ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - กำหนดค่าขนาดและประเภทกระดาษบนเครื่องพิมพ์

ตรวจสอบขั้นตอนในการกำหนดค่าขนาดและประเภทกระดาษบนเครื่องพิมพ์

ในกรณีต่อไปนี้ ข้อความจะปรากฏบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อให้คุณกำหนดค่าถาดสำหรับขนาดและประเภทของกระดาษที่ใช้อยู่:

  • เมื่อใส่กระดาษลงในถาดแล้วปิดถาด

  • เมื่อคุณระบุถาดกระดาษหรือชนิดกระดาษที่ต้องการสำหรับงานพิมพ์ผ่านไดรเวอร์การพิมพ์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ แต่ไม่ได้กำหนดค่าถาดกระดาษด้วยการตั้งค่าที่เหมือนกัน

ข้อความแจ้งจะไม่ปรากฏหากคุณกำลังพิมพ์จากถาด 1 และถาด 1 มีการกำหนดค่าไว้สำหรับการตั้งค่า ขนาดใดๆ และประเภทกระดาษ ประเภทใดๆ

หมายเหตุ:

ในกรณีนี้ หากงานพิมพ์นั้นไม่ระบุถาด เครื่องพิมพ์จะพิมพ์จากถาด 1 แม้ว่าการตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษในงานพิมพ์จะไม่ตรงกับกระดาษที่ใส่ในถาด 1 ก็ตาม

เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าถาดและทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย