ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

เครื่องพิมพ์ HP Inkjet - ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึก

ข้อผิดพลาดหรือข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ไม่ยอมพิมพ์งานออกมา

 • Cartridge cannot be used until printer is enrolled (ไม่สามารถใช้ตลับหมึกได้จนกว่าจะลงทะเบียนเครื่องพิมพ์)

 • Cartridge error (ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึก)

 • Cartridges in Wrong Slot (ตลับหมึกอยู่ผิดช่อง)

 • Cartridge Missing (ไม่มีตลับหมึก)

 • Cartridge Problem (ปัญหาตลับหมึก)

 • Incompatible Cartridge (ตลับหมึกที่ไม่รองรับ)

 • Ink Cartridge Failure (ตลับหมึกพิมพ์ผิดพลาด)

 • Print cartridge missing or not detected (ไม่มีหรือไม่พบตลับหมึกพิมพ์)

 • Old Generation Cartridge (ตลับหมึกรุ่นเก่า)

 • Non-HP Chip/Circuitry Detected (ตรวจพบชิป/วงจรที่ไม่ใช่ของ HP)

หมายเหตุ:

ข้อความอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องพิมพ์และเฟิร์มแวร์ ตรวจสอบเครื่องพิมพ์จากเอกสารเผยแพร่ของเฟิร์มแวร์เพื่อดูข้อความที่มี

ระบุประเภทของตลับหมึกของคุณเพื่อดูขั้นตอนการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้

ประเภทของตลับหมึก
หมายเหตุ:

ไปที่เอกสารต่อไปนี้ หากคุณพบข้อผิดพลาดของตลับหมึกเหล่านี้ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย