ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

ทำการถ่ายสำเนาผ่านเครื่องพิมพ์ HP

ถ่ายสำเนาเอกสารหรือภาพถ่ายและเปลี่ยนการตั้งค่าการถ่ายสำเนา เช่น จำนวนสำเนา ขนาดสำเนา และขนาดกระดาษประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย