ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PC - วิธีการเปิด/ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ

ทำการเปิด/ปิดระบบ (หรือฮาร์ดรีเซ็ต) เพื่อล้างข้อมูลจากหน่วยความจำคอมพิวเตอร์โดยไม่ลบข้อมูลส่วนบุคคล

รีเซ็ตโน้ตบุ๊กที่มีแบตเตอรี่แบบถอดได้

รีเซ็ตแล็ปท็อปที่มีแบตเตอรี่ที่ถอดได้

 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดสายไฟออก

 2. ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงออก จากนั้นลบคอมพิวเตอร์ออกจากตัวจำลองพอร์ตหรือชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์

 3. ถอดแบตเตอรี่จากคอมพิวเตอร์

 4. เมื่อถอดแบตเตอรี่และสายไฟออก ให้กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) ค้างไว้ 15 วินาที

 5. หลังจากที่คุณใช้ตัวเก็บประจุหมดแล้ว ให้ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปใหม่ จากนั้นเสียบสายไฟ ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงออกไว้

 6. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

รีเซ็ตแล็ปท็อปที่ไม่มีแบตเตอรี่แบบถอดได้

การรีเซ็ตโน้ตบุ๊กที่ไม่มีแบตเตอรี่แบบถอดได้

 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดสายไฟออก

 2. ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงออก จากนั้นลบคอมพิวเตอร์ออกจากตัวจำลองพอร์ตหรือชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์

 3. เมื่อถอดสายไฟออก ให้กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) ค้างไว้ 15 วินาที

 4. หลังจากที่คุณใช้ตัวเก็บประจุหมด แล้วให้เสียบสายไฟ ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงออกไว้

 5. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

พิจารณาว่า Windows เริ่มทำงานหรือไม่

พิจารณาว่า Windows เริ่มทำงานตามที่คาดหวังหลังจากเปิด/ปิดเครื่อง (หรือฮาร์ดรีเซ็ต) หรือไม่

คอมพิวเตอร์เริ่มทำงานตามปกติหลังจากเปิดปิดเครื่อง

ใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติเพื่ออัพเดทคอมพิวเตอร์ของคุณ หาก Windows เริ่มทำงานตามปกติหลังจากเปิดปิดเครื่อง (หรือฮาร์ดรีเซ็ต)

เรียกใช้ Windows Update (Windows 10)

อัพเดตคอมพิวเตอร์ Windows 10 ของคุณโดยใช้ Windows Update

 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Check for update (ตรวจหาข้อมูลอัพเดต)

  หากมีข้อมูลอัพเดตพร้อมใช้งาน การอัพเดตจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
 2. หลังจากติดตั้งข้อมูลอัพเดต ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เมื่อได้รับแจ้ง

อัพเดต PC โดยใช้ HP Support Assistant

ใช้ HP Support Assistant เพื่อค้นหาและติดตั้งข้อมูลอัพเดตรวมทั้งข้อมูลอัพเดต BIOS สำหรับคอมพิวเตอร์ระบบ Windows ของคุณ

 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด HP Support Assistant หรือคลิกที่ไอคอนแอพใน ทาสก์บาร์

  หากไม่ได้ติดตั้งแอพในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดจากเว็บไซต์ HP Support Assistant
 2. จากแท็บ My devices (อุปกรณ์ของฉัน) ค้นหาคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นคลิก Update (อัพเดต)

 3. คลิก Check for updates and messages (ตรวจหาข้อมูลอัพเดตและข้อความ) เพื่อสืบค้นข้อมูลอัพเดตล่าสุด

 4. รอให้ HP Support Assistant วิเคราะห์ระบบ

 5. หลังจากวิเคราะห์เสร็จสิ้น ให้เลือกข้อมูลอัพเดตที่ปรากฏขึ้น จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลอัพเดตและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

 6. เมื่อได้รับแจ้งให้ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ จากนั้นปิดเครื่องมือ

คอมพิวเตอร์ไม่เริ่มทำงานตามปกติหลังจากเปิดปิดเครื่อง

ใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อวินิจฉัยคอมพิวเตอร์ของคุณ หาก Windows ไม่เริ่มทำงานตามปกติหลังจากเปิดปิดเครื่อง (หรือฮาร์ดรีเซ็ต)

เรียกใช้ HP Diagnostic หากคอมพิวเตอร์หยุดทำงานหลังจากรีเซ็ต

ใช้เครื่องมืออัตโนมัติจาก HP เพื่อวินิจฉัยคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. เปิดเว็บเบราเซอร์ จากนั้นไปที่ Diagnostic Tools - คอมพิวเตอร์ล็อคหรือหยุดทำงาน

 2. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งและเรียกใช้เครื่องมือดังกล่าวประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย