ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP - งานจาก HP ePrint ไม่พิมพ์ออกมา

HP ePrint ให้คุณสามารถส่งงานพิมพ์ทางอีเมลโดยใช้ที่ยู่อีเมลเฉพาะที่กำหนดให้กับเครื่องพิมพ์ของคุณ หากงาน ePrint ไม่พิมพ์ออกมา ให้ตรวจสอบเงื่อนไขและการเชื่อมต่อเครือข่าย

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

ตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานของ ePrint และค่าปรับตั้ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสามารถรับงานจาก ePrint และงานเป็นไปตามเงื่อนไขของการพิมพ์

 1. ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้ Web Services (บริการทางเว็บ) แล้ว

  • เครื่องพิมพ์ที่มีหน้าจอระบบสัมผัส: แตะไอคอน HP ePrint แล้วแตะเลือก Settings (การตั้งค่า) หรือไปที่เมนู Web Services (บริการทางเว็บ) ภายใต้ Network Setup (การตั้งค่าเครือข่าย) หรือ Wireless Settings (การตั้งค่าไร้สาย) หากได้รับแจ้ง ให้ทำตามคำแนะนำเพื่อเปิดใช้ Web Services

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอระบบสัมผัส: พิมพ์หน้าการกำหนดค่าเครือข่ายหรือการทดสอบตัวเองเพื่อหาที่อยู่ IP ของคุณเครื่องพิมพ์ แล้วป้อนในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์เพื่อเปิด Embedded Web Server คลิกแท็บ Web Services เพื่อเปิดคุณสมบัติ

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ ePrint

  • ป้อนที่อยู่อีเมลของเครื่องพิมพ์เท่านั้นในฟิลด์ 'To' (ถึง): ที่อยู่อีเมลหลายรายการอาจทำให้งานจาก ePrint ล้มเหลว

  • เพิ่มข้อความในฟิลด์ Subject (หัวเรื่อง) ฟิลด์หัวเรื่องที่ว่างอาจทำให้งานพิมพ์จาก ePrint ล้มเหลว

  • แนบไฟล์ไม่เกิน 10 ไฟล์ ขนาดรวมของอีเมลรวมทั้งไฟล์เอกสารแนบจะต้องไม่เกิน 10 MB

  ตัวอย่างอีเมลงาน ePrint
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เอกสารแนบจะต้องรองรับ HP ePrint

  • รูปถ่ายจะต้องเป็นไฟล์ GIF, JPG, PNG, BMP หรือ TIFF และมีความละเอียดอย่างน้อย 100 พิกเซล

  • เอกสารจะต้องเป็นไฟล์ PDF, HTML, TXT, Microsoft Word, PowerPoint หรือ Excel เอกสารลงนามแบบดิจิทัล เข้ารหัส หรือที่มีรหัสผ่านไม่รองรับการทำงานใน HP ePrint

  ตามค่าเริ่มต้น ePrint จะพิมพ์งานแบบด้านเดียว และในสีและการวางแนวเดียวกันกับภาพต้นฉบับ เอกสารจะถูกพิมพ์บนกระดาษ Letter หรือ A4 และภาพถ่ายจะพิมพ์บนกระดาษ 101.6 มม. x 152.4 มม. (4 นิ้ว x 6 นิ้ว)

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่อีเมลของผู้ส่งมีสิทธิ์อนุญาตใช้เครื่องพิมพ์ของคุณ ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี HP Smart ของคุณ ภายใต้ ePrint Access เลือก Open to Anyone (เปิดสำหรับทุกคน) เพื่อให้ใครก็ได้สามารถส่งงานจาก ePrint หรือเลือก Allowed (อนุญาต) ป้อนที่อยู่อีเมล จากนั้นคลิก Add (เพิ่ม)

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณ

ระบุและแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย