ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - เลือกขนาดกระดาษ (Windows)

เรียนรู้วิธีการเลือกขนาดกระดาษ (หรือสร้างขนาดกระดาษที่กำหนดเอง) สำหรับงานพิมพ์เมื่อพิมพ์จาก Windows

เลือกขนาดกระดาษ

เรียนรู้วิธีการเลือกขนาดกระดาษสำหรับงานพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ใน Windows

 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ)

  หมายเหตุ:

  ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น

 3. คลิกแท็บ กระดาษ/คุณภาพ

 4. ในรายการดรอปดาวน์ Paper size (ขนาดกระดาษ) ให้เลือกขนาดกระดาษสำหรับงานพิมพ์ของคุณแล้วคลิก OK (ตกลง)

 5. ในกล่องโต้ตอบ Print (การพิมพ์) ให้คลิก OK (ตกลง) หรือ Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์งาน

สร้างขนาดกระดาษที่กำหนดเอง

เรียนรู้วิธีการสร้างขนาดกระดาษที่กำหนดเองสำหรับงานพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ใน Windows

นอกเหนือจากคำแนะนำด้านล่างแล้ว คุณสามารถดูวิดีโอต่อไปนี้สำหรับวิธีสร้างขนาดกระดาษที่กำหนดเองสำหรับงานพิมพ์ของคุณ

 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ)

  หมายเหตุ:

  ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น

 3. คลิกแท็บ กระดาษ/คุณภาพ

 4. คลิกปุ่ม Custom (ที่กำหนดเอง) แล้วคลิก New (ใหม่)

 5. ในช่องข้อความ Name (ชื่อ) ให้พิมพ์ชื่อสำหรับขนาดกระดาษที่กำหนดเอง

 6. ในช่อง Width (กว้าง) และ Height (สูง) ให้ระบุความกว้างและความสูงของกระดาษ

  • ด้านกว้างคือขอบด้านสั้นของกระดาษ

  • ด้านยาว/สูงคือขอบด้านยาวของกระดาษ

 7. คลิก Add (เพิ่ม) เพื่อบันทึกขนาดกระดาษที่กำหนดเองแล้วคลิก OK (ตกลง)

  ขนาดกระดาษที่กำหนดเองใหม่จะปรากฏในช่อง Paper size (ขนาดกระดาษ)

 8. คลิกปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Properties (คุณสมบัติ)

 9. ในกล่องโต้ตอบ Print (การพิมพ์) ให้คลิก OK (ตกลง) หรือ Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์งานประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย