ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP PC - การตั้งค่าและใช้งานปากกา HP Tilt

เอกสารนี้ใช้สำหรับปากกา HP Tilt

ตั้งค่าปากกา HP Tilt กับแล็ปท็อปจอสัมผัสที่ใช้งานร่วมกันได้ของคุณ จากนั้นปรับแต่งการตั้งค่าปากกา การทำงานของปุ่ม และการตั้งค่าปากกาและลายมืออื่นๆ

การติดตั้งปากกา HP Tilt

ตั้งค่าปากกา HP Tilt กับแล็ปท็อปของคุณ

ตั้งค่าปากกา

ตั้งค่าปากกา HP Tilt กับแล็ปท็อปของคุณ

 1. นำปากกาออกจากบรรจุภัณฑ์

  การนำปากกาออกจากบรรจุภัณฑ์
 2. บิดปากกาเพื่อปลดล็อค แล้วดึงปลายจนสุดเพื่อเข้าถึงที่ชาร์จ

  บิดฝาปากกา
 3. ชาร์จปากกาผ่านปลั๊ก USB-C

  เสียบปลั๊ก USB-C เข้ากับที่ชาร์จปากกา

  ไฟ LED สีขาวติดสว่างเพื่อแจ้งว่าปากกากำลังชาร์จไฟอยู่

 4. รอหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ปากกาชาร์จจนสุด จากนั้นปลดสายชาร์จออก

 5. บิดฝาปากกาเพื่อปิดและล็อคกลับเข้าที่

จับคู่ปากกากับแล็ปท็อป

จับคู่ปากกากับแล็ปท็อปผ่าน Bluetooth

 1. กดค้างที่ปุ่มด้านบนเป็นเวลาสามวินาที

  กดปุ่มเพื่อเตรียมปากกาสำหรับการจับคู่

  ไฟติดสว่างเป็นสีน้ำเงินเมื่อปากกาพร้อมจับคู่

 2. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Settings (การตั้งค่า) จากนั้นคลิก Devices (อุปกรณ์)

  การเลือกอุปกรณ์ในการตั้งค่า
 3. เลือก Add Bluetooth or Other Device (เพิ่ม Bluetooth หรืออุปกรณ์อื่นๆ) จากนั้นคลิก Bluetooth (Bluetooth)

  การเลือก Bluetooth
 4. เลือก HP Tilt Pen (ปากกา HP Tilt)

  ใน Add a Device (เพิ่มอุปกรณ์) เลือก ปากกา HP Tilt
 5. คลิก Done (เสร็จสิ้น) เพื่อสิ้นสุดการจับคู่ปากกา HP Tilt กับคอมพิวเตอร์

การปรับแต่งการตั้งค่าปากกา

การปรับแต่งการตั้งค่าปากกาใน Windows 10

 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Pen Settings (การตั้งค่าปากกา)

 2. การปรับแต่งการตั้งค่าปากกา:

  • ปากกา & Windows Ink: เลือกมือที่จะเขียน และเปิดหรือปิดการทำงานของลักษณะการแสดงผล เคอร์เซอร์ และการตั้งค่าสำหรับละเว้นการกดสัมผัสเมื่อใช้ปากกา

  • ลายมือ: เลือกมือที่จะเขียน และเปิดหรือปิดการทำงานของลักษณะการแสดงผล เคอร์เซอร์ และการตั้งค่าสำหรับละเว้นการกดสัมผัสเมื่อใช้ปากกา

  • Windows Ink Workspace ปรับแต่งการตั้งค่าปากกาเพิ่มเติม (หากปากกาของคุณรองรับ) Settings (การตั้งค่า) รวมการแสดงข้อเสนอแนะสำหรับแอพที่แนะนำ ตั้งค่าชอร์ตคัทปากกา จากนั้นเลือกลักษณะการทำงานของปากกาเมื่อคลิกหนึ่งครั้ง คลิกสองครั้ง หรือกดค้าง

 3. บันทึกการตั้งค่าและเปิดแอพเพื่อใช้ปากกาของคุณโดยใช้การตั้งค่าที่เลือก

การติดตั้ง Loop ปากกา (แล็ปท็อป Spectre Folio 13)

ติดตั้ง Loop ปากกาที่คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บปากกา HP Tilt เมื่อไม่ได้ใช้งาน

ติดตั้ง Loop ปากกา

ติดตั้ง Loop ปากกาที่คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บปากกา HP Tilt เมื่อไม่ได้ใช้งาน

 1. พลิกหน้าจอขึ้นเพื่อเข้าถึงด้านหลังของจอแสดงผล

  การพลิกหน้าจอขึ้นเพื่อเข้าถึงด้านหลังของจอแสดงผล
 2. นำสติกเกอร์แนะนำออกจากด้านขวาของจอแสดงผล

  ลอกสติกเกอร์แนะนำ
 3. จาก Loop ปากกาหนัง ให้นำด้านหลังของเทปกาวออก

  ลอกเทปกาวออกจาก Loop ปากกา
 4. วาง Loop ปากกาไว้ที่รอยเว้าด้านหลังของจอแสดงผล จากนั้นกดเพื่อติดเทปกาว

  การกดเพื่อติดเทปกาว
  ข้อควรระวัง:

  อย่าติด Loop ปากกาเข้ากับเคสหนัง

 5. พลิกหน้าจอกลับไปที่ตำแหน่งเดิมและใช้ Loop ปากกาเพื่อจัดเก็บปากกาเมื่อไม่ได้ใช้งาน

  การวางปากกาไว้ใน Loop เมื่อไม่ได้ใช้งาน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย