ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

เครื่องพิมพ์ HP ออฟไลน์อยู่หรือไม่ตอบสนอง

ในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows หรือ Mac สถานะเครื่องพิมพ์เป็น Offline (ออฟไลน์) และเครื่องพิมพ์ไม่ยอมทำการพิมพ์

ดำเนินการงานตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์พร้อมที่จะพิมพ์งาน

เครื่องพิมพ์ของคุณควรเปิดอยู่ มีกระดาษอยู่ในถาดกระดาษ มีหมึกหรือผงหมึกเพียงพอ และไม่มีการแสดงข้อผิดพลาดหรือไฟกะพริบ

 1. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้ปิดอยู่หรืออยู่ในโหมดสลีป กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อปลุกการทำงานหรือเปิดเครื่อง

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่กระดาษเข้าไปในถาดกระดาษแล้ว และตัวปรับความกว้างกระดาษวางชิดด้านข้างของปึกกระดาษพอดี

 3. ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์หรือตลับผงหมึกที่ถูกต้อง และเครื่องพิมพ์มีหมึกหรือผงหมึกเพียงพอสำหรับงานพิมพ์ของคุณ

 4. ตรวจสอบว่าไม่มีข้อความแจ้งข้อผิดพลาดหรือไฟกะพริบปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ แก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ก่อนใช้งานเครื่องพิมพ์

 5. รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์เพื่อล้างสถานะข้อผิดพลาดต่างๆ ปิดสวิตช์เครื่องพิมพ์ แล้วรอสัก 30 วินาที จากนั้นเปิดสวิตช์เครื่องพิมพ์อีกครั้ง

แก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ออฟไลน์ใน Windows หรือ macOS

แก้ไขปัญหาสถานะ 'printer offline' (เครื่องพิมพ์ออฟไลน์) โดยใช้คอมพิวเตอร์ Windows หรือ Macประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย