ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    Windows 11

    ค้นหาคำถามและคำตอบทั่วไปที่นี่

  • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์และเครื่องแฟกซ์ของ HP - การแก้ไขปัญหาการรับส่งแฟกซ์

การแก้ไขปัญหาการรับส่งแฟกซ์ เช่น แฟกซ์ที่ไม่สามารถส่ง เครื่องพิมพ์ไม่ได้รับแฟกซ์ คุณภาพแฟกซ์ต่ำ หรือข้อความแจ้งข้อผิดพลาดประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย