ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP - ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด 'Printer Isn't Available' (เครื่องพิมพ์ไม่พร้อมใช้งาน) ปรากฏขึ้น (Android)

ขณะพิมพ์จากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตระบบ Android มีข้อความ This printer isn't available right now (เครื่องพิมพ์นี้ไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้) ปรากฏขึ้น

หมายเหตุ:

ขณะพิมพ์จาก Microsoft Word, Excel, PowerPoint มีข้อความ This printer isn't available right now (เครื่องพิมพ์นี้ไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้) ปรากฏขึ้น ติดตั้งปลั๊กอิน HP Print Service จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์ที่ใช้ได้ที่จะพิมพ์ คุณเพียงแค่ทําขั้นตอนนี้เพียงครั้งเดียว

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

ติดตั้งปลั๊กอิน HP Print Service จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์ที่ใช้ได้

ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งปลั๊กอิน HP Print Service และคุณเลือกเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานได้แล้ว

 1. ติดตั้ง ปลั๊กอิน HP Print Service

 2. ทําเครื่องหมายในช่องเพื่อยอมรับเงื่อนไข แตะที่ Start (เริ่ม) จากนั้นปิดแอป

 3. เปิดรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการพิมพ์

 4. แตะที่ไอคอน More (เพิ่มเติม) แล้วแตะที่ Print (พิมพ์)

  ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด This printer isn't available right now (เครื่องพิมพ์นี้ไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้) จะปรากฏขึ้น ไม่ต้องสนใจข้อผิดพลาด
 5. แตะที่ลูกศรลงที่มุมด้านขวาบน จากนั้นเลือกชื่อเครื่องพิมพ์ที่ใช้ได้ที่ไม่ใช่แถบสีเทา

  การแตะที่ลูกศรลงที่มุมด้านขวาล่าง
 6. เปลี่ยนแปลงค่าปรับตั้งตามที่จำเป็น จากนั้นแตะที่ไอคอน Print (พิมพ์)

  การแตะที่ไอคอน Print (พิมพ์) ใน Android
 7. เลือกตัวเลือกปลั๊กอิน HP Print Service แตะที่ OK (ตกลง) จากนั้นพิมพ์เอกสารหรือภาพถ่ายออกมา

  ข้อความปลั๊กอิน HP Print Service

รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์ เราเตอร์ และอุปกรณ์พกพกของคุณ

รีสตาร์ทอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อล้างข้อมูลสถานะข้อผิดพลาดของเครือข่ายและฮาร์ดแวร์

 1. ปิดและเปิดเครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง

 2. ถอดสายไฟออกจากเราเตอร์ รอประมาณสิบวินาที ต่อสายใหม่ จากนั้นรอให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเสร็จสมบูรณ์

 3. ปิดโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณ จากนั้นเปิดใหม่อีกครั้ง

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไร้สาย

ตรวจสอบปัญหาเครือข่ายและเงื่อนไขในการตั้งค่าหากไม่พบเครื่องพิมพ์ระหว่างติดตั้งซอฟต์แวร์หรือเมื่องานพิมพ์ผ่านระบบไร้สายล้มเหลว

 • สัญญาณการเชื่อมต่อเครือข่ายมีคุณภาพต่ำ: ย้ายเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาให้ใกล้กับเราเตอร์ไร้สายมากยิ่งขึ้น จากนั้นตรวจสอบว่าคุณภาพของสัญญาณดีขึ้นหรือไม่ ลองเปิดเว็บไซต์เพื่อดูว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ หาก Wi-Fi ตอบสนองช้าหรือไม่ต่อเนื่อง ให้รีสตาร์ทเราเตอร์โดยถอดสายไฟ รอ 15 วินาทีแล้วต่อสายอีกครั้ง

 • เครื่องพิมพ์ปิดเครื่องหรืออยู่ในโหมดสลีป: กดเลือกเมนูแผงควบคุมหรือกดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อปลุกเครื่องพิมพ์และเข้าสู่สถานะพร้อมทำงาน ในบางครั้งเครื่องพิมพ์อาจแสดงสถานะเป็น ออฟไลน์เมื่อพร้อมทำงานจริง

 • ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์: ตรวจสอบว่าไฟสัญญาณเครือข่ายไร้สายติดอยู่ และเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีไฟบอกสถานะติดกับไอคอนหรือปุ่ม เครือข่ายไร้สาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟสถานะดังกล่าวติดอยู่ หากไฟบอกสถานะดับหรือติดกะพริบ แสดงว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย

 • เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายใหม่: จัดวางเครื่องพิมพ์ให้อยู่ภายในระยะสัญญาณของเราเตอร์ Wi-Fi จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย

  • เครื่องพิมพ์ที่มีแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: เปิดเมนู Setup (ตั้งค่า), Network (เครือข่าย) หรือ Wireless settings (การตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย) เลือก Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย) จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อเลือกเครือข่ายและป้อนรหัสผ่าน

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: กดปุ่ม ไร้สาย ค้างไว้เป็นเวลาห้าวินาทีจนกระทั่งไฟสถานะเครือข่ายไร้สายติดกะพริบ ภายในสองนาที ให้กดปุ่ม WPS (Wi-Fi Protected Setup) บนเราเตอร์ค้างไว้จนกระทั่งกระบวนการการเชื่อมต่อเริ่มต้นขึ้น ไฟสถานะเครือข่ายไร้สายของเครื่องพิมพ์หยุดกะพริบเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น

  • เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango: กดปุ่ม ไร้สาย และปุ่ม เปิด/ปิด ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ค้างไว้ห้าวินาทีจนกระทั่งแถบสถานะสีน้ำเงินติดกะพริบ ภายในสองนาที กดปุ่ม WPS บนเราเตอร์ค้างไว้จนกว่ากระบวนการเชื่อมต่อจะเริ่มต้น แถบสถานะสีน้ำเงินหยุดกะพริบหลังจากสิ้นสุดการเชื่อมต่อ

 • รีสตาร์ทอุปกรณ์: รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาเพื่อล้างเงื่อนไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

 • พิมพ์รายงานทดสอบเครือข่ายไร้สาย: ค้นหาเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นค้นหา self test page (หน้าทดสอบในตัว) เพื่อค้นหาเอกสารเกี่ยวกับการพิมพ์และประเมินรายงาน

 • เปิดใช้งาน Bluetooth สําหรับการตั้งค่าแอป HP Smart: เปิดใช้งาน Bluetooth บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อให้ HP Smart สามารถตรวจพบเครื่องพิมพ์ระหว่างการตั้งค่าได้

ตรวจสอบการตั้งค่าและสถานะตัวจัดคิวงานพิมพ์ (Android)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานตัวจัดคิวงานพิมพ์บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตระบบ Android ของคุณแล้ว

 1. จากเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง) กดเลือก Apps (แอป) หรือ Applications (แอปพลิเคชัน)

 2. แตะที่ไอคอน More (เพิ่มเติม) จากนั้นแตะที่ Show System Apps (แสดงแอประบบ)

 3. แตะที่ Print Spooler (ตัวจัดคิวงานพิมพ์) หากไม่มี Print Spooler (ตัวจัดคิวงานพิมพ์) ให้แตะเลือก Storage (สื่อบันทึกข้อมูล) จากนั้นแตะเลือก Print Spooler(ตัวจัดคิวงานพิมพ์)

 4. แตะ Clear Data (ล้างข้อมูล) หรือ Force Stop (บังคับหยุดทำงาน)

 5. รีสตาร์ทอุปกรณ์พกพาของคุณ

ใช้วิธีการอื่นในการพิมพ์

ในบางกรณี การกำหนดค่าอุปกรณ์พกพาของคุณไม่รองรับการทำงานกับระบบการพิมพ์ของ HP

หากคุณไม่สามารถพิมพ์งานได้ ให้ติดตั้ง แอพ HP Smart สำหรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่แนะนำหรือใช้ หากเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายภายในไม่สำเร็จประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย