ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

ทดสอบการตั้งค่าแฟกซ์ผ่าน HP Fax Test Service (บริการทดสอบแฟกซ์ HP)

ใช้ HP Fax Test Service เพื่อยืนยันว่าเครื่องพิมพ์ HP สามารถส่งและรับแฟกซ์ได้สำเร็จ

ส่งแฟกซ์ทดสอบ

ส่งแฟกซ์ไปยัง HP จากนั้นรอให้แฟกซ์ส่งกลับคืนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถส่งและรับแฟกซ์ได้

  1. สร้างแฟกซ์ทดสอบสีขาวดำแบบหน้าเดียว

  2. เพิ่มหมายเลขแฟกซ์ของคุณในหัวกระดาษแฟกซ์ บริการจะใช้เลขหัวกระดาษเพื่อส่งแฟกซ์กลับมา หัวกระดาษจะต้องระบุหมายเลขแฟกซ์ครบ 10 ตัว และตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ต่อกับแฟกซ์

  3. ให้หยุดชั่วคราวหรือปิดใช้งานการให้บริการทางสายโทรศัพท์ที่ขัดแย้งกัน เช่น ข้อความเสียง การรอสาย การปฏิเสธการโทรที่ไม่รู้จัก ตัวจัดการความเป็นส่วนตัว และ ID ผู้โทร กด *82 ก่อนกดหมายเลขของ HP Fax Test Service เพื่อปลดล็อคระบบบล็อค Caller ID ในพื้นที่ส่วนใหญ่ ติดต่อบริษัทโทรศัพท์ของคุณหากบริการเหล่านี้รบกวนการรับส่งแฟกซ์

  4. ส่งแฟกซ์ไปที่ 1-888-HPFaxme (1-888-473-2963 U.S.)

  5. รอ 5 ถึง 7 นาทีเพื่อให้บริการส่งแฟกซ์คืนมา

หากไม่ได้รับแฟกซ์หลังจาก 10 นาที ให้ตรวจสอบการตั้งค่าแฟกซ์ จากนั้นลองใหม่อีกครั้งประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย