ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - เพิ่มหน้าแยกงานพิมพ์ (Windows)

เรียนรู้วิธีการปรับการตั้งค่าการพิมพ์ใน Windows เพื่อแทรกหน้าว่างในตอนเริ่มต้นของงานพิมพ์แต่ละงานเพื่อให้การจัดเรียงงานง่ายขึ้นได้

 1. เปิดเมนู อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์:

  • Windows 10: คลิกขวาไอคอน Windows ในมุมล่างซ้ายของหน้า คลิก Settings (การตั้งค่า) แล้วคลิก Devices (อุปกรณ์) เมื่อหน้าต่างอุปกรณ์ปรากฏ เลื่อนลง และคลิกอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

  • Windows 8 และ 8.1: คลิกขวาที่มุมขวาล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงเมนู คลิก Control Panel (แผงควบคุม) แล้วคลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)

  • Windows 7: คลิกไอคอน Windows ในมุมล่างซ้ายของหน้า แล้วคลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)

 2. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ และเลือก Properties (คุณสมบัติ) หรือ Printer properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)

 3. คลิกแท็บ การตั้งค่าอุปกรณ์

 4. ในส่วน Installable Options (ตัวเลือกที่ติดตั้งได้) ให้คลิกรายการดรอปดาวน์ Job Separator (ตัวแยกงาน) แล้วเลือกEnabled (เปิดใช้งาน)

 5. คลิก OK เพื่อบันทึกการตั้งค่าประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย