ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

ใช้ Embedded Web Server (EWS) ของเครื่องพิมพ์ HP

HP Embedded Web Server (EWS) เป็นโฮมเพจเครื่องพิมพ์ที่เข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์สำหรับจัดการการตั้งค่า รับอัพเดต และทำงานการบำรุงรักษา

ตัวอย่าง Embedded Web Server (EWS) ของเครื่องพิมพ์ HP

มีหลายวิธีในการเปิดโฮมเพจเครื่องพิมพ์ที่:

 • การเชื่อมต่อเครือข่ายภายใน: เมื่อเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อไร้สายหรือต่อสาย (Ethernet) ให้ป้อนที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ลงในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์

 • แอพ HP Smart: จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา ให้เปิดการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในแอพ

 • การเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct: เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาผ่าน Wi-Fi Direct จากนั้นป้อนที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ลงในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ การรองรับ Wi-Fi Direct จะขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์

เปิด EWS จากแอพ HP Smart

เข้าไปที่หน้าแรกของเครื่องพิมพ์ผ่านเมนูการตั้งค่าใน HP Smart

 1. เครื่องพิมพ์จะต้องต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกับคอมพิวเตอร์หรือุปกรณ์พกพาของคุณ

 2. เปิดแอพ HP Smart หากคุณไม่มี HP Smart ให้ดาวน์โหลดจาก 123.hp.com หรือร้านค้าแอพ

 3. จัดวางเครื่องพิมพ์ใกล้กับเราเตอร์และคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ

 4. เปิดแอพ จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณ

 5. จากหน้าจอหลักของแอพ เลือกชื่อหรือภาพเครื่องพิมพ์ของคุณ

 6. ไล่ลงไปตามรายการของการตั้งค่าเพื่อเลือก Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) หรือ Printer Home Page (EWS) (หน้าแรกของเครื่องพิมพ์ (EWS))

 7. หากหน้าต่างล็อกอินหรือใบรับรองปรากฏขึ้น ให้กรอกข้อมูลเพื่อสิ้นสุดการเปิด EWS

  • หากใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ Continue (ดำเนินการต่อ) เพื่อเปิดหน้าหลักของเครื่องพิมพ์

  • หากหน้าต่างล็อกอินปรากฏขึ้นให้พิมพ์ admin เป็นชื่อผู้ใช้ จากนั้นพิมพ์ PIN ที่พบบนฉลากที่อยู่ด้านล่างหรือด้านหลังของเครื่องพิมพ์ หรือรหัสผ่านที่ตั้งไว้โดยผู้ดูแลระบบเครื่องพิมพ์

  ตัวอย่างสติกเกอร์ PIN บนเครื่องพิมพ์

เปิด EWS ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายภายใน

หากเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายใน ให้ค้นหาที่อยู่ IP จากนั้นพิมพ์ลงในเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาเพื่อเปิดโฮมเพจของเครื่องพิมพ์

 1. เครื่องพิมพ์จะต้องต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกับคอมพิวเตอร์หรือุปกรณ์พกพาของคุณ

 2. ค้นหาที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์

  • เครื่องพิมพ์ที่มีเมนูแผงควบคุม: ค้นหาที่อยู่ IP จากเมนู Wireless (ไร้สาย) หรือในการตั้งค่าเครือข่าย

   ตัวอย่างหน้าจอสรุปเครือข่ายไร้สาย
  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีเมนูแผงควบคุม: พิมพ์หน้า การกำหนดค่าเครือข่าย หรือ ผลการทดสอบเครือข่ายไร้สาย เพื่อค้นหาที่อยู่ IP

   สำหรับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ ให้กดปุ่ม Wireless(ไร้สาย) และ Information (ข้อมูล) พร้อมๆ กัน หรือกดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) และ Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ) พร้อมๆ กัน

   สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango ให้กดปุ่ม Information (ข้อมูล) ค้างไว้จนกว่าปุ่มแผงควบคุมทั้งหมดจะติดสว่างขึ้น จากนั้นกดปุ่ม Information (ข้อมูล) และปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) พร้อมๆ กัน

   ตัวอย่างที่อยู่ IP จากรายงานกำหนดค่าเครือข่าย
 3. พิมพ์ที่อยู่ IP ลงในบรรทัดที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ จากนั้นกด Enter (ตกลง)

  การพิมพ์ที่อยู่ IP ในแถบที่อยู่ของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์
 4. หากหน้าต่างล็อกอินหรือใบรับรองปรากฏขึ้น ให้กรอกข้อมูลเพื่อสิ้นสุดการเปิด EWS

  • หากใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ Continue (ดำเนินการต่อ) เพื่อเปิดหน้าหลักของเครื่องพิมพ์

  • หากหน้าต่างล็อกอินปรากฏขึ้นให้พิมพ์ admin เป็นชื่อผู้ใช้ จากนั้นพิมพ์ PIN ที่พบบนฉลากที่อยู่ด้านล่างหรือด้านหลังของเครื่องพิมพ์ หรือรหัสผ่านที่ตั้งไว้โดยผู้ดูแลระบบเครื่องพิมพ์

  ตัวอย่างสติกเกอร์ PIN บนเครื่องพิมพ์

เปิด EWS ผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct

ใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยตรงกับเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อเข้าถึงหน้าแรกของเครื่องพิมพ์ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ

 1. จัดวางเครื่องพิมพ์ใกล้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ

 2. เปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์และใส่กระดาษไว้ในถาดแล้ว

 3. รับชื่อเครื่องพิมพ์ Wi-Fi Direct (เช่น DIRECT-72-HP Officejet Pro 6970) และรหัสผ่าน

  • เครื่องพิมพ์ที่มีเมนูแผงควบคุม: แตะที่ไอคอน Wi-Fi Direct เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่า Wi-Fi Direct เพื่อรับชื่อและรหัสผ่าน

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีเมนูแผงควบคุม: พิมพ์หน้าข้อมูล ใช้วิธีการที่ตรงกับปุ่มบนแผงควบคมของเครื่องพิมพ์ของคุณ

   • กดปุ่ม Information (ข้อมูล)

   • กดปุ่ม Wi-Fi Direct ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที

   • กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) และ Information (ข้อมูล) พร้อมๆ กัน

   • กดปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) หรือปุ่ม ค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาทีหรือจนกว่าเครื่องจะพิมพ์รายงานออกมา

   • สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango ให้กดปุ่ม Information (ข้อมูล) ค้างไว้จนกว่าปุ่มแผงควบคุมทั้งหมดจะติดสว่างขึ้น จากนั้นกดปุ่ม Information (ข้อมูล) และปุ่ม Cancel (ยกเลิก) พร้อมๆ กัน

  ชื่อและรหัสผ่านจะปรากฏขึ้นในส่วน Wi-Fi Direct

  ตำแหน่งส่วน Wi-Fi Direct ในรายงานการกำหนดค่าเครือข่าย
 4. จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา ให้เปิด Wi-Fi หรือการตั้งค่าไร้สายเพื่อดูรายการเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งาน

 5. เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ Wi-Fi Direct ของคุณจากรายการเครือข่าย และป้อนรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์

 6. จากเว็บเบราว์เซอร์ ให้พิมพ์ 192.168.223.1 ในแถบที่อยู่ จากนั้นกด Enter

  การพิมพ์ที่อยู่ IP ในแถบที่อยู่ของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์
 7. หากหน้าต่างล็อกอินหรือใบรับรองปรากฏขึ้น ให้กรอกข้อมูลเพื่อสิ้นสุดการเปิด EWS

  • หากใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ Continue (ดำเนินการต่อ) เพื่อเปิดหน้าหลักของเครื่องพิมพ์

  • หากหน้าต่างล็อกอินปรากฏขึ้นให้พิมพ์ admin เป็นชื่อผู้ใช้ จากนั้นพิมพ์ PIN ที่พบบนฉลากที่อยู่ด้านล่างหรือด้านหลังของเครื่องพิมพ์ หรือรหัสผ่านที่ตั้งไว้โดยผู้ดูแลระบบเครื่องพิมพ์

  ตัวอย่างสติกเกอร์ PIN บนเครื่องพิมพ์

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ยังมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ ค้นหาคำตอบและวิธีใช้เพิ่มเติม

จะค้นหาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน EWS หรือ PIN ได้จากที่ไหน

หากคุณได้รับแจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลประจำตัวเพิ่มเติมเมื่อเข้าไปยังหน้าแรกของเครื่องพิมพ์ ให้ตรวจหา PIN ที่สติกเกอร์ UPC ของเครื่องพิมพ์หรือติดต่อผู้ดูแลเครื่องพิมพ์เพื่อขอรหัสผ่าน

 1. จากหน้าจอแจ้งข้อมูลประจำตัว ให้ป้อน admin (ค่าเริ่มต้น) เป็นชื่อผู้ใช้

 2. ค้นหา PIN ของสติกเกอร์ UPC ของเครื่องพิมพ์ที่อยู่ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์หรือด้านในช่องตลับหมึก จากนั้นป้อนเข้าไป

  ตัวอย่างสติกเกอร์ PIN บนเครื่องพิมพ์
 3. หากไม่มี PIN ระบุบนสติกเกอร์หรือสติกเกอร์ขาดหายไป ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครื่องพิมพ์เพื่อขอ PIN หรือรหัสผ่าน

จะกำหนดที่อยู่ IP สำหรับเครื่องพิมพ์ด้วยตัวเองได้อย่างไร

พิมพ์หน้า การกำหนดค่าเครือข่าย หรือ ผลการทดสอบเครือข่ายไร้สาย จากนั้นใช้ข้อมูลดังกล่าวในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณแบบไร้สาย

 1. พิมพ์หน้า การกำหนดค่าเครือข่าย หรือ ผลการทดสอบเครือข่ายไร้สาย

  • เครื่องพิมพ์ที่มีเมนูแผงควบคุม: พิมพ์หน้าเอกสารจากเมนู Wireless (เครือข่าย), Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย) หรือ Setup (ตั้งค่า)

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีเมนูแผงควบคุม: พิมพ์หน้าเอกสารผ่านการกดปุ่มรวมกันที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

   สำหรับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ ให้กดปุ่ม Wireless(ไร้สาย) และ Information (ข้อมูล) พร้อมๆ กัน หรือกดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) และ Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ) พร้อมๆ กัน

   สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango ให้กดปุ่ม Information (ข้อมูล) ค้างไว้จนกว่าปุ่มแผงควบคุมทั้งหมดจะติดสว่างขึ้น จากนั้นกดปุ่ม Information (ข้อมูล) และปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) พร้อมๆ กัน

 2. บนงานพิมพ์ ให้ค้นหาสถานะระบบไร้สาย, ที่อยู่ IP, Subnet Mask, เกตเวย์เริ่มต้น และ URL

  • สถานะระบบไร้สาย: จาก 802.11 Wirelessสถานะควรเป็นเชื่อมต่ออยู่ หากไม่เป็นเช่นนั้น แสดงว่าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับเครือข่าย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ HP ระบบไร้สาย

   สถานระบบไร้สายที่เชื่อมต่อในหน้ากำหนดค่าเครือข่าย
  • ที่อยู่ IP, Subnet Mask, เกตเวย์เริ่มต้น: จาก 802.11 Wireless ให้ค้นหาที่อยู่ IP, Subnet Mask และหมายเลขเกตเวย์เริ่มต้นของของเครื่องพิมพ์ หากคุณพบตัวเลขที่แตกต่างกันสำหรับ IPv4 และ IPv6 คุณจำเป็นต้องใช้เฉพาะตัวเลข IPv4

   การระบุที่อยู่ IP, Subnet Mask และเกตเวย์เริ่มต้นในรายงานการค่าปรับตั้งเครือข่าย
  • URL: จาก General Information (ข้อมูลทั่วไป) ให้ค้นหา URL(s) for Embedded Web Server (URL สำหรับ EWS) เครื่องพิมพ์ของคุณอาจมี URL มากกว่าหนึ่งรายการ

   การค้นหา URL สำหรับ Embedded Web Server ในหน้าค่าปรับตั้งเครือข่าย
 3. เปิดอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์จากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกันกับเครื่องพิมพ์ของคุณ พิมพ์ URL รายการหนึ่งลงในช่องที่อยู่ จากนั้นกด Enter เพื่อเปิด EWS ของเครื่องพิมพ์ หาก EWS ไม่แสดงขึ้นมา ให้ลองใช้เบราว์เซอร์อื่น

 4. ใน EWS ให้คลิกที่แท็บ Network (เครือข่าย) หรือ Networking (ระบบเครือข่าย) แล้วเปิดตัวเลือกเมนู Wireless (ไร้สาย) จากนั้นคลิกที่ IPv4 Configuration (การกำหนดค่า IPv4)

 5. เลือก Manual IP (IP กำหนดเอง) จากนั้นให้กรอกข้อมูลเครื่องพิมพ์ของคุณ

  การตั้งค่าที่อยู่ IP เครื่องพิมพ์ด้วยตนเองใน EWS
  • หากต้องการเติมช่องทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ให้คลิก Suggest a Manual IP Address (แนะนำที่อยู่ IP กำหนดเอง) จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องสำหรับ Manual IP Address (ที่อยู่ IP แบบกำหนดเอง) Manual Subnet Mask (Subnet Mask แบบกำหนดเอง) และ Manual Default Gateway (เกตเวย์เริ่มต้นแบบกำหนดเอง) ตรงกับข้อมูลเครื่องพิมพ์ของคุณในหน้าค่าปรับตั้งเครือข่าย

  • หาก Suggest a Manual IP Address (แนะนำที่อยู่ IP กำหนดเอง) ไม่พร้อมใช้งาน ให้พิมพ์ข้อมูลจากหน้าค่าปรับตั้งเครือข่ายลงในช่อง IP Address (ที่อยู่ IP) Subnet Mask และ Default Gateway (เกตเวย์เริ่มต้น)

 6. คลิก Apply (ใช้) และรอจนกว่ามียืนยันการเปลี่ยนแปลง

สามารถตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายภายในผ่านโฮมเพจของเครื่องพิมพ์ได้หรือไม่

ใช้ Wireless Setup Wizard บนโฮมเพจเครื่องพิมพ์เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายภายใน

 1. วางเครื่องพิมพ์ไว้ใกล้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาและของเราเตอร์ไร้สาย

 2. เปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์และใส่กระดาษไว้ในถาดแล้ว

 3. รับชื่อเครื่องพิมพ์ Wi-Fi Direct (เช่น DIRECT-72-HP Officejet Pro 6970) และรหัสผ่าน

  • เครื่องพิมพ์ที่มีเมนูแผงควบคุม: แตะที่ไอคอน Wi-Fi Direct เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่า Wi-Fi Direct เพื่อรับชื่อและรหัสผ่าน

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีเมนูแผงควบคุม: พิมพ์หน้าข้อมูล ใช้วิธีการที่ตรงกับปุ่มบนแผงควบคมของเครื่องพิมพ์ของคุณ

   • กดปุ่ม Information (ข้อมูล)

   • กดปุ่ม Wi-Fi Direct ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที

   • กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) และ Information (ข้อมูล) พร้อมๆ กัน

   • กดปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) หรือปุ่ม ค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาทีหรือจนกว่าเครื่องจะพิมพ์รายงานออกมา

   • สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango ให้กดปุ่ม Information (ข้อมูล) ค้างไว้จนกว่าปุ่มแผงควบคุมทั้งหมดจะติดสว่างขึ้น จากนั้นกดปุ่ม Information (ข้อมูล) และปุ่ม Cancel (ยกเลิก) พร้อมๆ กัน

  ชื่อและรหัสผ่านจะปรากฏขึ้นในส่วน Wi-Fi Direct

  ตำแหน่งส่วน Wi-Fi Direct ในรายงานการกำหนดค่าเครือข่าย
 4. จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา ให้เปิด Wi-Fi หรือการตั้งค่าไร้สายเพื่อดูรายการเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งาน

 5. เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ Wi-Fi Direct ของคุณจากรายการเครือข่าย และป้อนรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์

 6. จากเว็บเบราว์เซอร์ ให้พิมพ์ 192.168.223.1 ในแถบที่อยู่ จากนั้นกด Enter

  การพิมพ์ที่อยู่ IP ในแถบที่อยู่ของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์
 7. หากหน้าต่างล็อกอินหรือใบรับรองปรากฏขึ้น ให้กรอกข้อมูลเพื่อสิ้นสุดการเปิด EWS

  • หากใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ Continue (ดำเนินการต่อ) เพื่อเปิดหน้าหลักของเครื่องพิมพ์

  • หากหน้าต่างล็อกอินปรากฏขึ้นให้พิมพ์ admin เป็นชื่อผู้ใช้ จากนั้นพิมพ์ PIN ที่พบบนฉลากที่อยู่ด้านล่างหรือด้านหลังของเครื่องพิมพ์ หรือรหัสผ่านที่ตั้งไว้โดยผู้ดูแลระบบเครื่องพิมพ์

  ตัวอย่างสติกเกอร์ PIN บนเครื่องพิมพ์
 8. จากเมนู Network (เครือข่าย) เลือก Wireless (802.11) (เครือข่ายไร้สาย) จากนั้นเลือก Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยการตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย)

 9. ทำตามคำแนะนำเพื่อเลือกเครือข่ายภายในของคุณ และป้อนรหัสผ่านเพื่อเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ

 10. เชื่อมต่อกลับไปที่เครือข่าย Wi-Fi ภายในของคุณหลังจากตั้งค่าเครื่องพิมพ์เสร็จสิ้น

จะทำอย่างไรหากได้รับแจ้งเตือนความปลอดภัยเมื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่าจากโฮมเพจของเครื่องพิมพ์ เว็บเบราว์เซอร์ของคุณอาจแสดงข้อความ Redirecting to Secure Page (เปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าเพจที่ปลอดภัย) และ This site is not secure (ไซต์นี้ไม่ปลอดภัย) การเปิดโฮมเพจ ไม่ ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีภัยคุกคามด้านความปลอดภัย

 1. จากหน้าต่างเ Redirecting to Secure Page (เปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าเพจที่ปลอดภัย) ให้คลิก OK (ตกลง)

  การคลิก OK (ตกลง) ในหน้าต่าง Redirecting to Secure Page (เปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าเพจที่ปลอดภัย)
 2. ในหน้าต่าง This Connection is Not Private (การเชื่อมต่อนี้ไม่เป็นส่วนตัว) หรือ This site is not secure (ไซต์นี้ไม่ปลอดภัย) ให้คลิก Show Details (แสดงรายละเอียด), More Information (ข้อมูลเพิ่มเติม) หรือ Advanced (ขั้นสูง)

 3. ที่ด้านล่างของหน้าต่าง คลิก Visit this website (เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้), Go on to the webpage (ไปที่หน้าเว็บเพจ) หรือ Proceed to [Printer IP address] (ดำเนินการต่อกับ [ที่อยู่ IP เครื่องพิมพ์])

จะสแกนจาก EWS ของเครื่องพิมพ์ได้อย่างไร

สำหรับเครื่องพิมพ์ที่รองรับการสแกน คุณสามารถสแกนเอกสารและภาพถ่ายโดยใช้ Webscan ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย ไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เพิ่มเติม

 1. จัดวางต้นฉบับบนกระจกสแกนหรือป้อนเข้าไปในตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)

  หมายเหตุ:

  อย่าใส่ภาพถ่ายใน ADF เพื่อป้องกันความเสียหายกับภาพถ่ายหรือเครื่องพิมพ์

 2. เครื่องพิมพ์จะต้องต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกับคอมพิวเตอร์หรือุปกรณ์พกพาของคุณ

 3. ค้นหาที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์

  • เครื่องพิมพ์ที่มีเมนูแผงควบคุม: ค้นหาที่อยู่ IP จากเมนู Wireless (ไร้สาย) หรือในการตั้งค่าเครือข่าย

   ตัวอย่างหน้าจอสรุปเครือข่ายไร้สาย
  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีเมนูแผงควบคุม: พิมพ์หน้า การกำหนดค่าเครือข่าย หรือ ผลการทดสอบเครือข่ายไร้สาย เพื่อค้นหาที่อยู่ IP

   สำหรับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ ให้กดปุ่ม Wireless(ไร้สาย) และ Information (ข้อมูล) พร้อมๆ กัน หรือกดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) และ Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ) พร้อมๆ กัน

   สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango ให้กดปุ่ม Information (ข้อมูล) ค้างไว้จนกว่าปุ่มแผงควบคุมทั้งหมดจะติดสว่างขึ้น จากนั้นกดปุ่ม Information (ข้อมูล) และปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) พร้อมๆ กัน

   ตัวอย่างที่อยู่ IP จากรายงานกำหนดค่าเครือข่าย
 4. พิมพ์ที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ในบรรทัดที่อยู่ของเว็บเบราเซอร์ จากนั้นกด Enter เพื่อเปิดหน้าแรกของเครื่องพิมพ์หรือ Embedded Web Server (EWS)

  การพิมพ์ที่อยู่ IP ในแถบที่อยู่ของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์
 5. หากหน้าต่างล็อกอินหรือใบรับรองปรากฏขึ้น ให้กรอกข้อมูลเพื่อสิ้นสุดการเปิด EWS

  • หากใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ Continue (ดำเนินการต่อ) เพื่อเปิดหน้าหลักของเครื่องพิมพ์

  • หากหน้าต่างล็อกอินปรากฏขึ้นให้พิมพ์ admin เป็นชื่อผู้ใช้ จากนั้นพิมพ์ PIN ที่พบบนฉลากที่อยู่ด้านล่างหรือด้านหลังของเครื่องพิมพ์ หรือรหัสผ่านที่ตั้งไว้โดยผู้ดูแลระบบเครื่องพิมพ์

  ตัวอย่างสติกเกอร์ PIN บนเครื่องพิมพ์
 6. คลิก Scan (สแกน)

  ข้อความ ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เนื่องจากมีการปิดใช้งาน ปรากฏขึ้น
  การเปิดเมนูสแกนใน EWS
 7. คลิก Settings (การตั้งค่า) > Security (ความปลอดภัย) > Administrator Settings (การตั้งค่าผู้ดูแลระบบ)

 8. หากได้รับแจ้งให้เข้าไปที่หน้าเว็บที่รองรับ HTTPS ที่ปลอดภัย ให้เลือก OK (ตกลง) หรือ Redirect to HTTPS (เปลี่ยนเส้นทางไปยัง HTTPS)

 9. หากข้อความ Your connection is not private (การเชื่อมต่อของคุณไม่เป็นส่วนตัว) ให้คลิก Advanced (ขั้นสูง) > Proceed to [Printer IP address] (ไปที่ [ที่อยู่ IP เครื่องพิมพ์])

 10. จากส่วนการตั้งค่าผู้ดูแลระบบให้ค้นหาและเลือกช่องติดกับ Webscan หรือ Webscan from EWSคลิก Apply (นำไปใช้) > OK (ตกลง)

 11. กลับไปที่เมนู Scan (สแกน) เลือกค่าการสแกน จากนั้นคลิก Start Scan (เริ่มการสแกน) จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อบันทึกผลงานสแกน

  ตัวอย่างเมนู Webscan settings (การตั้งค่า Webscan) ใน EWS

จะอัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์จาก EWS ได้อย่างไร

ใช้หน้าโฮมเพจของเครื่องพิมพ์เพื่อตรวจหาและติดตั้งข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์

 1. จากโฮมเพจของเครื่องพิมพ์ คลิกที่ Tools (เครื่องมือ) หรือ Web Services (บริการทางเว็บ)

 2. คลิก Printer Updates (การอัพเดตเครื่องพิมพ์) หรือ Product Updates (การอัพเดตผลิตภัณฑ์) จากนั้นคลิก Check Now (ตรวจหาตอนนี้)ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย