ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP (Apple AirPrint สำหรับ iPhone, iPad)

AirPrint คือระบบการพิมพ์ในตัวสำหรับ Apple iOS และ iPadOS คุณสามารถพิมพ์จากแอปส่วนใหญ่ที่มีคุณสมบัติการพิมพ์

หมายเหตุ:

คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติการทำงานของเครื่องพิมพ์เพิ่มเติม เช่น เครื่องมือการสแกนและเครื่องมือของเครื่องพิมพ์ HP ให้ติดตั้งแอพ HP Smart

ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของเครื่องพิมพ์

ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ Apple ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน

 1. ในอุปกรณ์ Apple ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Wi-Fi เปิดอยู่และมีเครื่องหมายถูกอยู่ข้างชื่อเครือข่าย Wi-Fi ภายในของคุณ หากคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายอื่น ให้แตะชื่อของเครือข่ายที่คุณเข้าร่วม

 2. ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายของเครื่องพิมพ์

  • เครื่องพิมพ์ที่มีแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: แตะไอคอน Wireless (เครือข่ายไร้สาย) หรือเปิดเมนู Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย) หรือเมนู Setup (ตั้งค่า) เพื่อดูสถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: กดปุ่ม Wireless (เครือข่ายไร้สาย) และ Information (ข้อมูล) พร้อมกันหรือกดปุ่ม Wireless (เครือข่ายไร้สาย) และ Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ) พร้อมกัน รายงานการทดสอบระบบไร้สาย จะพิมพ์สถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายออกมา

  สถานะการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ควรอยู่ที่ Connected (เชื่อมต่อแล้ว) หรือ Ready (พร้อมทำงาน) หากไม่เป็นไปตามนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่าย

 3. จัดวางเครื่องพิมพ์ให้อยู่ภายในระยะสัญญาณของเราเตอร์ Wi-Fi จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย

  • เครื่องพิมพ์ที่มีแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: เปิดเมนู Setup (ตั้งค่า) Network (เครือข่าย) หรือ Wireless settings (การตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย) เลือก Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย) จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อเลือกเครือข่ายและป้อนรหัสผ่าน

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: กดปุ่ม Wireless (เครือข่ายไร้สาย) ค้างไว้เป็นเวลาห้าวินาทีจนกระทั่งไฟสถานะเครือข่ายไร้สายติดกะพริบ ภายในสองนาที ให้กดปุ่ม WPS (Wi-Fi Protected Setup) บนเราเตอร์ค้างไว้จนกระทั่งกระบวนการการเชื่อมต่อเริ่มต้นขึ้น ไฟสถานะเครือข่ายไร้สายของเครื่องพิมพ์หยุดกะพริบเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น

  • เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango: กดปุ่ม Wi-Fi และปุ่ม Power (ปุ่มเปิด-ปิด) ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ค้างไว้ห้าวินาทีจนกระทั่งแถบสถานะสีน้ำเงินติดกะพริบ ภายในสองนาที กดปุ่ม WPS บนเราเตอร์ค้างไว้จนกว่ากระบวนการเชื่อมต่อจะเริ่มต้น แถบสถานะสีน้ำเงินหยุดกะพริบหลังจากสิ้นสุดการเชื่อมต่อ

สั่งพิมพ์จากอุปกรณ์ Apple ของคุณ

พิมพ์เอกสาร ภาพถ่าย และหน้าเว็บจากแอพ iPhone และ iPad ผ่านคุณสมบัติการพิมพ์

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดเครื่องพิมพ์ ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ และใส่กระดาษที่คุณต้องการพิมพ์ในถาดกระดาษที่ถูกต้องแล้ว

 2. เปิดไฟล์ที่ต้องการพิมพ์ จากนั้นแตะไอคอน Share (แชร์) ( หรือ )

 3. แตะที่ Print (พิมพ์) หรือไอคอน Print (พิมพ์)

 4. เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ เช่น ขนาดกระดาษ จำนวนสำเนา หรือช่วงของหน้า การตั้งค่าที่มีจะขึ้นอยู่กับแอพที่คุณสั่งพิมพ์ ประเภทงานพิมพ์ และเครื่องพิมพ์ของคุณ

 5. กด Print (พิมพ์)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ยังมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ ค้นหาคำตอบและวิธีใช้เพิ่มเติมประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย