ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์และเครื่องแฟกซ์ของ HP - การแก้ไขปัญหาการรับส่งแฟกซ์

การแก้ไขปัญหาการรับส่งแฟกซ์ เช่น แฟกซ์ที่ไม่สามารถส่ง เครื่องพิมพ์ไม่ได้รับแฟกซ์ คุณภาพแฟกซ์ต่ำ หรือข้อความแจ้งข้อผิดพลาดประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย