ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP (แท็บเล็ต Amazon Fire)

พิมพ์ภาพถ่าย เอกสาร หน้าเว็บ และอีเมลจากแท็บเล็ตของคุณโดยใช้ FireOS ไปยังเครื่องพิมพ์ HP ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณโดยใช้บริการพิมพ์ Mopria ในตัว

พิมพ์จากแท็บเล็ต Amazon Fire

พิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ HP จากแท็บเล็ต Amazon Fire

  1. เปิดแอพที่คุณต้องการพิมพ์

  2. ค้นหาแล้วเลือก Print (พิมพ์) จากเมนูแอพหรือเมนูแชร์

  3. เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ

  4. แตะที่ไอคอนสั่งการพิมพ์ทรงกลม เพื่อพิมพ์งาน

ไปที่ เว็บไซต์ Mopria Alliance (ภาษาอังกฤษ) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย