ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้านด้วยเครื่องพิมพ์ HP

ตั้งค่าการพิมพ์สองด้าน (ดูเพล็กซ์) โดยใช้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตหรือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP โดยใช้การตั้งค่าในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย