ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - พิมพ์หน้าแรกหรือหน้าสุดท้ายบนกระดาษอื่น (Windows)

เรียนรู้วิธีปรับการตั้งค่าการพิมพ์ใน Windows เพื่อพิมพ์เอกสารที่มีหลายหน้าโดยใช้กระดาษต่างประเภทกัน

นอกเหนือจากคำแนะนำที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แล้ว คุณสามารถดูวิดีโอต่อไปนี้เพื่อพิมพ์บางหน้าของเอกสารหลายหน้าบนกระดาษที่แตกต่างกัน

 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ)

  กล่องโต้ตอบการพิมพ์

  กล่องโต้ตอบการพิมพ์
 3. คลิกแท็บ กระดาษ/คุณภาพ

  แท็บกระดาษ/คุณภาพ

  แท็บกระดาษ/คุณภาพ
 4. ใต้ หน้าพิเศษ ให้คลิก พิมพ์หน้าบนกระดาษอื่น แล้วคลิกปุ่ม การตั้งค่า

  คลิกตัวเลือก “พิมพ์หน้าบนกระดาษอื่น”

  คลิกตัวเลือก “พิมพ์หน้าบนกระดาษอื่น”

  กล่องโต้ตอบใหม่จะเปิดขึ้น

 5. ในพื้นที่ หน้าในเอกสาร ให้เลือกระหว่างตัวเลือก แรก หรือตัวเลือก สุดท้าย

  เลือกตัวเลือกใต้ “หน้าในเอกสาร”

  เลือกตัวเลือกใต้ “หน้าในเอกสาร”
 6. เลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องจากรายการดรอปดาวน์ แหล่งกระดาษ และ ประเภทกระดาษ แล้วคลิกปุ่ม เพิ่ม

  เลือกตัวเลือกแหล่งกระดาษและประเภทกระดาษ

  เลือกตัวเลือกแหล่งกระดาษและประเภทกระดาษ
 7. หากคุณกำลังพิมพ์ทั้งหน้าแรกและหน้าสุดท้ายบนกระดาษอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 และ 6 จากนั้นเลือกตัวเลือกสำหรับหน้าอื่น

  เลือกตัวเลือกสำหรับหน้าอื่นในเอกสาร

  เลือกตัวเลือกสำหรับหน้าอื่นในเอกสาร
 8. คลิกปุ่ม OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า

 9. คลิกปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Print Properties (คุณสมบัติการพิมพ์)

 10. ในกล่องโต้ตอบ Print (พิมพ์) ให้คลิกปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อพิมพ์งานประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย