ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

เครื่องพิมพ์ HP - ข้อผิดพลาด 'Carriage Jam' (แคร่ตลับหมึกติดค้าง) หรือ E3

ในระหว่างการพิมพ์ แคร่ตลับหมึกติดค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์ และข้อความแจ้งข้อผิดพลาด Carriage Jam (แคร่ตลับหมึกติดค้าง) หรือ E3 ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

ตรวจหาสิ่งกีดขวางในเส้นทางของแคร่ตลับหมึก

นำกระดาษที่ไม่เรียงติดกันหรือสิ่งกีดขวางที่อาจกีดขวางเส้นทางแคร่ตลับหมึกออก

 1. หากปุ่ม Cancel (ยกเลิก) ที่แผงควบคุมติดสว่าง ให้กดและรอจนกว่าเครื่องพิมพ์จะเงียบลง

 2. ปิดเครื่องพิมพ์และถอดสายไฟออก

 3. เปิดฝาช่องตลับหมึกเพื่อเข้าถึงแคร่ตลับหมึกด้านในเครื่องพิมพ์ออก

  ตัวอย่างของฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

  ตัวอย่างตำแหน่งฝาครอบเครื่องพิมพ์
 4. ตรวจสอบว่าแคร่ตลับหมึกไม่มีสิ่งกีดขวางการเลื่อนแคร่ไปทางด้านข้าง

 5. มองหาและนำสิ่งกีดขวางออกจากเส้นทางแคร่ตลับหมึก เช่น กระดาษยับย่น หรือฉลากที่หลุดออก

  ตัวอย่างเครื่องพิมพ์ที่มีสิ่งกีดขวางในเส้นทางแคร่ตลับหมึก

  ตัวอย่างเครื่องพิมพ์ที่มีเศษกระดาษในเส้นทางแคร่ตลับหมึก
 6. หากแคร่ตลับหมึกมีสลักล็อค ให้กดลงเบาๆ เพื่อให้แน่ใจว่าล็อคเข้าที่

  ข้อควรระวัง:

  เครื่องพิมพ์แบบถังหมึก: หากสลักล็อคของแคร่ตลับหมึกยึดแน่นแล้ว อย่ากดที่สลักล็อค เนื่องจากอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้

  ตัวอย่างสลักล็อคแคร่ตลับหมึก

  ตัวอย่างของสลักล็อคแคร่ตลับหมึก
 7. หากแคร่ตลับหมึกไม่ล็อคเข้าที่ ให้เลื่อนไปด้านข้างแต่ละด้าน และนำสิ่งกีดขวางเส้นทางออก

  ข้อควรระวัง:

  อย่า บังคับดันแคร่ตลับหมึกเพื่อเลื่อนหากล็อคอยู่หรือติดค้าง เนื่องจากอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้

 8. ปิดฝาครอบเครื่องพิมพ์

 9. ต่อสายไฟกลับเข้าไป จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาของเครื่องพิมพ์

 1. หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ ให้นำออก

 2. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์

 3. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ

 4. รอ 60 วินาที

 5. เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับที่ผนังและเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  HP แนะนำให้เสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง

 6. เปิดเครื่องพิมพ์เพื่อสิ้นสุดการรีเซ็ต

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน



ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย