ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP (สาย USB)

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับการเชื่อมต่อ USB ในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows, Mac หรือ Chromebookประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย