ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - การติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ โดยใช้สาย Ethernet (Windows)

เรียนรู้วิธีการติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ระบบ Windows ผ่านเครือข่ายแบบใช้สาย (Ethernet)

ต้องตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP ก่อนติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามคำแนะนำสำหรับการตั้งค่าฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ของคุณก่อนการติดตั้งซอฟต์แวร์

หมายเหตุ:

หากคุณต้องการติดตั้ง HP Universal Print Driver (UPD) สำหรับ Windows ให้ไป www.hp.com/go/upd

UPD ออกแบบมาเพื่อจัดการสภาพการใช้งานการพิมพ์กับเครื่องพิมพ์หลายเครื่องในเครือข่ายได้โดยง่าย HP UPD เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์อย่างเดียว เนื่องจากไดรเวอร์นี้มีเฉพาะความสามารถในการพิมพ์เท่านั้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ

ตัวเลือกการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

ตัวเลือกในการดาวน์โหลด

คำอธิบาย

HP Easy Start (123.hp.com)

HP Easy Start เป็นเครื่องมือการติดตั้งอัตโนมัติที่ตรวจสอบระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และรุ่นเครื่องพิมพ์ HP เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใหม่ล่าสุด

ใช้วิธีการนี้เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวเต็มเพื่อใช้คุณสมบัติการทำงานของเครื่องพิมพ์และตัวเลือกทั้งหมดได้โดยง่าย

หน้าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

หน้าดาวน์โหลดจะมีตัวเลือกซอฟต์แวร์ ไดรเวอร์ และเฟิร์มแวร์ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง

ใช้วิธีการนี้หากคุณต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวเต็ม หรือติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์เท่านั้น (ผ่าน ตัวช่วยสร้างการเพิ่มเครื่องพิมพ์)

ข้อมูลซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ HP ไม่เสียค่าใช้จ่าย และจะมีไดรเวอร์ล่าสุดของเครื่องพิมพ์เฉพาะรุ่น ซอฟต์แวร์โปรแกรมติดตั้ง และเครื่องมือการดูแลระบบอื่นๆ

ซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ HP เป็นซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดที่มีอยู่สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ HP อัปเดตซอฟต์แวร์และไดรเวอร์บ่อยๆ หลังเปิดตัวเครื่องพิมพ์เข้าสู่ตลาด

การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่มีอยู่สำหรับเครื่องพิมพ์จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าเครื่องพิมพ์ของคุณได้รับการอัปเดตล่าสุด การอัปเดตเฟิร์มแวร์ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ สำหรับเครื่องพิมพ์

เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทไดรเวอร์

เครื่องพิมพ์บางรุ่นมีไดรเวอร์การพิมพ์หลายไดรเวอร์ให้เลือกใช้ ตารางต่อไปนี้จะแสดงประเภทไดรเวอร์ต่างๆ (สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows) ที่สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

ประเภทของไดรเวอร์ที่ใช้ได้จะขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ เครื่องพิมพ์บางรุ่นสามารถใช้งานได้กับเพียงหนึ่งไดรเวอร์เท่านั้น

ประเภทไดรเวอร์ต่างๆ

ประเภทไดรเวอร์

คำอธิบาย

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ตัวเต็ม

สำหรับผู้ใช้ Windows ในกรณีส่วนใหญ่แล้ว HP ขอแนะนำไดรเวอร์ตัวเต็มนี้เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้อย่างเต็มที่

หากมี ไดรเวอร์เฉพาะรุ่นนี้มักเรียกว่าซอฟต์แวร์ตัวเต็มโซลูชันซอฟต์แวร์ตัวเต็มไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ตัวเต็ม หรือซอฟต์แวร์การติดตั้งผลิตภัณฑ์ HP

ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6:

ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6 สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์บางรุ่น ไดรเวอร์นี้มีคุณสมบัติต่อไปนี้:

 • แนะนำสำหรับระบบ Windows ทั้งหมดและสำหรับงานพิมพ์ส่วนใหญ่ รวมถึงแอปพลิเคชันสำนักงานทั่วไป เช่น เวิร์ดโปรเซสซิงหรือสเปรดชีท

 • สนับสนุนด้านความเร็ว คุณภาพการพิมพ์ และคุณสมบัติเครื่องพิมพ์โดยรวมสูงสุดสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่

 • ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ Windows Graphic Device Interface (GDI) เพื่อความเร็วในการพิมพ์ที่ดีที่สุดในระบบ Windows ไดรเวอร์รุ่นใหม่ได้พัฒนาขึ้นสำหรับเทคโนโลยี XPS

 • อาจใช้งานไม่ได้เต็มที่กับโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเองของผู้ผลิตรายอื่นที่ใช้งานบน PCL 5

ติดตั้งเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายแบบใช้สาย (Ethernet) (Windows)

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับเครือข่าย และติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใน Windows

ขั้นตอนที่หนึ่ง: เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายแบบใช้สาย

เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายกับเครื่องพิมพ์และกับเครือข่าย รอสองสามนาที เพื่อให้เครื่องพิมพ์รับแอดเดรสเครือข่าย

ขั้นตอนที่สอง: รับ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์

ใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อรับ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ที่ต้องใช้ระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์

ตัวอย่าง IP แอดเดรสเช่น 192.168.0.1

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

แผงควบคุม FutureSmart 3

แผงควบคุม FutureSmart 3

แผงควบคุม FutureSmart 4

แผงควบคุม FutureSmart 4

ค้นหาประเภทแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ในตัวเลือกด้านล่าง และทำตามคำแนะนำเพื่อรับ IP แอดเดรส

FutureSmart 3

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีแผงควบคุม FutureSmart 3:

แผงควบคุม FutureSmart 3

แผงควบคุม FutureSmart 3
 • แผงควบคุมปุ่มกด: ดูหน้าจอแผงควบคุมเพื่อดู IP แอดเดรส

 • แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้แตะไอคอนเครือข่าย ไอคอนเครือข่าย เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์

หมายเหตุ:

หาก IP แอดเดรสปรากฏขึ้น แสดงว่าทำการเชื่อมต่อเครือข่ายแล้ว หาก IP แอดเดรสไม่ปรากฏขึ้น ให้รออีกสองสามนาที แล้วลองอีกครั้ง จดบันทึก IP แอดเดรสสำหรับใช้ระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์

FutureSmart 4

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีแผงควบคุม FutureSmart 4:

แผงควบคุม FutureSmart 4

แผงควบคุม FutureSmart 4
 • แผงควบคุมปุ่มกด: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่มข้อมูล ปุ่มข้อมูล แล้วใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเมนู Ethernet กดปุ่ม OK เพื่อเปิดเมนูและดู IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์

 • แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะไอคอนข้อมูล ไอคอนข้อมูล แล้วแตะไอคอนเครือข่าย ไอคอนเครือข่าย เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์

หมายเหตุ:

หาก IP แอดเดรสปรากฏขึ้น แสดงว่าทำการเชื่อมต่อเครือข่ายแล้ว หาก IP แอดเดรสไม่ปรากฏขึ้น ให้รออีกสองสามนาที แล้วลองอีกครั้ง จดบันทึก IP แอดเดรสสำหรับใช้ระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์

ขั้นตอนที่สาม: ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP

เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ:

หากคุณต้องการใช้ ตัวช่วยสร้างการเพิ่มเครื่องพิมพ์ บน Windows เพื่อติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์เท่านั้น ให้ข้ามขั้นตอนต่อไปนี้ และใช้คำแนะนำการติดตั้งไดรเวอร์ในหน้าซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ตัวเลือกที่หนึ่ง: ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จาก 123.hp.com

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในการดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จาก 123.hp.com:

 1. ไปที่ 123.hp.com

 2. คลิก ดาวน์โหลด

  คอมพิวเตอร์จะดาวน์โหลด HP Easy Start

 3. ทำตามขั้นตอนดังกล่าว เพื่อเริ่ม HP Easy Start และติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

ตัวเลือกที่สอง: ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จากหน้าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จากหน้าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์:

 1. ไปที่ support.hp.com แล้วคลิกซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ในแถบเมนู จากนั้นคลิกเครื่องพิมพ์

 2. ป้อนชื่อผลิตภัณฑ์ หากได้รับแจ้ง ให้เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณจากรายการ

 3. ตรวจสอบรายการซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ที่มีสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ไดรเวอร์ที่มีจะขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  HP ขอแนะนำตัวเลือก โซลูชันแบบเต็ม หรือซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ตัวเต็ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์

 4. คลิกไดรเวอร์จากรายการเพื่อเลือก ตรวจดูรายละเอียดไดรเวอร์ แล้วคลิก ดาวน์โหลด

 5. โปรดรอสักครู่ ซอฟต์แวร์จะดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์

 6. คลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลด (ชื่อไฟล์จะลงท้ายด้วย ".exe") ไฟล์จะแตกย่อยออกมา และกระบวนการติดตั้งจะเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติ

  หมายเหตุ:

  หากต้องการติดตั้งในภายหลัง ให้บันทึกไฟล์ไปยังตำแหน่งในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณที่ต้องการ เมื่อคุณพร้อมจะติดตั้ง ให้ค้นหาและดับเบิลคลิกที่ไฟล์นั้น กระบวนการติดตั้งจะเริ่มโดยอัตโนมัติ

 7. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งซอฟต์แวร์จนเสร็จสมบูรณ์ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย