ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เดสก์ทอป OMEN โดย HP Obelisk 875-0xx, 870-xxx - การเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์

ถ้าฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) ภายในล้มเหลว ได้รับความเสียหาย หรือต้องการอัพเกรด คุณสามารถเปลี่ยน HDD ได้

ข้อควรระวัง:

ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบที่อาจชำรุดเสียหายได้จากการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) HP ขอแนะนำให้ใช้สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตและการทำงานบนพื้นที่ไม่ได้ปูพรมที่มีแผ่นโฟมนำไฟฟ้าปูรองเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากประจุไฟฟ้าสถติ (ESD)

การซ่อมบำรุงส่วนประกอบภายในจะทำให้ความเสี่ยงของการเกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของการรับประกัน ทำความเข้าใจความเสี่ยงและดูรายละเอียดการรับประกันของผลิตภัณฑ์ก่อนที่คุณจะพยายามซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

เตรียมความพร้อมสำหรับการใส่ชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์กับเข้าตำแหน่ง

เตรียมความพร้อมสำหรับการใส่ชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์กับเข้าตำแหน่งโดยตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ และพื้นที่ทำงานของคุณพร้อมทำงานแล้ว

 1. ปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นรอให้ส่วนประกอบต่างๆ เย็นลง

 2. ปลดสายไฟและสายเคเบิลทั้งหมดออกจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์ จากนั้นปลดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก สายพ่วง หรือหรือปลั๊กพ่วง

 3. ย้ายคอมพิวเตอร์ไปยังพื้นผิวทำงานที่มั่นคง ราบเรียบ ไม่มีสิ่งกีดขวางบนพื้นที่ไม่ได้ปูพรมที่มีแผ่นโฟมนำไฟฟ้าปูรองเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากประจุไฟฟ้าสถติ (ESD) HP ขอแนะนำให้ใช้สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต

 4. เก็บชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบต่างๆ ไว้ในบรรจุภัณฑ์ป้องกันดั้งเดิมจนกว่าจะพร้อมทำการติดตั้ง

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีไขควงฟิลลิปส์หรือไขควงหัวแบนขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ

การถอดแผงช่องเปิด

ถอดแผงช่องเปิดด้านข้างเพื่อถอดหรือเปลี่ยนส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

 1. กดปุ่มปล่อยที่ด้านหลังของทาวเวอร์

  การกดปุ่มปล่อยที่ด้านหลังคอมพิวเตอร์
 2. จับที่แผงช่องเปิดด้านบนทั้งสองด้าน จากนั้นดันแผงช่องเปิดเข้าหาตัวเครื่องเล็กน้อย

  กดแผงไปยังตัวเครื่อง
 3. ยกขึ้นและถอดแผงช่องเปิด จากนั้นค่อยๆ วางแยกไว้สำหรับใช้งานในภายหลัง

  การถอดแผงช่องเปิด

นำฮาร์ดไดรฟ์ภายในออก

นำฮาร์ดไดรฟ์ภายในออกจากช่องด้านในของคอมพิวเตอร์

 1. ถอดสายไฟฮาร์ดไดรฟ์และสาย SATA ออกจากฐานของโครงฮาร์ดไดรฟ์

  ค้นหาสายเคเบิลจากฐานของโครงฮาร์ดไดรฟ์
 2. ปลดสายไฟฮาร์ดไดรฟ์และสาย SATA จากฮาร์ดไดรฟ์

  ค้นหาสายเพื่อปลดออกจากฮาร์ดไดรฟ์
 3. ดันและกดค้างที่แถบยื่นของโครงฮาร์ดไดรฟ์ จากนั้นเอาโครงออกจากคอมพิวเตอร์

  ทำตามขั้นตอนเดียวกันนี้เพื่อถอดโครงฮาร์ดไดรฟ์ที่สองหากจำเป็น

  กดที่แถบยื่นของโครงฮาร์ดไดรฟ์เพื่อเอาโครงออกจากคอมพิวเตอร์
 4. จับที่ด้านข้างทั้งสองด้านของโครงเพื่อปล่อยฮาร์ดไดรฟ์ จากนั้นวางโครงไว้แยกต่างหากเพื่อใช้งานในภายหลัง

  ปล่อยฮาร์ดไดรฟ์จากโครง
 5. นำฮาร์ดไดรฟ์ออก

เปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์ภายใน

เปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์ภายใน ยึดเข้ากับฝาครอบ จากนั้นใส่กลับเข้าไปในคอมพิวเตอร์

 1. นำฮาร์ดไดรฟ์เปลี่ยนแทนออกจากบรรจุภัณฑ์

 2. ในขณะที่ถือฮาร์ดไดรฟ์ด้วยมือข้างหนึ่ง ให้จัดเรียงหมุดยึดที่ด้านหนึ่งของถาดฮาร์ดไดรฟ์เข้ากับช่องที่ด้านหนึ่งของฮาร์ดไดรฟ์

  การจัดเรียงช่องที่ด้านข้างของฮาร์ดไดรฟ์ที่เปลี่ยนแทนกับหมุดในถาด
 3. เสียบหมุดยึดด้านหนึ่งของฮาร์ดไดรฟ์ จากนั้นเสียบหมุดเข้าอีกด้านหนึ่ง

 4. ดันและกดค้างที่แถบยื่นของถาดฮาร์ดไดรฟ์ จากนั้นใส่ฝาครอบเข้าไปในช่องฮาร์ดไดรฟ์อีกครั้ง

  การใส่ฮาร์ดไดรฟ์เข้าในคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
 5. การเชื่อมต่อสายไฟและสาย SATA เข้ากับฮาร์ดไดรฟ์อีกครั้ง

  การเสียบสายกับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อีกครั้ง
 6. เสียบสายไฟและสาย SATA เข้าที่ฐานของช่องฮาร์ดไดรฟ์อีกครั้ง

  การเสียบสายเข้าที่ฐานของช่องฮาร์ดไดรฟ์อีกครั้ง

ปิดแผงเข้าถึง

ปิดแผงเข้าถึงด้านข้างเพื่อป้องกันส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

 1. จับแผงเข้าถึงที่ด้านทั้งสองของด้านบน จัดเรียงแผงเข้าถึงให้เข้ากับตัวเครื่อง จากนั้นค่อยๆ ลดแผงเข้าถึงไปที่ด้านล่างของตัวเครื่อง

  จัดเรียงแผงด้านข้างให้เข้ากับฐานตัวเครื่อง จากนั้นกดแผงให้เข้าที่
 2. ดันแผงเข้าถึงไปในตัวเครื่อง จากนั้นกดที่แผงในแต่ละด้านจนกระทั่งล็อคเข้าที่

  กดแผงด้านข้างให้เข้าที่


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย