ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP - ข้อความ 'No Scan Options' (ไม่มีตัวเลือกสแกน) ปรากฏขึ้น

เมื่อคุณเริ่มการสแกนจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ มีข้อความ No Scan Options (ไม่มีตัวเลือกสแกน) หรือปัญหาการตั้งค่าสแกนปรากฏขึ้น และการสแกนล้มเหลว

ดำเนินการงานตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์

รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เพื่อล้างข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่มี

 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์

 2. ปิดโปรแกรมที่กำลังทำงานทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

 3. รอประมาณ 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

ใช้ HP Print and Scan Doctor (Windows)

ใช้ HP Print and Scan Doctor ในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการพิมพ์และการสแกน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดกระดาษหลักแล้ว จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 2. ดาวน์โหลด HP Print and Scan Doctor จากนั้นทำตามข้อความที่แจ้งเพื่อติดตั้งและเปิดเครื่องมือดังกล่าว

 3. จากหน้าจอ Welcome (ต้อนรับ) คลิก Start (เริ่ม) เพื่อเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณและเรียกใช้การวินิจฉัยปัญหา

 4. หากไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้คลิกเลือก My product is not listed (ผลิตภัณฑ์ของฉันไม่อยู่ในรายการ) จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ

ปิดใช้งานซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ชั่วคราว (Windows)

ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ช่วยบล็อคภัยคุกคามต่าง ๆ จากภายนอกเครือข่ายของคุณ แต่ค่าปรับตั้งบางอย่างอาจบล็อคการสื่อสารกับเครื่องพิมพ์เครือข่าย ใช้ Print and Scan Doctor เพื่อระบุและปิดใช้งานซอฟต์แวร์ไฟร์วอลใน Windows ชั่วคราว

 1. ดาวน์โหลด HP Print and Scan Doctor จากนั้นทำตามข้อความที่แจ้งเพื่อติดตั้งและเปิดเครื่องมือดังกล่าว

 2. ในหน้าจอต้อนรับ คลิกที่ Network (เครือข่าย) จากนั้นคลิก Troubleshooting Firewalls (แก้ไขปัญหาไฟร์วอลล์)

  การเลือกที่ Troubleshooting Firewalls (การแก้ไขปัญหาไฟร์วอลล์)
 3. คลิกที่ชื่อซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ที่อยู่ในสถานะ Enabled (เปิดใช้งาน) จากนั้นคลิก Disable (ปิดใช้งาน)

  การคลิก Disable (ปิดใช้งาน)
 4. ไปที่ 123.hp.com เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ตัวล่าสุด

  • หากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ตรวจสอบการสนับสนุนซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์เพื่อเปลี่ยนแปลงค่า อย่างเช่น ระดับความปลอดภัย เขตพื้นที่ที่น่าเชื่อถือ และเปิดพอร์ตเพื่ออนุญาตการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ หลังจากแก้ไขค่า ให้เปิดใช้งานไฟร์วอลล์อีกครั้งจาก HP Print and Scan Doctor

  • หากการติดตั้งล้มเหลว แสดงว่าซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ไม่ได้เป็นสาเหตุของปัญหานี้ เปิดใช้งานไฟร์วอลล์ใหม่จาก HP Print and Scan Doctor

ตรวจสอบ HP Digital Imaging Monitor (Windows)

ซอฟต์แวร์ HP Digital Imaging Monitor (DIM) สำหรับ Windows จะต้องทำงานเพื่อให้สามารถสั่งสแกนจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด c:\Program Files (x86)\HP\digital imaging\bin

 2. จากโฟลเดอร์ bin ค้นหาและดับเบิลคลิกที่ hpqste08.exe เพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ทำงานอยู่

 3. คลิกขวา hpqste08.exe จากนั้นเลือก Create shortcut (สร้างทางลัด)

  hpqste08.exe shortcut (ทางลัด hpqste08.exe) จะแสดงขึ้นในโฟลเดอร์ bin
 4. ค้นหาและเปิด shell:common startup จากนั้นกด Enter เพื่อเปิดหน้าต่าง Startup (เริ่มการทำงาน)

 5. กำหนดตำแหน่งหน้าต่าง Startup (เริ่มการทำงาน) และหน้าต่าง bin ให้เรียงติดกัน

 6. คลิกและลาก hpqste08.exe shortcut (ทางลัด hpqste08.exe) จากหน้าต่าง bin และวางไปยังหน้าต่างโฟลเดอร์ Startup (เริ่มการทำงาน)

 7. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

ถอนการติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์จาก HP และใช้แอป HP Smart (Windows)

ถอนการติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ของ HP และติดตั้งและใช้แอป HP Smart ในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows

 1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องพิมพ์

 2. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Add or remove programs (เพิ่มหรือลบโปรแกรม)

 3. มองหาชื่อเครื่องพิมพ์ HP ของคุณในรายการโปรแกรม

  • หากพบเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก Uninstall (ถอนการติดตั้ง)

  • หากไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ค้นหาและเปิด Printers & scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์) คลิกที่เครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิก Remove device (ลบอุปกรณ์)

 4. หากข้อความ User Account Control (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) ปรากฏขึ้น ให้คลิก Yes (ใช่)

 5. ทำตามคำแนะนำเพื่อเสร็จสิ้นสุดการลบซอฟต์แวร์ แล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

 6. ไปที่ 123.hp.com เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป HP Smartประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย