ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP (สาย USB)

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับการเชื่อมต่อ USB ในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows, Mac หรือ Chromebook

ตัวเลือกการเชื่อมต่อ USB อื่นๆ

ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่าน USB โดยใช้วิธีการอื่นๆประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย