ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

พิมพ์บนซองจดหมายด้วยเครื่องพิมพ์ HP

พิมพ์ชื่อและที่อยู่บนซองจดหมายโดยใช้แอพประมวลผล รายชื่อผู้ติดต่อของคุณ หรือแม่แบบกำหนดรูปแบบสำเร็จ

ใส่ซองจดหมายเข้าไปในเครื่องพิมพ์

วิธีการใส่ซองจดหมายจะขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องพิมพ์ของคุณ รวมถึงตำแหน่งของถาดป้อนกระดาษ

ข้อควรระวัง:

เพื่อป้องกันกระดาษติดหรือทำให้เครื่องพิมพ์เสียหาย อย่าพิมพ์ซองที่มีสายรัด กรอบ พื้นผิวมันวาว หรือพื้นผิวเคลือบอยู่ หากคุณมีเครื่องพิมพ์ LaserJet ห้ามใช้ซองที่มีกาวในตัว หรือวัสดุสังเคราะห์อื่น ๆ ที่อาจทำปฏิกิริยากับความร้อน

 1. ใส่ซองจดหมายลงในถาดป้อนกระดาษหลัก

  • เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตที่มีถาดป้อนกระดาษด้านหน้า: ด้านหน้าของซองชคว่ำลงและแผ่นปิดซองหันไปทางซ้าย

   การใส่ซองจดหมายในเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตที่มีถาดป้อนกระดาษด้านหน้า
  • เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตที่มีถาดป้อนกระดาษด้านหลัง: ด้านหน้าของซองหันขึ้นและแผ่นปิดซองหันไปทางซ้าย

   การใส่ซองจดหมายในเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตที่มีถาดกระดาษด้านหลัง
  • เครื่องพิมพ์ LaserJet ที่มีถาดป้อนกระดาษด้านหน้า: ด้านหน้าของซองหันขึ้นและแผ่นปิดซองหันไปทางซ้าย

   การใส่ซองจดหมายในเครื่องพิมพ์ LaserJet ที่มีถาดป้อนกระดาษด้านหน้า
 2. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้ามาจนชิดขอบซองจดหมาย

พิมพ์ซองจดหมาย

ใช้แอพ Windows หรือ Mac เพื่อตั้งค่างานพิมพ์สำหรับซองจดหมายประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย