ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - การติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ โดยใช้สาย USB (Windows)

เรียนรู้วิธีการติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใน Windows โดยใช้การเชื่อมต่อสาย USB

ต้องตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP ก่อนติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามคำแนะนำสำหรับการตั้งค่าฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ของคุณก่อนการติดตั้งซอฟต์แวร์

สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น พอร์ต USB ความเร็วสูงถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น และจะต้องเปิดใช้งานจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

หากคุณยังไม่ได้เปิดใช้งานพอร์ต USB ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งานการใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์:

 1. เปิดเมนู Settings (การตั้งค่า) แล้วเลือก General (ทั่วไป)

 2. เลือก เปิด USB อุปกรณ์

 3. เลือก Enabled (ใช้งาน)

หมายเหตุ:

หากคุณต้องการติดตั้ง HP Universal Print Driver (UPD) สำหรับ Windows ให้ไป www.hp.com/go/upd

UPD ออกแบบมาเพื่อจัดการสภาพการใช้งานการพิมพ์กับเครื่องพิมพ์หลายเครื่องในเครือข่ายได้โดยง่าย HP UPD เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์อย่างเดียว เนื่องจากไดรเวอร์นี้มีเฉพาะความสามารถในการพิมพ์เท่านั้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ

ตัวเลือกการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

ตัวเลือกในการดาวน์โหลด

คำอธิบาย

HP Easy Start (123.hp.com)

HP Easy Start เป็นเครื่องมือการติดตั้งอัตโนมัติที่ตรวจสอบระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และรุ่นเครื่องพิมพ์ HP เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใหม่ล่าสุด

ใช้วิธีการนี้เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวเต็มเพื่อใช้คุณสมบัติการทำงานของเครื่องพิมพ์และตัวเลือกทั้งหมดได้โดยง่าย

หน้าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

หน้าดาวน์โหลดจะมีตัวเลือกซอฟต์แวร์ ไดรเวอร์ และเฟิร์มแวร์ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง

ใช้วิธีการนี้หากคุณต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวเต็ม หรือติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์เท่านั้น (ผ่าน ตัวช่วยสร้างการเพิ่มเครื่องพิมพ์)

ข้อมูลซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ HP ไม่เสียค่าใช้จ่าย และจะมีไดรเวอร์ล่าสุดของเครื่องพิมพ์เฉพาะรุ่น ซอฟต์แวร์โปรแกรมติดตั้ง และเครื่องมือการดูแลระบบอื่นๆ

ซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ HP เป็นซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดที่มีอยู่สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ HP อัปเดตซอฟต์แวร์และไดรเวอร์บ่อยๆ หลังเปิดตัวเครื่องพิมพ์เข้าสู่ตลาด

การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่มีอยู่สำหรับเครื่องพิมพ์จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าเครื่องพิมพ์ของคุณได้รับการอัปเดตล่าสุด การอัปเดตเฟิร์มแวร์ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ สำหรับเครื่องพิมพ์

เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทไดรเวอร์

เครื่องพิมพ์บางรุ่นมีไดรเวอร์การพิมพ์หลายไดรเวอร์ให้เลือกใช้ ตารางต่อไปนี้จะแสดงประเภทไดรเวอร์ต่างๆ (สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows) ที่สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

ประเภทของไดรเวอร์ที่ใช้ได้จะขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ เครื่องพิมพ์บางรุ่นสามารถใช้งานได้กับเพียงหนึ่งไดรเวอร์เท่านั้น

ประเภทไดรเวอร์ต่างๆ

ประเภทไดรเวอร์

คำอธิบาย

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ตัวเต็ม

สำหรับผู้ใช้ Windows ในกรณีส่วนใหญ่แล้ว HP ขอแนะนำไดรเวอร์ตัวเต็มนี้เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้อย่างเต็มที่

หากมี ไดรเวอร์เฉพาะรุ่นนี้มักเรียกว่าซอฟต์แวร์ตัวเต็มโซลูชันซอฟต์แวร์ตัวเต็มไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ตัวเต็ม หรือซอฟต์แวร์การติดตั้งผลิตภัณฑ์ HP

ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6:

ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6 สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์บางรุ่น ไดรเวอร์นี้มีคุณสมบัติต่อไปนี้:

 • แนะนำสำหรับระบบ Windows ทั้งหมดและสำหรับงานพิมพ์ส่วนใหญ่ รวมถึงแอปพลิเคชันสำนักงานทั่วไป เช่น เวิร์ดโปรเซสซิงหรือสเปรดชีท

 • สนับสนุนด้านความเร็ว คุณภาพการพิมพ์ และคุณสมบัติเครื่องพิมพ์โดยรวมสูงสุดสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่

 • ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ Windows Graphic Device Interface (GDI) เพื่อความเร็วในการพิมพ์ที่ดีที่สุดในระบบ Windows ไดรเวอร์รุ่นใหม่ได้พัฒนาขึ้นสำหรับเทคโนโลยี XPS

 • อาจใช้งานไม่ได้เต็มที่กับโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเองของผู้ผลิตรายอื่นที่ใช้งานบน PCL 5

ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์โดยใช้สาย USB (Windows)

เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ:

หากต้องการติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์เท่านั้น ให้เลือก ตัวเลือกที่สาม: ติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์เท่านั้นโดยใช้ตัวช่วยสร้างการเพิ่มเครื่องพิมพ์ (ใน Windows)

แชร์เครื่องพิมพ์ในเครือข่าย

หลังจากติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้ว ให้แชร์เครื่องพิมพ์ในเครือข่ายเพื่อให้ผู้ใช้รายอื่นสามารถเข้าใช้งานเครื่องพิมพ์นี้ได้

 1. ไปยังข้อมูลของเครื่องพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ:

  • Windows® 10: ในกล่องค้นหาที่ทาสก์บาร์ ให้พิมพ์ control panel จากนั้นคลิก แผงควบคุม เลือก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

   หมายเหตุ:

   หากคุณเปิดดูแผงควบคุมในมุมมองหมวดหมู่ ให้เลือกดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ภายใต้ "ฮาร์ดแวร์และเสียง"

  • Windows® 8 และ Windows® Server 2012: คลิกขวามุมซ้ายล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ คลิกที่แผงควบคุม และจากนั้นคลิกที่ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

  • Windows® 7 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า: คลิกปุ่ม Start (เริ่ม) แล้วคลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)

 2. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์แล้วคลิกที่ Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)

 3. คลิกแท็บ Sharing (การแบ่งปัน) แล้วเลือก Share this printer (ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน)

 4. กำหนด Share name (ชื่อที่ใช้ร่วมกัน) ให้กับเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก Apply (ใช้) เพื่อบันทึกการตั้งค่า

 5. คลิก OK (ตกลง) เพื่อปิดหน้าต่าง Properties (คุณสมบัติ)ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย