ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP ออฟไลน์อยู่หรือไม่ตอบสนอง

ในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows หรือ Mac สถานะเครื่องพิมพ์เป็น Offline (ออฟไลน์) และเครื่องพิมพ์ไม่ยอมทำการพิมพ์

ดำเนินการงานตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย