solution Contentsolution Content
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

เครื่องพิมพ์ HP ออฟไลน์หรือไม่สามารถใช้งานได้

ตรวจสอบสถานะข้อผิดพลาดและปัญหาในการเชื่อมต่อหากสถานะเครื่องพิมพ์เป็น Offline (ออฟไลน์) หรือเครื่องพิมพ์ไม่พร้อมใช้งาน

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

รีสตาร์ทอุปกรณ์

รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา และเครื่องพิมพ์เพื่อล้างสถานะข้อผิดพลาด หากคุณใช้เครื่องพิมพ์เครือข่าย ให้รีสตาร์ทเราเตอร์

หากเครื่องพิมพ์ต่ออยู่กับเครือข่าย Wi-Fi ให้ปลดคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาจากชื่อเครือข่าย (SSID) จากนั้นต่อเข้ากับชื่อเครือข่ายเดียวกับเครื่องพิมพ์

หากเครื่องพิมพ์พร้อมใช้งานและพร้อมทํางาน แสดงว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ ต่อไป

 1. กดปุ่ม เปิด-ปิด เพื่อปิดเครื่องพิมพ์ หากเครื่องพิมพ์ไม่ปิดการทํางาน ให้ปลดสายไฟจากเครื่องพิมพ์และจากแหล่งจ่ายไฟ

 2. ปิดคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาที่ใช้พิมพ์

 3. หากเครื่องพิมพ์ติดตั้งผ่านเครือข่ายไร้สายหรือผ่านสาย Ethernet ให้รีสตาร์ทเราเตอร์

 4. ในกรณีที่จําเป็น ให้ต่อสายไฟกลับเข้าที่เครื่องพิมพ์และเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  HP แนะนำให้เสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง

 5. เปิดคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา

 6. หากเครื่องพิมพ์ต่ออยู่กับเครือข่าย ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ใช้เครือข่ายเดียวกัน

  • คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา: เปิดรายการเครือข่ายที่มี และตรวจสอบว่าเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ถูกต้อง

  • พิมพ์: ตรวจสอบไฟสัญญาณเครือข่ายไร้สายที่แผงควบคุม หากเป็นสีน้ําเงินทึบ แสดงว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่

เรียกใช้วินิจฉัยปัญหาและแก้ไขปัญหาจากแอพ HP Smart (Windows, macOS)

เรียกใช้เครื่องมือวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาในแอพ HP Smart สําหรับ Windows และ macOS

 1. เปิดแอพ HP Smart แล้วคลิกที่ไอคอนวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา (Windows) หรือวินิจฉัยและแก้ไขจากเมนูเครื่องพิมพ์ (macOS)

  หากคุณไม่มีแอพ HP Smart ให้ดาวน์โหลดจาก HP Smart - Microsoft Store (ภาษาอังกฤษ) หรือ HP Smart - Mac App Store (ภาษาอังกฤษ)

  ตําแหน่งไอคอน Diagnose &Fix ที่ด้านล่างซ้าย (Windows) และจากส่วนแสดงรายการ Printers (เครื่องพิมพ์) ที่แถบเมนูด้านบน (macOS)

  การเปิดวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาใน HP Smart สําหรับ Windows และ macOS
 2. คลิก Start (เริ่ม) จากนั้นรอให้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลดําเนินการเสร็จสิ้น อย่าปิดแอป HP Smart ขณะเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหา

  การคลิกเริ่มสำหรับแอป Diagnost & Fix (การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา) จากแอป HP Smart
 3. จากหน้าจอผลการวินิจฉัย ให้ทําตามคําแนะนําเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบ

  ข้อมูลเพิ่มเติมในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และเครือข่าย

ตรวจสอบปัญหากับการเชื่อมต่อ Wi-Fi, USB และ Ethernet ที่ทําให้เครื่องพิมพ์ออฟไลน์หรือไม่สามารถใช้งานได้

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi

  1. ย้ายเครื่องพิมพ์ภายในระยะ 8 ม. (26 ฟุต) ของเราเตอร์หรือส่วนรองเสริม จากนั้นตรวจสอบไฟสัญญาณเครือข่ายไร้สาย หากเป็นสีน้ําเงินทึบ แสดงว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย หากไฟดับหรือกะพริบ แสดงว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP (เครือข่าย Wi-Fi)

  2. เปิดรายการเครือข่ายใช้งานในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา และตรวจสอบว่าเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ถูกต้อง เครื่องหมายหรือสถานะ การเชื่อมต่อ จะปรากฏขึ้นติดกับชื่อเครือข่ายเมื่อเชื่อมต่อ อย่าเชื่อมต่อ DIRECT-xx-HP [ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ]

   หมายเหตุ:

   ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่านเครือข่ายสาธารณะหรือแบบ guest ซึ่งต้องล็อกอินกับ Guest หรือการยืนยันการใช้งาน เช่น เครือข่ายที่ใช้ในโรงเรียน โรงแรม หรือร้านกาแฟ

  3. ตรวจสอบความแรงของสัญญาณ Wi-Fi ที่คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา หากไอคอนไร้สายแสดงสัญญาณ อ่อน ให้เคลื่อนเข้าไปใกล้กับเราเตอร์หรือระยะการทํางานเพิ่มเติมจนกว่าสัญญาณ จะแรงปรากฏขึ้น ผนังห้อง ชั้นวางหนังสือชนิดโลหะ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งสัญญาณวิทยุอาจทำให้สัญญาณเครือข่ายไร้สายอ่อนลง

  4. เปิดเว็บไซต์เพื่อยืนยันว่าบริการอินเทอร์เน็ตทำงานได้ปกติ หากเวลาการโหลดหน้าช้าหรือหยุดเป็นพักๆ ให้รีสตาร์ทเราเตอร์ หากจำเป็น ให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบว่าบริการหยุดทำงานหรือไม่

  5. หากสาย USB เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ ให้ปลดออกเพื่อให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน Wi-Fi อยู่

  6. เปลี่ยนโพรไฟล์เครือข่ายเป็น Private (ส่วนตัว) หากพีซีของคุณใช้โพรไฟล์เครือข่ายสาธารณะใน Windows หลักการด้านความปลอดภัยจะเข้มงวดขึ้น และ Windows สามารถป้องกันการจราจรผ่านเครือข่ายจากอุปกรณ์ได้

   ข้อควรระวัง:

   เพื่อป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัย ให้เปลี่ยนโพรไฟล์เครือข่ายเป็น Private (ส่วนตัว) เฉพาะในกรณีที่มีการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายในบ้านหรือสํานักงานที่เชื่อถือได้ หลีกเลี่ยงการใช้โพรไฟล์ส่วนตัวขณะเชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะ เช่น โรงแรมหรือร้านกาแฟ

   1. คลิกที่ไอคอน เครือข่ายทางด้านขวาของทาสก์บาร์ Windows

   2. คลิก Properties (คุณสมบัติ) จากชื่อเครือข่ายที่เชื่อมต่อของคุณ

   3. คลิก Private (ส่วนตัว ) หากโพรไฟล์เครือข่ายเป็น Public (สาธารณะ)

    การเลือกโพรไฟล์เครือข่ายส่วนตัว
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายต่อสาย (Ethernet)

  1. ปลดสาย Ethernet ออกจากเราเตอร์และเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบสายว่ามีความเสียหายหรือไม่ จากนั้นตรวจสอบว่าเป็นสาย Ethernet ไม่ใช่สายโทรศัพท์ สายควรมีลวด แปด เส้นที่หัวต่อมองเห็นได้

  2. ต่อสายกลับเข้าที่พอร์ต Ethernet หรือ LAN อื่นที่เราเตอร์ จากนั้นต่อปลายอีกด้านเข้ากับพอร์ต Ethernet ของเครื่องพิมพ์ ไฟสีเขียวที่พอร์ต Ethernet ค้างและไฟแสดงการทํางานสีส้มติดกะพริบขณะทําการเชื่อมต่อ

   หมายเหตุ:

   เครื่องพิมพ์บางรุ่นอาจไม่สามารถเชื่อมต่อได้ทันที รอให้ไอคอน Ethernet หรือไฟไอคอน Wi-Fi ติดค้างที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

  3. เปลี่ยนโพรไฟล์เครือข่ายเป็น Private (ส่วนตัว) หากพีซีของคุณใช้โพรไฟล์เครือข่ายสาธารณะใน Windows หลักการด้านความปลอดภัยจะเข้มงวดขึ้น และ Windows สามารถป้องกันการจราจรผ่านเครือข่ายจากอุปกรณ์ได้

   ข้อควรระวัง:

   เพื่อป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัย ให้เปลี่ยนโพรไฟล์เครือข่ายเป็น Private (ส่วนตัว) เฉพาะในกรณีที่มีการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายในบ้านหรือสํานักงานที่เชื่อถือได้ หลีกเลี่ยงการใช้โพรไฟล์ส่วนตัวขณะเชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะ เช่น โรงแรมหรือร้านกาแฟ

   1. คลิกที่ไอคอน เครือข่ายทางด้านขวาของทาสก์บาร์ Windows

   2. คลิกที่ชื่อเครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่ จากนั้นคลิกอีกครั้ง

   3. คลิก Private (ส่วนตัว ) หากโพรไฟล์เครือข่ายเป็น Public (สาธารณะ)

    การเลือกโพรไฟล์เครือข่ายส่วนตัว
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB

  1. ปลดสาย USB จากคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จากนั้นตรวจสอบสายว่าเสียหายหรือไม่ เปลี่ยนสายในกรณีที่จําเป็น

  2. อย่าใช้สายเคเบิลที่ยาวกว่า 3 เมตร (9 ฟุต 10 นิ้ว)

  3. ต่อสาย USB เครื่องพิมพ์โดยตรงเข้ากับพอร์ต USB ที่คอมพิวเตอร์ อย่าใช้ฮับ USB

อัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์

HP มีการเผยแพร่เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นใหม่ๆ ที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพหรือแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์เป็นระยะๆ อัพเดตเฟิร์มแวร์เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

ข้อควรระวัง:

อย่าปิดเครื่องพิมพ์ระหว่างการอัพเดตเฟิร์มแวร์ ซึ่งอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายอย่างถาวร

 • จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ (เฉพาะเครื่องพิมพ์เครือข่าย): เครื่องพิมพ์ HP หลายรุ่นมีเมนูแผงควบคุมสามารถติดตั้งข้อมูลอัพเดตได้โดยตรงจาก HP การอัพเดตเฟิร์มแวร์จากแผงควบคุมจะแตกต่างกันไปตามรุ่นเครื่องพิมพ์

  เช่น กดเลือกไอคอน Setup (ตั้งค่า) กดเลือก Printer Maintenance (การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์) จากนั้นกดเลือก Update Printer (อัพเดตเครื่องพิมพ์) จากนั้นกดเลือก Check Now (ตรวจสอบตอนนี้) ข้อมูลอัพเดตใหม่จะถูกติดตั้งอัตโนมัติ

 • จากแอพ HP Smart: จากหน้าจอหลักของแอพ ให้คลิกที่ภาพเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิก Advanced Settings (ค่าขั้นสูง) จาก EWS คลิกที่แถบรายการ Printer Update หรือคลิกที่ Printer Updates จาก Manage (จัดการ) จากนั้นคลิก Check Now (ตรวจสอบตอนนี้) ข้อมูลอัพเดตใหม่จะถูกติดตั้งอัตโนมัติ

 • จากเว็บไซต์ของ HP: ไปที่ การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของ HPทําตามข้อความที่แจ้งเพื่อเปิดหน้าดาวน์โหลดสําหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ คลิก Download (ดาวน์โหลด) ติดกับข้อมูลอัพเดตที่แจ้งใน Firmware (เฟิร์มแวร์) จากนั้นเปิดขึ้นมา จากนั้นทําตามคําแนะนําใน HP Printer Update เพื่ออัพเดตเฟิร์มแวร์

  การคลิกเลือก Download (ดาวน์โหลด) จากหัวข้อ Firmware (เฟิร์มแวร์)

Advanced Troubleshooting (การแก้ไขปัญหาขั้นสูง)

ใช้ชุดเครื่องมือแก้ไขปัญหาและงานจากระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์หรือแอพเพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ออฟไลน์หรือไม่มีอยู่
ประเทศ/ภูมิภาค: