ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP - การพิมพ์ด้วย HP ePrint

HP ePrint เป็นบริการที่ปลอดภัยบนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์โดยใช้บัญชีอีเมลที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้

หมายเหตุ:

สําหรับเครื่องพิมพ์ที่เปิดตัวหลังจากฤดูใบไม้ร่วงปี 2020 จะไม่รองรับ HP ePrint มีคุณสมบัติ Print Anywhere ที่สามารถใช้เป็นทางเลือกได้ ไปที่หัวข้อ Print Anywhere กับแอป HP Smart สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาที่อยู่อีเมลของเครื่องพิมพ์

ค้นหาที่อยู่อีเมล ePrint ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือผ่านบัญชี HP ของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในแบบไร้สายหรือผ่านสายอีเทอร์เน็ตแล้ว และคุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หากคุณจัดตั้งการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB แล้ว HP ePrint จะไม่ทำงาน

ทำตามขั้นตอนที่แจ้งเพื่อเปิด Web Services (บริการทางเว็บ) หรือระบุเครื่องพิมพ์ของคุณเมื่อได้รับแจ้ง

 • จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์: กดเลือกไอคอนหรือปุ่ม HP ePrint หรือไปที่หัวข้อ Web Services Setup (ตั้งค่าบริการทางเว็บ), Network Setup (ตั้งค่าเครือข่าย) หรือ Wireless Settings (การตั้งค่าระบบไร้สาย) เพื่อค้นหาเมนู Web Services (บริการทางเว็บ) ที่อยู่อีเมล ePrint จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ Web Services (บริการทางเว็บ)

  ตัวอย่างที่อยู่อีเมลของเครื่องพิมพ์จากหน้าจอ Web Services (บริการทางเว็บ)
 • จากบัญชี HP ของคุณ: ลงชื่อเข้าใช้ HP Smart (ภาษาอังกฤษ) ที่อยู่อีเมลของ ePrint จะแสดงติดกับชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ

  ตำแหน่งที่อยู่อีเมลของเครื่องพิมพ์บนเว็บไซต์ของ HP Smart

พิมพ์ด้วย HP ePrint

ส่งงาน ePrint ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณโดยใช้ที่อยู่อีเมลของ ePrint

 1. จากบัญชีผู้ใช้อีเมล ให้สร้างอีเมลใหม่หรือเปิดอีเมลที่ต้องการพิมพ์ จากนั้นเลือกตัวเลือก Forward (ส่งต่อ)

 2. จากช่อง To (ถึง) ให้กรอกที่อยู่อีเมล ePrint ของเครื่องพิมพ์

 3. จากช่อง Subject (หัวเรื่อง) ให้พิมพ์ชื่ออีเมล

 4. แนบเอกสารหรือภาพถ่ายได้สูงสุด 10 รายการโดยจะต้องมีขนาดรวมไม่เกิน 10 MB

  หมายเหตุ:

  เอกสารที่มีลายเซ็นดิจิทัล เข้ารหัส หรือป้องกันด้วยรหัสผ่าน ไม่รองรับการทำงานใน HP ePrint

  ตัวอย่างอีเมลงาน ePrint

  ตัวอย่างอีเมลงาน ePrint
 5. คลิก Send (ส่ง) เพื่อส่งอีเมลไปยังเครื่องพิมพ์

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ยังมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ ค้นหาคำตอบและวิธีใช้เพิ่มเติมประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย