ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เปลี่ยนหัวพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ HP Photosmart 7520

เปลี่ยนชุดหัวพิมพ์ที่ชำรุดในเครื่องพิมพ์ HP Photosmart 7520 and 7525 e-All-in-One

หัวพิมพ์เปลี่ยนแทน: CN642A

จัดซื้อหัวพิมพ์

จัดซื้อหัวพิมพ์จากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตหรือจากเว็บไซต์ของ HP

 1. ไปที่หัวข้อ HP Parts Store (ภาษาอังกฤษ)

 2. เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณที่ด้านบนของหน้าเว็บ

 3. ป้อนหมายเลขชิ้นส่วนในช่อง Find your part (ค้นหาชิ้นส่วนของคุณ)

 4. ทำตามคำแนะนำเพื่อสั่งซื้อหัวพิมพ์

การเปลี่ยนหัวพิมพ์

เปลี่ยนหัวพิมพ์เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ที่ไม่หายไปหลังจากเปลี่ยนตลับหมึก

 1. เปิดฝาช่องตลับหมึก จากนั้นรอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกพิมพ์หยุด

  การเปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 2. นำตลับหมึกพิมพ์แต่ละตัวออกโดยกดที่แถบด้านหน้า จากนั้นยกตลับหมึก

  กดแท็บด้านหน้า จากนั้นดึงขึ้นเพื่อนำตลับหมึกออก
 3. ยกหูสลักล็อกแคร่ตลับหมึกเพื่อปลดล็อคหัวพิมพ์

  การยกหูสลักล็อกแคร่ตลับหมึก
 4. จับยึดที่ด้านข้างของหัวพิมพ์ จากนั้นยกขึ้นเพื่อนำออก

  หมายเหตุ:

  เพื่อป้องกันคราบหมึกติดแน่น อย่าสัมผัสที่ด้านล่างของหัวพิมพ์

  การถอดหัวพิมพ์
 5. จัดวางหัวพิมพ์บนแผ่นกระดาษ จากนั้นแยกเก็บไว้ด้านข้าง

 6. ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดที่มาพร้อมกับหัวพิมพ์เปลี่ยนแทนเพื่อทำความสะอาดหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าด้านในแคร่ตลับหมึกจากบนลงล่าง เช็ดไปในทิศทางลงล่างเท่านั้น

  ข้อควรระวัง:

  อย่าเช็ดขึ้นหรือเช็ดออกด้านข้าง เนื่องจากอาจทำให้หน้าสัมผัสทางไฟฟ้าเสียหายได้

  การทำความสะอาดหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าภายในเครื่องพิมพ์
 7. นำหัวพิมพ์เปลี่ยนแทนออกจากบรรจุภัณฑ์

  ข้อควรระวัง:

  อย่าสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าหรือหัวฉีดหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้เสียหาย

  อย่าสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าหรือหัวฉีดหมึกบนหัวพิมพ์
 8. ขณะที่หน้าสัมผัสทางไฟฟ้าหันเข้าหาด้านหลังของเครื่องพิมพ์ ให้ใส่หัวพิมพ์เข้าในแคร่ตลับหมึก

  สอดหัวพิมพ์เข้าในแคร่ตลับหมึก
 9. ปิดสลักตลับหมึกพิมพ์

  การกดหูสลักล็อกที่แคร่ตลับหมึก
 10. ติดตั้งตลับหมึกใหม่ที่จัดมาให้พร้อมกับหัวพิมพ์เปลี่ยนแทน จากนั้นปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

  ข้อควรระวัง:

  อย่านำตลับหมึกพิมพ์จากหัวพิมพ์ก่อนหน้ากลับมาใช้ใหม่ ตลับหมึกเก่าอาจทำให้หัวพิมพ์ใหม่เสียหายได้

 11. หากได้รับแจ้งให้จัดเรียงตลับหมึก ให้เลือก OK (ตกลง) ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

  หัวพิมพ์ถูกติดตั้งแล้วและเครื่องพิมพ์พร้อมสำหรับการพิมพ์

ส่งคืนหัวพิมพ์ดั้งเดิมไปยัง HP

ทำตามคำแนะนำที่ให้พร้อมกับหัวพิมพ์เปลี่ยนแทนเพื่อส่งคืนชิ้นส่วนที่มีปัญหากลับไปยัง HP

หมายเหตุ:

หากคุณ ไม่มีคำแนะนำในการส่งคืน ให้ส่งหัวพิมพ์และตลับหมึกเก่าไปรีไซเคิล ไปที่ การส่งคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของ HP (ภาษาอังกฤษ) เพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

 1. วางหัวพิมพ์ลงในบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับมาพร้อมหัวพิมพ์เปลี่ยนแทน

  การใส่หัวพิมพ์เก่าลงในบรรจุภัณฑ์
 2. ดึงสติกเกอร์ฝาปิดบรรจุภัณฑ์ที่มีข้อความกำกับ B จากนั้นติดที่ด้านบนเพื่อซีลบรรจุภัณฑ์

  การลอกสติกเกอร์ฝาปิดบรรจุภัณฑ์และการซีลบรรจุภัณฑ์
 3. ติดตั้งฝาปิดสีส้มแบบบิดที่คุณถอดออกจากตลับหมึกใหม่ลงบนตลับหมึกเก่า

  s
 4. ใส่หัวพิมพ์เก่า ตลับหมึกเก่า และแบบฟอร์มที่ให้มาพร้อมหัวพิมพ์เปลี่ยนแทนลงในกล่องรวมทั้งตัวอย่างผลงานพิมพ์ที่แสดงปัญหาคุณภาพการพิมพ์

  การใส่ชิ้นส่วนเก่า แบบฟอร์ม และตัวอย่างงานพิมพ์ลงในถุง
 5. ปิดกล่องและซีลให้เรียบร้อย ติดฉลากไปรษณีย์ชำระค่าอารล่วงหน้า จากนั้นส่งไปรษณีย์กลับไปยัง HP

  การปิดและการซีลกล่อง จากนั้นฉลากไปรษณีย์ชำระค่าอารล่วงหน้าเพื่อส่งกลับไปยัง HP


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย