ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    Windows 11

    ค้นหาคำถามและคำตอบทั่วไปที่นี่

  • ข้อเสนอแนะ

วิธีการส่งแฟกซ์ผ่านเครื่องพิมพ์หรือเครื่องแฟกซ์จาก HP

ใช้เครื่องแฟกซ์จาก HP หรือเครื่องพิมพ์ HP ที่รองรับการรับส่งแฟกซ์เพื่อส่งแฟกซ์ไปยังเครื่องแฟกซ์เครื่องอื่น

โดยส่วนใหญ่ การรับส่งแฟกซ์จะต้องใช้เครือข่ายโทรศ้พท์พื้นฐาน การรับส่งแฟกซ์จะถือว่าปลอดภัยกว่าการส่งเอกสารทางอีเมลหรือไปรษณีย์ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย