ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro - กำหนดค่าถาด

เรียนรู้วิธีตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro เพื่อรองรับขนาดและประเภทกระดาษจำเพาะ

ตามค่าเริ่มต้น เครื่องพิมพ์จะดึงกระดาษจากถาด 1 หากถาด 1 ไม่มีกระดาษ เครื่องพิมพ์จะดึงกระดาษจากถาด 2 หรือ ถาด 3 หากมีการติดตั้งไว้

การกำหนดค่าถาดในเครื่องพิมพ์จะเปลี่ยนการตั้งค่าความร้อนและความเร็ว เพื่อให้ได้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุดสำหรับประเภทกระดาษที่คุณใช้ หากคุณใช้กระดาษพิเศษสำหรับงานพิมพ์ทั้งหมด (หรือส่วนใหญ่) บนเครื่องพิมพ์ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นนี้บนเครื่องพิมพ์

ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณสามารถใช้การตั้งค่าถาดให้เหมาะกับความต้องการด้านการพิมพ์ของคุณ

สถานการณ์การใช้การตั้งค่าถาด

สถานการณ์การใช้กระดาษ

กำหนดค่าเครื่องพิมพ์

พิมพ์

ถาด 1 และถาดอื่นๆ มีการป้อนกระดาษประเภทเดียวกัน และให้เครื่องพิมพ์เลือกใช้กระดาษจากถาดหนึ่งหากอีกถาดหนึ่งไม่มีกระดาษ

ใส่กระดาษในถาด 1

ไม่ต้องกำหนดค่า หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับประเภทและขนาด

ให้พิมพ์งานจากโปรแกรมซอฟต์แวร์

บางครั้ง คุณต้องการใช้กระดาษพิเศษ เช่น กระดาษที่มีน้ำหนักมาก หรือกระดาษหัวจดหมายจากถาดที่ปกติจะใส่กระดาษธรรมดา

ใส่กระดาษพิเศษในถาด 1

ไม่ต้องกำหนดค่า หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับประเภทและขนาด

จากกล่องโต้ตอบการพิมพ์ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกประเภทกระดาษที่ตรงกับกระดาษที่ใส่ในถาดก่อนส่งงานพิมพ์

คุณมักใช้กระดาษพิเศษบ่อย เช่น กระดาษที่มีน้ำหนักมาก หรือกระดาษหัวจดหมายจากถาดหนึ่ง

ใส่กระดาษพิเศษในถาด 1 และดูคำแนะนำในเอกสารนี้เพื่อกำหนดค่าถาดสำหรับประเภทกระดาษนั้น

จากกล่องโต้ตอบการพิมพ์ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกประเภทกระดาษที่ตรงกับกระดาษที่ใส่ในถาดก่อนส่งงานพิมพ์

ขั้นตอนการกำหนดค่าอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

ตัวอย่างแผงควบคุมสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

ตัวอย่างแผงควบคุมสีดำ

หน้าจอ LCD แบบ 2 บรรทัดพร้อมแผงปุ่มกด

ตัวอย่างแผงควบคุม 2 บรรทัด

ค้นหาประเภทเครื่องพิมพ์ในตัวเลือกด้านล่าง จากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อกำหนดค่าขนาดและประเภทกระดาษเริ่มต้นสำหรับถาดเฉพาะ

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีแผงควบคุมแบบหน้าจอสัมผัสพื้นหลังจอแสดงผลสีขาว: M428-M429, M454dw, M479

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

ตัวอย่างแผงควบคุมสีขาว
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ปัดแท็บที่ด้านบนของหน้าจอลงเพื่อเปิดแดชบอร์ด และแตะไอคอนการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า

 2. แตะ ตั้งค่ากระดาษ

 3. เลือกถาดจากรายการ

 4. เลือกตัวเลือก ประเภทกระดาษ แล้วเลือกประเภทกระดาษที่ต้องการสำหรับถาด

 5. เลือกตัวเลือก ขนาดกระดาษ แล้วเลือกขนาดกระดาษที่ต้องการสำหรับถาด

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีแผงควบคุมแบบหน้าจอสัมผัสพื้นหลังจอแสดงผลสีดำ

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

ตัวอย่างแผงควบคุมสีดำ
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะไอคอน Setup (การตั้งค่า) ไอคอนการตั้งค่า (หรือ ไอคอนการตั้งค่า)

 2. เปิดเมนู การตั้งค่าระบบ แล้วเปิดเมนู การตั้งค่ากระดาษ

 3. เลือกถาดที่คุณต้องการกำหนดค่า

 4. เลือกตัวเลือก ประเภทกระดาษ แล้วเลือกประเภทกระดาษที่ต้องการสำหรับถาด

 5. เลือกตัวเลือก ขนาดกระดาษ แล้วเลือกขนาดกระดาษที่ต้องการสำหรับถาด

แผงควบคุมหน้าจอ LCD แบบ 2 บรรทัด

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีแผงควบคุม LCD 2 บรรทัดพร้อมปุ่มกดบนเครื่อง

หน้าจอ LCD แบบ 2 บรรทัดพร้อมแผงปุ่มกด

ตัวอย่างแผงควบคุม 2 บรรทัด
 1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม OK เพื่อแสดงหน้าจอหลัก

 2. ใช้ปุ่มลูกศรและปุ่ม OK เพื่อเลื่อนและเปิดเมนู การตั้งค่ากระดาษ สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น ให้เปิดเมนู System Setup(การตั้งค่าระบบ) ก่อนแล้วตามด้วยเมนู Paper Setup (การตั้งค่ากระดาษ)

 3. เลือกถาดที่คุณต้องการกำหนดค่า

 4. เปลี่ยนการตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษที่ต้องการ จากนั้นคลิก OK (ตกลง) หรือ Apply (ใช้)ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย