ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เปลี่ยนดรัมพิมพ์ภาพในเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro MFP M130-M132, M227

เปลี่ยนดรัมพิมพ์ภาพเมื่อได้รับแจ้งจากข้อความที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ เมื่อดรัมพิมพ์ภาพชำรุดเสียหาย หรือเมื่อคุณภาพการพิมพ์ต่ำ

เปลี่ยนดรัมพิมพ์ภาพเมื่อคุณเห็นข้อความบ่งชี้เหล่านี้ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป

 • ไฟเตือนติดกะพริบ ไฟสถานะหมึกติดสว่าง และข้อความ Er และ 09 ติดสลับกันที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

 • ข้อความ Imaging Drum Low (ดรัมพิมพ์ภาพใกล้หมด) หรือ Imaging Drum Very Low (ดรัมพิมพ์ภาพเหลือน้อยมาก) ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

 • ผลงานพิมพ์มีข้อบกพร่องซ้ำๆ ที่ช่วง 26 มม. (1 นิ้ว), 94 มม. (3.7 นิ้ว) หรือทั้งสองอย่าง

หมายเลขชิ้นส่วนดรัมพิมพ์ภาพเปลี่ยนแทน: CF232A หรือ CF219A

จัดซื้อดรัมพิมพ์ภาพ

จัดซื้อดรัมพิมพ์ภาพจากผู้ค้าปลีกในพื้นที่หรือจากเว็บไซต์ของ HP

 1. ไปที่ HP Store (ภาษาอังกฤษ)

 2. เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

 3. คลิก Ink & toner (หมึกและโทนเนอร์) ที่ด้านบนสุดของหน้า

 4. ทำตามคำแนะนำเพื่อสั่งซื้อดรัมพิมพ์ภาพสำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ

ใส่ดรัมพิมพ์ภาพกลับเข้าที่

นำตลับหมึกพิมพ์และดรัมพิมพ์ภาพออก จากนั้นใส่ดรัมกลับเข้าไป

 1. ยกชุดสแกนเนอร์ จากนั้นเปิดฝาครอบด้านบนเพื่อเข้าถึงด้านในของเครื่องพิมพ์

  การยกชุดสแกนเนอร์ จากนั้นเปิดฝาครอบด้านบน
 2. ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก

  การถอดตลับผงหมึกออก
 3. นำดรัมพิมพ์ภาพออกและส่งรีไซเคิล

  การถอดดรัมพิมพ์ภาพออก
 4. นำดรัมพิมพ์ภาพใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์

  ข้อควรระวัง:

  ห้ามจับลูกกลิ้งสีเขียวที่อยู่บนดรัมพิมพ์ภาพ รอยนิ้วมือบนลูกกลิ้งอาจทำให้คุณภาพการพิมพ์ไม่ดี

  ห้ามจับลูกกลิ้งสีเขียวที่อยู่บนดรัมพิมพ์ภาพ
 5. จัดเรียงดรัมพิมพ์ภาพใหม่กับแนวรางด้านในเครื่องพิมพ์ จากนั้นค่อย ๆ กดดรัมพิมพ์ภาพลงจนล็อคเข้าที่

  การใส่ดรัมพิมพ์ภาพใหม่
 6. ใส่ตลับหมึกกลับเข้าที่

  การใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าที่
 7. ปิดฝาครอบด้านบน จากนั้นปรับชุดสแกนเนอร์ลงล่างประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย