ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

แก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Pro M254

คุณภาพของเอกสารที่พิมพ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ผลงานพิมพ์เปื้อนหมึก ไม่คมชัด มืด หรือซีดจาง หรือมีหมึกน้อย ขาดหายบางส่วน หรือกระจัดกระจาย

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

พิมพ์หน้าทำความสะอาด

พิมพ์หน้าทำความสะอาดเพื่อปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์

 1. พิมพ์หน้าจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

  • HP Color LaserJet Pro M254dn, M254nw: กด OK (ตกลง) กดลูกศรขวา เพื่อเลื่อนไปยัง Service (บริการ) กด OK (ตกลง) เลื่อนไปยัง Cleaning Page (หน้าทำความสะอาด) จากนั้นกด OK (ตกลง)

  • HP Color LaserJet Pro M254dw: จากหน้าจอหลักของแผงควบคุม กวาดไล่รายการไปทางซ้ายมือ จากนั้นกดเลือก Setup (ตั้งค่า) กดเลือก Service (บริการ) จากนั้นกดเลือก Cleaning Page (หน้าทำความสะอาด)

 2. เมื่อได้รับแจ้ง ป้อนกระดาษหนึ่งแผ่นเข้าไปในช่องป้อนกระดาษหลัก (ถาด 1)

ตรวจสอบการตั้งค่ากระดาษ ค่าการพิมพ์ และคุณภาพของไฟล์ที่จะพิมพ์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้กระดาษที่ถูกต้องสำหรับงานพิมพ์ จากนั้นแก้ไขค่าการพิมพ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์

 1. ตรวจสอบคุณภาพกระดาษ คุณภาพและประเภทของกระดาษอาจส่งผลถึงงานพิมพ์ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษที่ใช้จะต้องเหมาะสมสำหรับเครื่องพิมพ์และงานพิมพ์ของคุณ

  • ใช้กระดาษที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet อย่าใช้กระดาษที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตเท่านั้น

  • ห้ามใช้กระดาษที่มีผิวขรุขระมากเกินไป กระดาษที่มีผิวเรียบเนียนกว่าอาจทำให้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีขึ้น

 2. ตรวจสอบการวางแนวกระดาษ สำหรับงานพิมพ์บางอย่าง เช่น การพิมพ์ภาพถ่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่กระดาษได้ถูกต้องสำหรับพิมพ์บนด้านที่เรียบเนียนหรือผิวมัน (ด้านพิมพ์) ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษด้านหน้าโดยให้ด้านที่จะพิมพ์หันขึ้น

 3. ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์ จากโปรแกรมที่คุณต้องการใช้พิมพ์ คลิกที่ File (ไฟล์) จากนั้นคลิก Print (พิมพ์) เพื่อเปิดหน้าต่างการพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิก Properties (คุณสมบัติ), Options (ตัวเลือก), Printer Setup (ตั้งค่าเครื่องพิมพ์), Printer (เครื่องพิมพ์), Preferences (ค่าปรับแต่ง), Media & Quality (สื่อพิมพ์และคุณภาพ) หรือ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่า พิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าการพิมพ์ต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ของคุณ

  • Paper Type (ประเภทกระดาษ): เลือกประเภทกระดาษที่เหมาะสม เช่น กระดาษภาพถ่าย กระดาษธรรมดาหรือฉลาก

  • Print Quality (คุณภาพงานพิมพ์): เพิ่มคุณภาพงานพิมพ์จาก Normal (ปกติ) หรือ Draft (ร่าง) Best (ดีที่สุด) หากพบตัวเลือก EconoMode ให้เอาการเลือกออกจากช่องทำเครื่องหมาย

  • Paper Size (ขนาดกระดาษ): เลือกขนาดกระดาษที่ถูกต้องสำหรับงานพิมพ์

 4. ตรวจสอบคุณภาพภาพถ่ายหรือเอกสาร ใช้ภาพถ่ายและไฟล์ที่มีความละเอียดสูง

ตรวจสอบระดับหมึก ตลับหมึกพิมพ์ และดรัมพิมพ์ภาพ

ปัญหาที่เกิดจากตลับโทนเนอร์หรือดรัมพิมพ์ภาพอาจทำให้คุณภาพการพิมพ์ไม่ดี

 1. ตรวจสอบประเภทหมึกและตลับหมึก HP ขอแนะนำให้ใช้ตลับโทนเนอร์แท้จาก HP เท่านั้น HP ไม่รับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกรีฟิล หากคุณไม่ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP ขั้นตอนแก้ไขปัญหาในเว็บไซต์บริการลูกค้าของ HP อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ตรวจสอบตลับหมึกว่าเป็นของแท้หรือไม่โดยไปที่ โปรแกรมป้องกันของเลียนแบบและการฉ้อโกงของ HP (ภาษาอังกฤษ) คุณสามารถจัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ จาก HP Store หรือร้านค้าปลีกในท้องถิ่น

 2. ตรวจสอบระดับหมึก จากนั้นเปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด

  • HP Color LaserJet Pro M254dw: จากหน้าจอหลัก กดเลือก Supplies (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อดูระดับหมึกที่เหลืออยู่

   ระดับหมึกแสดงบนแผงควบคุม
  • HP Color LaserJet Pro M254dn และ M254nw: จากแผงควบคุม กดเลือก OK (ตกลง) เพื่อดูระดับหมึกที่เหลืออยู่

   ระดับหมึกแสดงบนแผงควบคุม

  หากคุณใช้ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้และระดับหมึกไม่ได้เหลือน้อยหรือหมด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าตลับหมึกเสียหายหรือไม่

 3. เปิดฝาด้านหน้า

  การเปิดฝาด้านหน้า
 4. ใช้มือจับสีน้ำเงินเพื่อดึงลิ้นชักตลับหมึกพิมพ์ออกมา

  การดึงถาดตลับหมึกพิมพ์ออกมา
 5. จับมือจับที่ตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นดึงตลับหมึกพิมพ์ออกตรงๆ

  การถอดตลับหมึกพิมพ์ออก

 6. ตรวจสอบชิปหน่วยความจำว่ามีความเสียหายหรือไม่ หากชิปหน่วยความชำรุด ให้เปลี่ยนตลับหมึก

  ตำแหน่งของชิปหน่วยความจำบนตลับหมึก
 7. ตรวจสอบพื้นผิวของดรัมพิมพ์ภาพ หากพบรอยขีดข่วน รอยนิ้วมือ หรือความเสียหายอื่นๆ ให้เปลี่ยนตลับหมึก

  ข้อควรระวัง:

  ห้ามสัมผัสโดนดรัมพิมพ์ภาพ ลายนิ้วมืออาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้

  ค้นหาดรัมพิมพ์ภาพเพื่อตรวจสอบว่ามีรอยขูดขีดหรือรอยนิ้วมือหรือไม่
 8. เสียบตลับหมึก

 9. ทวนซ้ำขั้นตอนนี้กับตลับหมึกอื่น ๆ

 10. ปิดลิ้นชักตลับหมึก จากนั้นปิดฝาด้านหน้า

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกันประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย