ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP (Chromebook)

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายหรือผ่านทางสาย USB ผ่าน Chromebook

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ผ่านแอพ HP Smart (เฉพาะเครื่องพิมพ์ HP+)

พิมพ์จาก Chromebook โดยตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP+ ผ่านแอพ HP Smart ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาเครื่องอื่น ทั้งนี้จําเป็นในการเปิดใช้คุณสมบัติจาก HP+ และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต

ข้อควรระวัง:

หากไม่ลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ HP+ ของคุณกับ HP อาจทําให้เครื่องพิมพ์หยุดทํางาน

 1. ติดตั้งแอพ HP Smart จาก 123.hp.com หรือ App Store

 2. เปิดแอพ HP Smart จากนั้นทําตามที่แจ้งเพื่อจัดทําบัญชีผู้ใช้ ตั้งค่าฮาร์ดแวร์และเปิดใช้คุณสมบัติการทํางานของ HP+

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนติดตั้งเครื่องพิมพ์ HP+ (แอพ HP Smart)

เพิ่มเครื่องพิมพ์ไปยัง Chromebook

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ Chromebook ของคุณผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือผ่านสาย USB เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า ไม่จำเป็นต้องมีไดรเวอร์หรือแอปพลิเคชันสำหรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณ

 1. อัปเดต Chromebook เป็นระบบ Chrome OS เวอร์ชันล่าสุด

 2. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายเดียวกับที่ Chromebook เชื่อมต่อ หรือใช้การเชื่อมต่อผ่าน USB โดยตรง

  • การเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีแผงควบคุมแบบจอสัมผัส: เปิดเมนู Setup (ตั้งค่า) Network (เครือข่าย) หรือ Wireless settings (การตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย) เลือก Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย) จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อเลือกเครือข่ายและป้อนรหัสผ่าน

  • การเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ที่ไม่มีแผงควบคุมแบบจอสัมผัส: กดปุ่ม ไร้สาย ค้างไว้เป็นเวลาห้าวินาทีจนกระทั่งไฟสถานะเครือข่ายไร้สายติดกะพริบ ภายในสองนาที ให้กดปุ่ม WPS (Wi-Fi Protected Setup) บนเราเตอร์ค้างไว้จนกระทั่งกระบวนการการเชื่อมต่อเริ่มต้นขึ้น ไฟสถานะเครือข่ายไร้สายของเครื่องพิมพ์หยุดกะพริบเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น

  • การเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango: กดปุ่ม ไร้สาย และปุ่ม เปิด/ปิด ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ค้างไว้ห้าวินาทีจนกระทั่งแถบสถานะสีน้ำเงินติดกะพริบ ภายในสองนาที กดปุ่ม WPS บนเราเตอร์ค้างไว้จนกว่ากระบวนการเชื่อมต่อจะเริ่มต้น แถบสถานะสีน้ำเงินหยุดกะพริบหลังจากสิ้นสุดการเชื่อมต่อ

  • การเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านสาย (อีเทอร์เน็ต): ต่อสายเครือข่ายเข้าที่พอร์ตอีเทอร์เน็ตของเครื่องพิมพ์ และพอร์ตที่ใช้ได้บนเราเตอร์หรืออุปกรณ์จุดเชื่อมต่อ ที่พอร์ตเครื่องพิมพ์ ไฟสีเขียวควรติดคงที่และไฟแสดงการทำงานสีส้มควรติดกะพริบ

  • เชื่อมต่อผ่าน USB: ต่อสายเข้าที่พอร์ต USB ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ และเข้ากับพอร์ตที่ใช้ได้บน Chromebook

 3. คลิกที่นาฬิกาทางมุมขวาล่างบน Chromebook จากนั้นคลิกไอคอน Settings (การตั้งค่า)

 4. เลื่อนเมาส์ไปที่ที่ด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นคลิก Advanced (ขั้นสูง)

 5. จาก Printing (การพิมพ์) ให้คลิกที่ Printers (เครื่องพิมพ์) > Add printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์)

  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณปรากฏในรายการ ให้เลือกรายการดังกล่าวจากนั้นคลิก Add (เพิ่ม)

  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่ปรากฏในรายการ ให้คลิก Add Manually (เพิ่มด้วยตัวเอง) จากนั้นทำตามคำแนะนำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ Chromebook Help - Set up your printer (วิธีใช้ Chromebook - ตั้งค่าเครื่องพิมพ์) (ภาษาอังกฤษ)

  การคลิก Add (เพิ่ม)

พิมพ์จาก Chromebook

พิมพ์ภาพถ่าย เอกสาร หน้าเว็บ และอีเมลผ่านเบราว์เซอร์ Chrome และแอพที่รองรับ

 1. เปิดรายการที่ต้องการจัดพิมพ์

 2. คลิกไอคอน Settings (การตั้งค่า) ของเบราว์เซอร์ Chrome จากนั้นเลือก Print (พิมพ์)

  การคลิกไอคอนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ Chrome จากนั้นเลือก Print (พิมพ์)
 3. ถัดจาก Destination (ปลายทาง) ให้คลิก Change (เปลี่ยนแปลง) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ

  เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณจาก Destinations (ปลายทาง)
 4. เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ที่ต้องการ จากนั้นจึงคลิกที่ Print (ตกลง)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ยังมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ ค้นหาคำตอบและวิธีใช้เพิ่มเติมประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย