ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

PC HP 15 ce000, dc0000 โดย OMEN - เปลี่ยนแบตเตอรี่

คุณสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ หากแบตเตอรี่โดนกระแทก เสียหาย หรือจำเป็นต้องอัพเกรด

ข้อควรระวัง:

ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบที่อาจชำรุดเสียหายได้จากการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) HP ขอแนะนำให้ใช้สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตและการทำงานบนพื้นที่ไม่ได้ปูพรมที่มีแผ่นโฟมนำไฟฟ้าปูรองเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากประจุไฟฟ้าสถติ (ESD)

การซ่อมบำรุงส่วนประกอบภายในจะทำให้ความเสี่ยงของการเกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของการรับประกัน ทำความเข้าใจความเสี่ยงและดูรายละเอียดการรับประกันของผลิตภัณฑ์ก่อนที่คุณจะพยายามซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

เตรียมความพร้อมสำหรับการใส่ชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์กับเข้าตำแหน่ง

เตรียมความพร้อมสำหรับการใส่ชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์กับเข้าตำแหน่งโดยตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ และพื้นที่ทำงานของคุณพร้อมทำงานแล้ว

 1. ปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นรอให้ส่วนประกอบต่างๆ เย็นลง

 2. ปลดสายไฟและสายเคเบิลทั้งหมดออกจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์ จากนั้นปลดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก สายพ่วง หรือหรือปลั๊กพ่วง

 3. ย้ายคอมพิวเตอร์ไปยังพื้นผิวทำงานที่มั่นคง ราบเรียบ ไม่มีสิ่งกีดขวางบนพื้นที่ไม่ได้ปูพรมที่มีแผ่นโฟมนำไฟฟ้าปูรองเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากประจุไฟฟ้าสถติ (ESD) HP ขอแนะนำให้ใช้สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต

 4. เก็บชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบต่างๆ ไว้ในบรรจุภัณฑ์ป้องกันดั้งเดิมจนกว่าจะพร้อมทำการติดตั้ง

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีไขควงฟิลลิปส์หรือไขควงหัวแบนขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ

นำแบตเตอรี่ออก

นำแบตเตอรี่ออกจากด้านในคอมพิวเตอร์

 1. ถอดฝาครอบด้านบนออก

  การถอดฝาครอบด้านบน
 2. ใช้ไขควงหัวแฉกเพื่อถอดสกรูสี่ตัวขนาด 5 มม. (0.19 นิ้ว) ที่ยึดแบตเตอรี่ให้เข้าที่

  คำเตือน:

  เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ความระมัดระวัง อย่าเจาะ บิด หรือทำให้แบตเตอรี่เป็นรอยแตก รูหรือรอยแตกภายในแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งอาจทำให้เกิดความร้อน

  ค้นหาสกรูเพื่อนำออก
 3. ใช้มือทั้งสองข้างค่อยๆ ยกขอบด้านหลังของแบตเตอรี่ จากนั้นเลื่อนขอบด้านหน้าออกจากฐานฝาครอบเพื่อนำแบตเตอรี่ออก

  การถอดแบตเตอรี่

เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

เปลี่ยนแบตเตอรี่ จากนั้นยึดเข้าที่ด้านในของคอมพิวเตอร์

 1. ใช้มือทั้งสองข้างเลื่อนขอบด้านหน้าของแบตเตอรี่เข้าไปในช่องติดตั้ง จากนั้นกดที่ด้านหลังของช่องเสียบบนเมนบอร์ด

  การใส่แบตเตอรี่
 2. ใช้ไขควงหัวแฉกเพื่อใส่สกรูสี่ตัวขนาด 5 มม. (0.19 นิ้ว) ที่ยึดแบตเตอรี่ให้เข้าที่

  ค้นหาสกรูเพื่อถอดออก
 3. ใส่ฝาครอบด้านบนกลับเข้าที่

  การใส่ฝาครอบด้านบนกลับเข้าที่


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย