ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

ใช้ Embedded Web Server (EWS) ของเครื่องพิมพ์ HP

HP Embedded Web Server (EWS) เป็นโฮมเพจเครื่องพิมพ์ที่เข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์สำหรับจัดการการตั้งค่า รับอัพเดต และทำงานการบำรุงรักษา

ตัวอย่าง Embedded Web Server (EWS) ของเครื่องพิมพ์ HP

มีหลายวิธีในการเปิดโฮมเพจเครื่องพิมพ์ที่:

  • การเชื่อมต่อเครือข่ายภายใน: เมื่อเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อไร้สายหรือต่อสาย (Ethernet) ให้ป้อนที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ลงในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์

  • แอพ HP Smart: จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา ให้เปิดการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในแอพ

  • การเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct: เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาผ่าน Wi-Fi Direct จากนั้นป้อนที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ลงในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ การรองรับ Wi-Fi Direct จะขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย