ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  Windows 11

  ค้นหาคำถามและคำตอบทั่วไปที่นี่

 • ข้อเสนอแนะ

การส่งแฟกซ์ด้วยแอป HP Smart

ใช้คุณสมบัติ Mobile Fax เพื่อส่งเอกสารจากอุปกรณ์พกพาหรือคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย

คุณไม่จำเป็นต้องมีสายแฟกซ์หรือสายโทรศัพท์เพื่อส่งแฟกซ์ผ่าน Mobile Fax

เปิดใช้งานคุณสมบัติ Mobile Fax ในแอพ HP Smart

ติดตั้งแอพ HP Smart หากยังไม่ได้ติดตั้งไว้ จากนั้นเปิดใช้งานคุณสมบัติ Mobile Fax

 1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์พกพาหรือคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณแล้ว

 2. เปิดแอพ HP Smart หากคุณไม่มี HP Smart ให้ดาวน์โหลดจาก 123.hp.com หรือร้านค้าแอพ

 3. หากคุณตั้งค่า HP Smart เป็นครั้งแรก คุณจะต้องสร้างหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชี HP เพื่อใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดของเครื่องพิมพ์

 4. คลิกที่แถบรายการ Mobile Fax หากคุณไม่พบแถบรายการ Mobile Fax บนหน้าจอหลักของคุณ ให้คลิกเลือก Personalize Tiles (ปรับแต่งแถบรายการ) คลิกที่ตัวสลับ Mobile Fax เพื่อเปิดใช้แถบรายการ จากนั้นย้อนกลับไปยังหน้าจอหลัก

  หมายเหตุ:

  หากไม่พบตัวเลือกคุณสมบัติ Mobile Fax ในเมนูกำหนดเอง แสดงว่าคุณสมบัติ Mobile Fax อาจไม่พร้อมให้ใช้งานในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

  แถบรายการ Mobile Fax ในแอพ HP Smart
 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี HP

ส่งแฟกซ์ผ่าน Mobile Fax

สร้างแฟกซ์จากแอพ HP Smart จากนั้นส่งแฟกซ์อย่างปลอดภัยไปยังเครื่องแฟกซ์

 1. จากแอพ HP Smart คลิกที่แถบรายการ Mobile Fax

 2. คลิก Compose Fax (เขียนแฟกซ์) จากนั้นป้อนหมายเลขแฟกซ์ของผู้รับและรหัสประเทศ/ภูมิภาคในฟิลด์ To (ถึง) จากนั้นป้อนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณในฟิลด์ From (จาก)

  การเขียนแฟกซ์ใน HP Smart
 3. คลิก Files and Cover Page (ไฟล์และหน้าปก) เพื่อเพิ่มปก จากนั้นใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อแนบไฟล์ที่ต้องการส่งแฟกซ์

  หมายเหตุ:

  คุณสามารถส่งแฟกซ์ได้สูงสุดถึง 50 หน้าหรือ 20 MB ในการส่งแฟกซ์ครั้งเดียว

  • แนบเอกสารหรือรูปถ่าย: คลิกที่ไอคอน Files & Photos (ไฟล์และรูปถ่าย) จากนั้นไปที่โฟลเดอร์ในอุปกรณ์พกพาหรือคอมพิวเตอร์ ที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ หรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ ลงชื่อเข้าใช้ตามที่จำเป็น จากนั้นเลือกไฟล์ที่มีหลายหน้าที่ต้องการ

  • สแกนเอกสารหรือรูปถ่ายผ่านเครื่องพิมพ์ของคุณ: คลิกที่ไอคอน Scanner (สแกนเนอร์) คลิกที่ไอคอน Settings (การตั้งค่า) เพื่อเปลี่ยนค่าการสแกน จากนั้นสแกนเอกสารหรือรูปถ่ายโดยใช้เครื่องพิมพ์ของคุณ คลิกที่ เครื่องหมายบวก เพื่อเพิ่มหน้าเอกสารไปยังการสแกน หลังจากสแกนเสร็จสิ้น คลิก Next (ถัดไป)

   หมายเหตุ:

   คุณจะต้องเพิ่มเครื่องพิมพ์ที่มีความสามารถในการสแกนไปยังแอพ HP Smart เพื่อใช้วิธีการนี้

  • สแกนเอกสารหรือรูปถ่ายด้วยกล้องบนอุปกรณ์พกพาของคุณ: แตะที่ไอคอน Camera (กล้อง) แล้วสแกนเอกสารหรือรูปถ่ายด้วยกล้องบนอุปกรณ์พกพาของคุณ คลิกที่ เครื่องหมายบวก เพื่อเพิ่มหน้าเอกสารไปยังการสแกน หลังจากสแกนเสร็จสิ้น คลิก Next (ถัดไป)

 4. คลิก Send fax (ส่งแฟกซ์)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ยังมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ ค้นหาคำตอบและวิธีใช้เพิ่มเติมประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย