ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP - การเปลี่ยนที่อยู่อีเมล HP ePrint ของคุณ

ใช้บัญชี HP Smart ของคุณ (เดิมคือ HP Connected) เพื่อเปลี่ยนที่อยู่อีเมล HP ePrint

เปลี่ยนที่อยู่อีเมล ePrint ของคุณ

ใช้บัญชี HP Smart ของคุณเพื่อเปลี่ยนที่อยู่อีเมล HP ePrint ของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ HP Smart

 2. ภายใต้ ePrint Address (ที่อยู่ ePrint) ให้ป้อนชื่อที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก Submit (ส่ง)

  การคลิก Submit (ส่ง)
 3. แจ้งรายชื่อผู้ใช้ของที่อยู่ที่ได้รับอนุญาตอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ยังมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ ค้นหาคำตอบและวิธีใช้เพิ่มเติม

ทำไมถึงไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมล ePrint ก่อนหน้าได้

หากได้รับแจ้งว่ามีอีเมล ePrint ที่กำหนดเองอยู่แล้ว ที่อยู่ดังกล่าวอาจถูกกำหนดให้กับเครื่องพิมพ์ในบัญชี HP หรือ Web Services ก่อนหน้านี้ระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล

 1. ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี HP Smart ก่อนหน้านี้

  หากคุณไม่สามารถเข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้ก่อนหน้านี้ ให้ปิด Web Services แล้วเปิดใหม่ จากนั้นเพิ่มเครื่องพิมพ์ไปยังบัญชี HP ใหม่อีกครั้ง แล้วสร้างที่อยู่อีเมลแบบกำหนดเองรายการใหม่ ในหกเดือน ที่อยู่อีเมลแบบกำหนดเองก่อนหน้านี้ควรพร้อมนำกลับมาใช้งานใหม่ได้
 2. คลิก Remove Printer (ลบเครื่องพิมพ์) ติดกับชื่อเครื่องพิมพ์

 3. ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี HP ใหม่

 4. ไล่รายการไปที่ ePrint Address (ที่อยู่ ePrint ) จากนั้นคลิกเพื่อขยายเมนูตามที่จำเป็น

 5. ป้อนชื่อแบบกำหนดเองที่ต้องการใช้ใหม่ จากนั้นคลิก Submit (ส่ง)

  การคลิก Submit (ส่ง)
 6. หากที่อยู่ยังไม่สามารถใช้ได้ ให้สร้างที่อยู่แบบกำหนดเองใหม่

จะค้นหาที่อยู่อีเมล ePrint ได้จากที่ไหน

ค้นหาที่อยู่อีเมล ePrint ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือบัญชี HP ของคุณ

 • จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์: กดเลือกไอคอนหรือปุ่ม HP ePrint หรือไปที่หัวข้อ Web Services Setup (ตั้งค่าบริการทางเว็บ), Network Setup (ตั้งค่าเครือข่าย) หรือ Wireless Settings (การตั้งค่าระบบไร้สาย) เพื่อค้นหาเมนู Web Services (บริการทางเว็บ) ที่อยู่อีเมล ePrint จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ Web Services (บริการทางเว็บ)

  ตัวอย่างที่อยู่อีเมลของเครื่องพิมพ์จากหน้าจอ Web Services (บริการทางเว็บ)
 • จากบัญชี HP ของคุณ: เข้าสู่ระบบ HP Smart ที่อยู่อีเมลของ ePrint จะแสดงติดกับชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ

  ตำแหน่งที่อยู่อีเมลของเครื่องพิมพ์บนเว็บไซต์ของ HP Smart

จะเปลี่ยนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีเว็บไซต์ของ HP ของฉันได้อย่างไร

ที่อยู่อีเมลของเครื่องพิมพ์ ePrint จะแตกต่างจากที่อยู่อีเมส่วนตัวที่คุณใช้เพื่อตั้งค่าบัญชี HP ของคุณ เปิดการตั้งค่าบัญชี HP เพื่อเปลี่ยนที่อยู่อีเมลส่วนตัวของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ HP Smart จากนั้นคลิกที่ไอคอน Account (บัญชี) ที่ด้านบนของหน้าเว็บ

 2. เลือก Settings (ค่าปรับตั้ง) จากนั้นไล่รายการลงไปที่ Account information (ข้อมูลบัญชีผู้ใช้)

 3. เลือกไอคอน Edit (แก้ไข) ติดกับ Primary email address (ที่อยู่อีเมลหลัก)

  การเลือกไอคอน Edit (แก้ไข)
 4. เปลี่ยนที่อยู่ IP ใหม่ จากนั้นคลิก Save (บันทึก)

 5. ทวนซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยน Username (ชื่อผู้ใช้) ตามความจำเป็นประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย