอร์

 1. เปิดฝาครอบฮาร์ดไดรฟ์ที่ด้านบนของคอมพิวเตอร์

  การเปิดฝาครอบฮาร์ดไดรฟ์
 2. ปลดล็อคถาดฮาร์ดไดรฟ์ จับที่ห่วง จากนั้นนำถาดออกจากคอมพิวเตอร์

  ทำตามขั้นตอนเดิมเพื่อถอดฮาร์ดไดรฟ์ที่สองหากจำเป็น

  จับที่ห่วง จากนั้นนำถาดออกจากคอมพิวเตอร์
 3. ถอดสกรูออกจากฮาร์ดไดรฟ์ด้วยไขควงหัวแฉก จากนั้นเก็บสกรูสำหรับใช้งานในภายหลัง

  การถอดสกรูจากฮาร์ดไดรฟ์
 4. ถอดฮาร์ดไดรฟ์จากถาด

  การถอดฮาร์ดไดรฟ์ออกจากฝาครอบ

เปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์ด้านบน

ใส่ฮาร์ดไดรฟ์ที่ด้านบนเข้าไปในถาดฮาร์ดไดรฟ์ จากนั้นเสียบเข้าที่ด้านบนของคอมพิวเตอร์

 1. ตรวจสอบถาดฮาร์ดไดรฟ์ให้แน่ใจว่าแต่ละรูมียาง Grommet หากหลุมใดไม่มียาง Grommet ให้ใส่ยาง Grommet ที่ขาดหาย

  การตรวจสอบยาง Grommet ในถาด
 2. นำฮาร์ดไดรฟ์เปลี่ยนแทนออกจากบรรจุภัณฑ์

 3. เสียบฮาร์ดไดรฟ์เปลี่ยนแทนในถาด โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดตำแหน่งรูบนฮาร์ดไดรฟ์กับรูบนถาดแล้ว

  ใส่ฮาร์ดไดรฟ์เข้าไปในถาด กำหนดตำแหน่งรูที่ด้านข้าง
 4. ใช้ไขควงหัวแฉกเพื่อยึดฮาร์ดไดรฟ์ด้วยสกรูตามตำแหน่งที่คุณกำหนดไว้

 5. เสียบฮาร์ดไดรฟ์ลงในฝาครอบ จากนั้นล็อคฮาร์ดไดรฟ์ให้เข้าที่

  เสียบฮาร์ดไดรฟ์ด้านบนเข้าที่ฝาครอบด้านบน
 6. ปิดฝาฮาร์ดไดรฟ์ที่ด้านบนของคอมพิวเตอร์

  การปิดฝาครอบฮาร์ดไดรฟ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย