ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

เครื่องพิมพ์ HP - ข้อผิดพลาด 'User Intervention Required' (ต้องจัดการโดยผู้ใช้) (Windows)

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด User Intervention Required (ต้องจัดการโดยผู้ใช้) ปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ไม่ยอมพิมพ์งาน ปัญหานี้อาจเกิดจากเงื่อนไขข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์ งานพิมพ์ที่ติดขัด หรือมีปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

ตรวจสอบไฟกะพริบและข้อความแจ้งข้อผิดพลาด

เมื่อเครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนองหรือไม่ทำงานตามที่คาดหวัง ให้มองหาข้อความแจ้งข้อผิดพลาดเพื่อค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม

 1. ตรวจสอบแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์: หากไฟแสดงการทำงานของเครื่องพิมพ์ติดกะพริบหรือมีข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น ให้ทำตามคำแนะนำที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด หากไม่มีคำแนะนำแสดงขึ้น ให้ไปที่ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP พิมพ์รุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นค้นหา ไฟแสดงการทำงานติดกะพริบ หรือข้อผิดพลาดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับขั้นตอนโดยละเอียด

 2. ตรวจสอบซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์หรือแอพ HP Smart: ข้อผิดพลาดและการแจ้งเตือนในซอฟต์แวร์และแอพ HP บางครั้งอาจมีคำแนะนำการแก้ไขปัญหาสถานะข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์

ใช้ HP Print and Scan Doctor (Windows)

ใช้ HP Print and Scan Doctor ในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการพิมพ์และการสแกน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษในถาดกระดาษหลักแล้ว จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 2. ดาวน์โหลด HP Print and Scan Doctor จากนั้นทำตามข้อความที่แจ้งเพื่อติดตั้งและเปิดเครื่องมือดังกล่าว

 3. จากหน้าจอ Welcome (ต้อนรับ) คลิก Start (เริ่ม) เพื่อเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณและเรียกใช้การวินิจฉัยปัญหา

 4. หากไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ คลิก My product (ผลิตภัณฑ์ของฉันไม่อยู่ในรายการ) จากนั้นทําตามคําแนะนําเพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ

รีเซ็ตสภาพแวดล้อมในการพิมพ์ในระบบ Windows

หยุดตัวจัดคิวงานพิมพ์ ลบไฟล์งานพิมพ์ จากนั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์

 1. ปิดเครื่องพิมพ์และถอดสายไฟออก

 2. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Services (บริการ)

 3. ในหน้าต่าง Services (บริการ) ให้คลิกขวา Print Spooler (ตัวจัดคิวงานพิมพ์) แล้วคลิก Stop (หยุด)

  การหยุดตัวจัดคิวงานพิมพ์จากหน้าต่างบริการ
 4. หลังจากที่ตัวจัดคิวงานพิมพ์หยุดแล้ว ให้ปิดหน้าต่าง Services (บริการ)

 5. ใน Windows ให้เปิด File Explorer (ตัวสำรวจไฟล์)

 6. ไปที่ C: > Windows > System 32 > spool (ตัวจัดคิวงานพิมพ์) > PRINTERS (เครื่องพิมพ์)

 7. ลบไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ PRINTERS

 8. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

 9. ต่อสายไฟกลับเข้าไปที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

 10. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาของเครื่องพิมพ์

 1. หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ ให้นำออก

 2. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์

 3. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ

 4. รอ 60 วินาที

 5. เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับที่ผนังและเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  HP แนะนำให้เสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง

 6. เปิดเครื่องพิมพ์เพื่อสิ้นสุดการรีเซ็ต

เรียกใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ Windows

Windows มีเครื่องมือแก้ไขปัญหาที่สามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์

 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Troubleshoot settings (ค่าการแก้ไขปัญหา) ขึ้นมา

 2. คลิกที่ Printer (เครื่องพิมพ์) > Run the troubleshooter (เรียกใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหา)

  การเรียกใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ใน Windows
 3. เมื่อได้รับแจ้ง เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณจากรายการ จากนั้นคลิกที่ Next (ถัดไป)

Windows จะระบุและแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ

สร้างการเชื่อมต่อ IP ด้วยตัวเอง

พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเครือข่าย หรือหน้าผลการทดสอบเครือข่ายไร้สาย จากนั้นใช้ข้อมูลดังกล่าวในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณแบบไร้สาย

 1. พิมพ์หน้า รายงานผลการทดสอบเครือข่ายไร้สาย หรือ การกำหนดค่าเครือข่าย

  • เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตที่มีเมนูแผงควบคุม: เปิดเมนู Wireless (เครือข่ายไร้สาย), Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย) หรือ Setup (ตั้งค่า) เพื่อค้นหารายการรายงานที่ใช้ได้

  • เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตส่วนใหญ่ที่ไม่มีเมนูแผงควบคุม: กดปุ่ม ไร้สาย และ ข้อมูล พร้อมกันหรือกดปุ่ม ไร้สาย และ เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ พร้อมกัน

  • เครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ต: กดค้างที่ปุ่ม เครือข่ายไร้สาย เป็นเวลา 10 วินาทีหรือจนกระทั่งไฟแสดงความพร้อมทำงานติดกะพริบหรือไปที่เมนู Wireless (ไร้สาย) จากนั้นเลือก Wireless Network Test (การทดสอบเครือข่ายไร้สาย)

  • เครื่องพิมพ์ Laser NS และ Neverstop Laser: กดค้างที่ปุ่ม ดำเนินการต่อ และ เครือข่ายไร้สาย เป็นเวลา 3 วินาที

  • เครื่องพิมพ์ DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango: แตะค้างที่ปุ่ม ข้อมูล จนกว่าปุ่มแผงควบคุมจะเปิดขึ้นมา จากนั้นแตะปุ่ม ข้อมูล และ ดำเนินการต่อ พร้อมๆ กัน

 2. บนงานพิมพ์ ให้ค้นหาสถานะระบบไร้สาย, ที่อยู่ IP, ซับเน็ตมาสก์, เกตเวย์เริ่มต้น และ URL

  • สถานะระบบไร้สาย: จาก 802.11 Wirelessสถานะควรเป็นเชื่อมต่ออยู่ หากไม่เป็นเช่นนั้น แสดงว่าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับเครือข่าย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ HP ระบบไร้สาย

   สถานะระบบไร้สายที่เชื่อมต่อในหน้ากำหนดค่าเครือข่าย
  • ที่อยู่ IP, ซับเน็ตมาสก์, เกตเวย์เริ่มต้น: จาก 802.11 Wireless ให้ค้นหาที่อยู่ IP, ซับเน็ตมาสก์ และหมายเลขเกตเวย์เริ่มต้นของของเครื่องพิมพ์ หากคุณพบตัวเลขที่แตกต่างกันสำหรับ IPv4 และ IPv6 คุณจำเป็นต้องใช้เฉพาะตัวเลข IPv4

   การระบุที่อยู่ IP, ซับเน็ตมาสก์ และเกตเวย์เริ่มต้นในรายงานการค่าปรับตั้งเครือข่าย
  • URL: จาก General Information (ข้อมูลทั่วไป) ให้ค้นหา URL(s) for Embedded Web Server (URL สำหรับ EWS) เครื่องพิมพ์ของคุณอาจมี URL มากกว่าหนึ่งรายการ

   การค้นหา URL สำหรับ Embedded Web Server ในหน้าค่าปรับตั้งเครือข่าย
 3. เปิดอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์จากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกันกับเครื่องพิมพ์ของคุณ พิมพ์ URL รายการหนึ่งลงในช่องที่อยู่ จากนั้นกด Enter เพื่อเปิด EWS ของเครื่องพิมพ์ หาก EWS ไม่แสดงขึ้นมา ให้ลองใช้เบราว์เซอร์อื่น

 4. ใน EWS ให้คลิกที่แท็บ Network (เครือข่าย) หรือ Networking (ระบบเครือข่าย) แล้วเปิดตัวเลือกเมนู Wireless (ไร้สาย) จากนั้นคลิกที่ IPv4 Configuration (การกำหนดค่า IPv4)

 5. เลือก Manual IP (IP กำหนดเอง) จากนั้นให้กรอกข้อมูลเครื่องพิมพ์ของคุณ

  การตั้งค่าที่อยู่ IP เครื่องพิมพ์ด้วยตนเองใน EWS
  • หากต้องการเติมช่องทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ให้คลิก Suggest a Manual IP Address (แนะนำที่อยู่ IP กำหนดเอง) จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องสำหรับ Manual IP Address (ที่อยู่ IP แบบกำหนดเอง) Manual Subnet Mask (Subnet Mask แบบกำหนดเอง) และ Manual Default Gateway (เกตเวย์เริ่มต้นแบบกำหนดเอง) ตรงกับข้อมูลเครื่องพิมพ์ของคุณในหน้าค่าปรับตั้งเครือข่าย

  • หาก Suggest a Manual IP Address (แนะนำที่อยู่ IP กำหนดเอง) ไม่พร้อมใช้งาน ให้พิมพ์ข้อมูลจากหน้าค่าปรับตั้งเครือข่ายลงในช่อง IP Address (ที่อยู่ IP) Subnet Mask และ Default Gateway (เกตเวย์เริ่มต้น)

 6. คลิก Apply (ใช้) และรอจนกว่ามียืนยันการเปลี่ยนแปลง

สร้างพอร์ต TCP/IP ในระบบ Windows (เฉพาะระบบไร้สาย)

เพิ่มพอร์ตเครื่องพิมพ์ไปยัง Windows ที่ตรงกับที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ของคุณ

 1. พิมพ์หน้า รายงานผลการทดสอบเครือข่ายไร้สาย หรือ การกำหนดค่าเครือข่าย

  • เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตที่มีเมนูแผงควบคุม: เปิดเมนู Wireless (เครือข่ายไร้สาย), Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย) หรือ Setup (ตั้งค่า) เพื่อค้นหารายการรายงานที่ใช้ได้

  • เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตส่วนใหญ่ที่ไม่มีเมนูแผงควบคุม: กดปุ่ม ไร้สาย และ ข้อมูล พร้อมกันหรือกดปุ่ม ไร้สาย และ เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ พร้อมกัน

  • เครื่องพิมพ์เลเซอร์เจ็ต: กดค้างที่ปุ่ม เครือข่ายไร้สาย เป็นเวลา 10 วินาทีหรือจนกระทั่งไฟแสดงความพร้อมทำงานติดกะพริบหรือไปที่เมนู Wireless (ไร้สาย) จากนั้นเลือก Wireless Network Test (การทดสอบเครือข่ายไร้สาย)

  • เครื่องพิมพ์ Laser NS และ Neverstop Laser: กดค้างที่ปุ่ม ดำเนินการต่อ และ เครือข่ายไร้สาย เป็นเวลา 3 วินาที

  • เครื่องพิมพ์ DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango: แตะค้างที่ปุ่ม ข้อมูล จนกว่าปุ่มแผงควบคุมจะเปิดขึ้นมา จากนั้นแตะปุ่ม ข้อมูล และ ดำเนินการต่อ พร้อมๆ กัน

 2. บนหน้าการกำหนดค่าตั้งเครือข่าย ให้ค้นหาที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์

 3. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Printers & scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์) ขึ้นมา

 4. คลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นเลือก Manage (จัดการ)

 5. คลิก Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)

 6. บนแท็บ port (พอร์ต) ให้คลิก Add Port (เพิ่มพอร์ต)

 7. เลือก Standard TCP/IP Port (พอร์ต TCP/IP มาตรฐาน) จากนั้นคลิก New Port (พอร์ตใหม่)

  การจัดทำพอร์ต TCP/IP มาตรฐานใหม่
 8. พิมพ์ที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)

 9. เลือก Standard TCP/IP Port ใหม่จากรายการ จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

  หมายเหตุ:

  คุณอาจพบเครื่องพิมพ์สองเครื่องปรากฏขึ้นในรายการอุปกรณ์ อย่าถอดหรือถอนการติดตั้งเครื่องพิมพ์

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกันประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย