ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

คำแนะนำการตั้งค่าการพิมพ์จาก HP (Windows, Mac)

ค้นหาและเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ เช่น ประเภทกระดาษและขนาด สี หรือขาวดำ และคุณภาพการพิมพ์

หมายเหตุ:

ค่าการพิมพ์และชื่อเมนูที่มีจะแตกต่างกันไปตามรุ่นเครื่องพิมพ์ ประเภทไดรเวอร์ และแอพที่ใช้พิมพ์ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย