ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP PC - การรีเซ็ตคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติการรีเซ็ต Windows 11 และ Windows 10 จะติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่โดยไม่ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปรับแต่งใดๆ ของคุณหายไปประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย